ÚVOD

Pro obecné povídání o transplantaci tuku, k čemu je a kdy se využívá, klikněte sem. Tento článek bude věnován konkrétně zvětšení prsou vlastním tukem.

VÝHODY A NEVÝHODY

Pokud uvažujete o zvětšení prsou vlastním tukem, mohla by Vás zaujmout zejména skutečnost, že se vyhnete vložení cizího materiálu do těla, což je i hlavní výhodou této metody. Tuk se odebírá metodou podobnou liposukci a následně se pomalu aplikuje do prsou. Z čehož vyplývá i druhá hlavní výhoda, a to je právě zmíněná liposukce. Tuk se odebírá z jednoho či více míst dle potřeby a následně se použije na zvětšení poprsí.

Hlavní nevýhodou této metody naopak je, že přežívání tuku je velmi závislé na technice a šikovnosti chirurga a zejména také na striktní dodržení pooperačního režimu. Při selhání chirurga nebo při nedodržení pooperačního režimu pacientkou, se tak může většina tuku vstřebat. Naopak, když chirurg dobře ví, co dělá a pacient dodržuje pooperační doporučení, vstřebá se jen malá část a výsledek je potom velmi dobrý.

Více o tom píšu v článku o transplantaci tuku zde.

Další nevýhodou je skutečnost, že při jednom sezení se prsa dají zvětšit přibližně o jednu velikost. Existují klientky, co si přejí zvětšit prsa o více velikostí, pro ty mám dobrou zprávu, je to proveditelné, ale vyžaduje to více než jež jedno sezení a možná i využití speciálních, náročnějších technik. Existuje málo známá technika, kterou lze prsa trvale zvětšit vlastním tukem o dvě a více velikostí. Chcete-li se o tom dozvědět více, objednejte se ke mně na konzultaci, kde Vás s touto technikou podrobně seznámím. Toto téma je totiž techničtější a přesahuje rámec tohoto článku.

Pro klientky může být i další přidanou hodnotou mnou využívaná speciální technika, která umožní lépe definovat podprsní rýhu a tím zdokonalit tvar prsu.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONZULTACI

Než půjdete na konzultaci k Vašemu plastickému chirurgovi, je dobré investovat chvilku svého času a připravit se. Je vhodné si o operaci něco přečíst, zjistit jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. Je potřeba si také rozmyslet, co si od daného zákroku slibujete a Vaše očekávání probrat s Vaším plastickým chirurgem. Je to nesmírně důležité, protože zaprvé lépe využijete omezený čas konzultace tím, že jednak budete lépe rozumět tomu, co vysvětluje lékař a tím, že budete moct klást cílenější otázky a také umožníte plastickému chirurgovi, aby lépe pochopil Vaše požadavky. Pokud se dobře připravíte na konzultaci, věřte mi, že získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu zda daný zákrok s plastickým chirurgem absolvovat.

Pro představu, uvádím, jaké informace se snažím zjistit já, od zájemkyň o zvětšení prsou při konzultaci.

 • Jakou má klientka představu o výsledku? Zde potřebuji vědět přesně, co ji na svých prsou vadí, jak veliká prsa by chtěla mít, jaký chce mít dekolt? V neposlední řadě se ujišťuji, zda jsou její očekávání realistická. Pokud nejsou, probereme proč ne a čeho lze realisticky dosáhnout. Velmi důležité je totiž přistupovat k výsledku podle toho, jaký je aktuální stav prsou a klientčiny tělesné dispozice.
 • Důvod, proč se rozhodla absolvovat operaci zvětšení prsou?
 • Má klientka děti? Pokud ano, jak dlouho kojila, jak se změnila prsa po kojení? To mi dává představu, jak ovlivní prsa další případné těhotenství.
 • Má klientka už něco nastudované o průběhu operace, o případných komplikacích? Podle toho nastavuji průběh konzultace a předávání informací. Klientkám, které neslyší všechno poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.

PRŮBĚH KONZULTACE

Zde popíši, jakým způsobem vedu své konzultace. U každého plastického chirurga konzultace probíhají jinak. Někdo konzultacím věnuje více času, někdo méně. Moje konzultace na zvětšení prsou vlastním tukem trvají cca 25-30minut, dle potřeby ale často i víc. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času a mohli jsme vše důkladně probrat.

Rozhovor začínám přátelskou diskuzí, skrze kterou zjistím odpovědi na otázky, které jsem uvedl výše. Až pochopím, čeho chce klientka dosáhnout, doporučím nejvhodnější cestu, kterou toho docílíme. Zvětšení vlastním tukem není vhodná metoda pro všechny typy prsou. Někdy to bývá nejhorší ze všech možností, někdy je lepší kombinovat augmentaci vlastním tukem implantátem. Všechno společně probereme dopodrobna. Vždy beru do úvahy přání klientky a snažím se jí vyjit vstříc, ale jelikož je i v mém zájmu docílit pokud možno co nejlepšího výsledku, mám a znám své hranice, které nikdy nepřekračuji. Není výjimkou, že odmítnu operovat, pokud má klientka nesmyslné požadavky.

Na závěr probereme průběh operace, pooperační režim a možné komplikace. Probíráme nejen komplikace jako takové, ale i možné způsoby, jakými se každá komplikace řeší.

INDIKACE

Vhodná prsa k zvětšení vlastním tukem jsou prsa, která nejsou povislá, nebo jsou minimálně povislá. Také je důležité, aby pacientka nebyla úplně štíhlá, protože logicky potřebujeme tuk někde vzít, abychom ho použili do prsou.

 • Hybridní neboli kompozitní augmentace

Jedná se o zvětšení prsou pomocí kombinace silikonového implantátu a vlastního tuku. Touto metodou lze dosáhnout nejlepšího možného výsledku, jelikož implantát prsu dodá potřebný objem a projekci, tuk pak implantát hezky obalí kvalitní vrstvou tkáně.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

Před operací musíte absolvovat vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, na základě kterého Vám vystaví lékařskou zprávu. Tato zpráva by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestézii. Pozor, nesmí být ale starší 14 dní.

Konkrétně se bude jednat o:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • Dále Vám vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků).
 • Zvlášť se musíte ještě objednat na preventivní ultrazvukové vyšetření prsu, tzv. SONO.

Tuto strastiplnou cestu nemusíte ale absolvovat u svého praktického lékaře, ale přímo v rámci kliniky, kde budete zákrok podstupovat, jako např. Medicom Clinic. Zde je vše součástí ceny, takže nemusíte již připlácet nic navíc.

1-2 týdny před operací se nesmí užívat kyselina Acetylsalicylová (Acylpyrin) a různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. Vhodné je i před operací vynechat česnek. Všechno toto zvyšuje krvácivost. Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie.

PRŮBĚH OPERACE

Průběh operace je popsán v článku o transplantaci tuku, zde.

POOPERAČNÍ OBDOBÍ

První věc, která samozřejmě každého zajímá, je bolest. Jak moc to bolí? Každý snáší a vnímá bolest jinak, ale obecně lze říct, že po zvětšení prsou vlastním tukem bývá bolestivost nevýznamná.

Hospitalizace na klinice trvá většinou jeden den.

Prvních 6 týdnů po operaci budete nosit speciální pooperační podprsenku a budete se muset vyvarovat větších pohybů. Je to z toho důvodu, že tuk potřebuje klid, aby se mohl přihojit. Jakýkoliv otřes, snižuje procento tuku, který přežije, takže to nelze brát na lehkou váhu. Doporučuji klientkám, aby se pohybovaly pomalu, aby se vyvarovaly rychlé chůze, běhání skákání a prostě všem otřesům, po dobu třech týdnů. Kdo tento pokyn nedodrží, bývá většinou několik měsíců po operaci zklamán, až zjistí, že se postupně tuk vstřebal.  Během tohoto období by se pochopitelně nemělo ležet na břiše nebo na boku.

RIZIKA OPERACE

Jako každá operace, tak i zvětšení prsou vlastním tukem s sebou nese určitá běžná operační rizika, jako je infekce, krvácení, alergická reakce, tromboembolie atd. Pokud se budeme bavit konkrétně o zvětšení prsou vlastním tukem, nejčastější komplikace jsou následující:

 • Vstřebání tuku. Jak jsem se již zmínil, pokud máte zkušeného chirurga a dodržujete pooperační režim, velká část tuku přežije a výsledek bude dobrý.
 • Nerovností po odběru tuku. Jak po každé liposukci, existuje určité riziko vzniku nerovností. Většinou to ale bývá velmi snadno a dobře řešitelné v lokální anestézii, par měsíců po operaci.
 • Tuková embolie. Velmi vzácná, ale zároveň závažná a život ohrožující komplikace, kdy se během aplikace tuku dostane tuk do žilního systému. Tato komplikace prakticky hrozí pouze u zvětšení pozadí vlastním tukem, kde jsou žíly širší a povrchněji umístěné.

 

Doprovodná galerie:

DR. PETROS CHRISTODOULOU
PLASTICKÝ CHIRURG

Petros Christodoulou působí jako plastický chirurg v Medicom Clinic v Praze a jako primář na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici na Bulovce.

.

Zpět do hlavní nabídky

.

Další články:

  ÚVOD Pro obecné povídání o transplantaci tuku, k čemu je a kdy se využívá, klikněte sem. Tento článek bude věnován konkrétně zvětšení prsou vlastním tukem. VÝHODY A NEVÝHODY Pokud uvažujete o zvětšení prsou vlastním tukem, mohla by Vás zaujmout zejména skutečnost, že se vyhnete vložení cizího materiálu do těla, což je i hlavní výhodou této […]