ÚVOD

Abdominoplastika je odborný výraz pro chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje nadbytečná tkáň (kůže a podkožní tuk) z břicha, většinou z podbřišku. Při abdominoplastice se zároveň řeší i rozestup přímých břišních svalů (tzn. Diastáza přímých břišních svalů) a tím se opět zpevní. Tento zákrok vyhledávají ženy po porodu, které často trpí rozestupem břišních svalů, popřípadě i s kožním nebo kožnětukovým nadbytkem. Dále ženy i muži s mírnou nadváhou, či s prvním stupněm obezity a také po výraznější redukci váhy, kde zůstává v podbřišku visící kůže.

VÝHODY A NEVÝHODY

Ze zdravotního hlediska, výhod je celá řada. Zaprvé, po zpevnění svalů dochází k lepšímu napětí břišní stěny, které pak vede k lepšímu držení těla. Lidí, kteří mají lordózu nebo jiné problémy s páteří po operaci udávají výraznou úlevu od bolesti. Zároveň u rozestupu břišních svalů bývá často v oblasti pupku i menší kýla, která se při operaci také vyřeší.

Z estetického hlediska výhodou je samozřejmě to, že břicho bude po operaci ploché, nejen díky tomu že se odstraní nadbytek kůže a tuku, ale i díky zpevnění svalů se samotná břišní stěna už nevyklenuje. V některých případech, když je kožnětukový převis veliký, dochází k zánětům a opruzeninám kůže v místě záhybu a abdominoplastika samozřejmě tento problém definitivně vyřeší.

Mezi nevýhody tohoto výkonu patři hlavně to, že se jedná o rozsáhlou operaci, se všemi souvisejícími riziky. S rostoucí popularitou toho zákroku si člověk musí uvědomit skutečnost, že se nejedná o banální výkon. Operace trvá mezi jednu (v případě miniabdominoplastiky) až čtyři hodiny (v případě rozsáhlých komplexních abdominoplastik u lidí s velkým kožním nadbytkem) a s rostoucím operačním časem roste i riziko pooperačních komplikací, jako je tromboembolie. Další nevýhodou může byt trvání pooperačních omezení, jelikož v závislosti na rozsahu operace, mohou trvat i dva měsíce.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONZULTACI

Než půjdete na konzultaci k Vašemu plastickému chirurgovi, je dobré investovat chvilku svého času a připravit se. Je vhodné si o operaci něco přečíst, zjistit jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. Je potřeba si také rozmyslet, co si od daného zákroku slibujete a Vaše očekávání probrat s Vaším plastickým chirurgem. Je to nesmírně důležité, protože zaprvé lépe využijete omezený čas konzultace tím, že jednak budete lépe rozumět tomu, co vysvětluje lékař a tím, že budete moct klást cílenější otázky a také umožníte plastickému chirurgovi, aby lépe pochopil Vaše požadavky. Pokud se dobře připravíte na konzultaci, věřte mi, že získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu, zda daný zákrok s plastickým chirurgem absolvovat.

Pro představu uvádím, jaké informace se snažím zjistit já, od zájemkyň o abdomioplastiku při konzultaci.

 • Jakou má klientka představu o výsledku? Vyslechnu si Vás a probereme spolu, čeho jsme schopní reálně dosáhnout.
 • Má klientka už něco nastudované o průběhu operace, o případných komplikacích? Podle toho nastavuji průběh konzultace a předávání informací. Klientkám, které neslyší všechno poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.
 • Plánuje klientka zhubnout? Pokud ano, operace se doporučuje až po zhubnutí, k dosažení dlouhodobě dobrého výsledku.
 • Plánuje klientka další děti? Během těhotenství by mohl pochopitelně vzniknout opět rozstup břišních svalů a také kožní nadbytek. Proto tuto operaci provádíme u žen, které neplánuji další dítě.

PRŮBĚH KONZULTACE

Zde popíši, jakým způsobem vedu své konzultace. U každého plastického chirurga konzultace probíhají jinak. Někdo konzultacím věnuje více času, někdo méně. U redukční mamoplastice, má konzultace trvá většinou cca 30 minut. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času a mohli jsme vše důkladně probrat.

Rozhovor začínám přátelskou diskuzí, skrze kterou zjistím odpovědi na otázky, které jsem uvedl výše, abych pochopil, čeho přesně by chtěla klientka dosáhnout.

Následuje vyšetření, kde zjistím jak velký je kožní a tukový nadbytek, do jaké míry jsou povolené svaly, jestli máte pupeční kýlu. Existuje několik typů abdominoplastik, každá má své indikace. Probereme proto po mém vyšetření, jaké jsou u Vás možnosti, společně vybereme nejvhodnější a pak probereme průběh operace, pooperační režim a možné komplikace. Zde probíráme nejen komplikace jako takové, ale i možné způsoby, jakými se každá komplikace řeší.

INDIKACE

Jak jsem zmínil výše, existuje celá řada typů abdominoplastik.

Pokud máte jen malý kožní nadbytek v podbřišku, popřípadě spojený s povolením svalů pouze v podbřišku, indikuje se u Vás miniabdominoplastika (podrobnější popis níže).

Máte-li větší kožní nadbytek, a nebo výraznější rozestup svalů, indikuje se pak jeden z typu klasické abdominoplastiky.

Máte-li silnější tukovou vrstvu břicha, popřípadě i boků, lze abdominoplastiku kombinovat i s liposukcí.

Máte-li kožní nadbytek spíše v oblasti nad pupkem, nejlépe bez rozestupu svalů, pak Vám může pomoci takzvaná reverzní miniabdominoplastika, kde se odstraňuje kůže v oblasti podprsních rýhy a celá kůže nadbříšku se po sešití vypne.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

Před operací musíte absolvovat vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, na základě kterého Vám vystaví lékařskou zprávu. Tato zpráva by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestézii. Pozor, nesmí být ale starší 14 dní.

Konkrétně se bude jednat o:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • RTG srdce a plic u kuřáků
 • Dále Vám vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků).
 • Pacienti s astmatem nebo chronickou bronchitidou musí před operaci podstoupit plicní vyšetření.

Tuto strastiplnou cestu nemusíte ale absolvovat u svého praktického lékaře, ale přímo v rámci kliniky, kde budete zákrok podstupovat, jako např. Medicom Clinic. Zde je vše součástí ceny, takže nemusíte již připlácet nic navíc. Výjimkou bývá pouze v případě, že budete muset absolvovat plicní vyšetření, to, jako jediné, budete muset absolvovat vlastní cestou.

1-2 týdny před operací se nesmí užívat kyselina Acetylsalicylová (Acylpyrin) a různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. Vhodné je i před operací vynechat česnek. Všechno toto zvyšuje krvácivost. Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie.

PRŮBĚH OPERACE

Ráno před operací Vás znovu naměřím a namaluji na Vašem hrudníku operační nákres, podle kterého budu postupovat. Při operaci se odstraní nadbytek kůže a podkoží, popřípadě se vyřeší svalový rozestup a případná kýla. Výsledná jizva závisí na typu operace, viz níže.

Délka operace se také odvíjí od typu a rozsahu operace, může trvat mezi 60 a 240 min.

TYPY ABDOMINOPLASTIK

 • Miniabdominoplastika: Poměrně krátký výkon, během kterého se odstraní pouze malý nadbytek v oblasti podbřišku. Výsledná jizva bývá relativně krátká a je lokalizovaná nízko v oblasti podbřišku. Miniabdominoplastiku lze kombinovat se sešitím přímých břišních svalů v oblasti podbřišku.
 • Reverzní miniabdominoplastika: Podobně jak u miniabdominoplastice i tento typ operace řeší malé kožní nadbytky, které jsou ale lokalizované v oblasti nadbříšku. Zde se odstraňuje cca 4-5 cm kůže v oblasti podprsních rýh a po sešití se vypíná kůže nadbříšku.
 • Klasická abdominoplastika: Při této operaci se odstraňuje většinou veškera kůže a podkoží pod pupkem, pupek se obřízne a zbývající kůže břicha se stáhne dolů, směrem k podbříšku, kde se opět sešívá. Udělá se nový otvor pro pupek, skrze který se vytáhne a sešije. Jizva bývá většinou horizontální v podbřišku a dále kolem pupku. V případě, že je kožní nadbytek tak veliký, že by po klasickém postupu byla kůže stále volná, je nutné odstranit další část kůže v kolmé ose břicha, výsledkem potom bývá jizva ve tvaru obraceného T. Podle rozsahu, kolmá jizva může byt krátká, pod pupkem nebo dlouhá, přesahující úroveň pupku.
 • Reverzní abdominoplastika: Jsou případy, kdy je klasická abdominoplastika kontraindikována kvůli velkému riziku problematického hojení, například pokud jsou na břiše i jiné jizvy, jako po odstranění žlučníku. V tom případě se provádí takzvaná reverzní abdominoplastika, jizva bývá pod prsy.
 • Brazilská abdominoplastika: Takzvaná lipoabdominoplastika, při které se radikálně odsává tuk z břicha, před provedením abdominoplastiky. Výhodou této metody bývá nižší riziko komplikací s hojením rán a nižší výskyt seromů(o tom více v sekci o komplikacích níže).
 • Floating abdominoplastika: Rozdíl této abdominoplastiky od klasické, je to, že se zde pupek neobřízne, naopak se odpojí od spodiny a pak se celá kůže a podkoží, spolu s pupkem posunou dolů, jako jeden celek, pupek se opět sešije ke spodině o trochu níže a na závěr se vyřízne nadbytečná kůže v podbřišku. Výhodou této metody je to, že ve výsledku nebývá žádná jizva kolem pupku a ve spodním prádle nelze poznat, že ten člověk byl na abdominoplastice. Tuto metodu používám tam, kde je středně velký nadbytek kůže břicha nebo u lidí, kteří mají pupek přirozeně vysoko.
 • High definition abdominoplastika: Abdominoplastika, při které se pomocí liposukce rýsují kontury břicha, aby se mu dodal mladistvý a vysportovanější vzhled.

Všechny typy abdominoplastiky lze zkombinovat s liposukcí břicha nebo boků. Výsledek pak bývá zpravidla výrazně lepší.

POOPERAČNÍ OBDOBÍ

Pooperační režim se výrazně liší podle toho, jestli se sešívali břišní svaly nebo nikoliv.

Pokud se nezpevňovali svaly, tak lze říct, že při dobrém pooperačním průběhu za dva týdny budou rány zhojené a klient se může pomalu vrátit do normálního života.

V případě že se při operaci opravoval rozestup svalový, tak se pooperační klidový režim výrazně prodlouží. Jelikož ze začátku, jediné co břišní svaly drží ve správné poloze, jsou stehy, musí klient/klientka po operaci nosit břišní zpevňovací pás, fyzicky se šetřit a nezvedat žádná těžší břemena po dobu až 8 týdnů.

Pokud byla liposukce součástí operace, doporučuje se 2-3 týdny po operaci začít provádět lymfatické masáže odsátých oblastí. Ta se v domácích podmínkách provádí například válečkem a válečkuje se 20 minut denně vždy zespoda směrem nahoru po dobu pár měsíců.

RIZIKA OPERACE

Jako každá operace, tak i abdominoplastika s sebou nese určitá běžná operační rizika, jako je infekce, krvácení, alergická reakce, tromboembolie apod. Pokud se budeme bavit konkrétně o této operaci, nejčastější komplikace jsou následující:

 • Problematické hojení rány. Nejčastěji ve středové části jizvy v podbřišku, kde bývá kůže hůře prokrvená. Většinou se zahojí bez následků, prodlouží se akorát doba hojení rán. U kuřáků bývá tato komplikace častější.
 • Hypertrofické jizvy. Jak každá jizva na těle, tak i na břiše jizvy zrají určitou dobu. Ze začátku bývají zarudlé a tužší, postupně pak měknou a barevně splývají se svým okolím. V některých případech (kde je většinou genetická predispozice), jizvy zůstávají dlouho zarudlé a vystouplé. Všem svým klientkám po operaci dávám konkrétní rady na péči o jizvy, které mají za úkol minimalizovat riziko vzniku takové jizvy. Když vznikne, lze to dál řešit laserem nebo injekčními aplikacemi kortikoidů do jizev.
 • Seromy: v oblasti podbřišku se často nějakou dobu hromadí tekutina, kterou je nutné jednou za čas při převazu odsát injekční stříkačkou.

Doprovodná galerie:

DR. PETROS CHRISTODOULOU
PLASTICKÝ CHIRURG

Petros Christodoulou působí jako plastický chirurg v Medicom Clinic v Praze a jako primář na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici na Bulovce.

.

Zpět do hlavní nabídky

.

Další články:

ÚVOD Abdominoplastika je odborný výraz pro chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje nadbytečná tkáň (kůže a podkožní tuk) z břicha, většinou z podbřišku. Při abdominoplastice se zároveň řeší i rozestup přímých břišních svalů (tzn. Diastáza přímých břišních svalů) a tím se opět zpevní. Tento zákrok vyhledávají ženy po porodu, které často trpí rozestupem břišních svalů, popřípadě […]