ÚVOD

Ženské poprsí se většinou v průběhu života mění, ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost a plnost. Těhotenství, kojení, věk, váhové výkyvy, gravitace nebo dokonce dědičnost, jsou jen některé z faktorů, které k těmto změnám přispívají.

Řešením by mohla být modelace neboli zpevnění a zvednutí povadlých prsou, případně augmentace s modelací. Zvětšení můžeme dosáhnout pomocí silikonového implantátu nebo vlastním tukem.

V tomto článku se budu zabývat oběma variantami.

VÝHODY A NEVÝHODY

Výhody a nevýhody jsou prakticky stejné jako u modelace prsou. Více o tom zde.

TYPY POKLESU (PTÓZY PRSOU)

Viz článek o modelaci prsou.

TYPY OPERACÍ

 • Augmentace s modelací kolem dvorce: Jak jsem se už zmínil v článku o modelaci prsou, malé ptózy prsou se dá velmi dobře vyřešit prostou augmentací nebo augmentací s modelací kolem dvorce. Výsledná jizva bývá jen jedna kolem dvorce nebo bývají jizvy dvě, jedna kolem dvorce a jedna krátká jizva v podprsní ryze, pokud se tudy vkládal implantát.
 • Augmentace s modelací s jizvou kolem dvorce a vertikální jizvou pod dvorcem: Tento typ se většinou používá u prsou se středním stupněm ptózy, kdy nestačí pouze vyříznout kůži kolem dvorce, ale je potřeba odstranit kůži i kolmo pod ním.
 • Modelace s jizvou kolem dvorce a jizvou ve tvaru obraceného T: Tento typ modelace se používá v případech, kdy je potřeba odstranit hodně kůže.

Ilustrační obrázky najdete na spodní části tohoto článku.

SPECIÁLNÍ TYPY AUGMENTACE S MODELACÍ

Nejčastější typ augmentace s modelaci je klasická modelace v kombinaci s klasickým silikonovým implantátem, ať už kulatým, nebo anatomickým. Existuje ale i několik speciálních typů augmentace s modelací:

 • Modelace s augmentací vlastním tukem: Je to kombinace modelace se zvětšením prsou vlastním tukem. Výsledkem bývá velmi hezké, plné a přirozeně vypadající prso. Tuto operaci nabízím často a provádím ji velmi rád.
 • Augmentace s vnitřní modelací: U prsou s lehkým poklesem, kde by jinak byla potřeba vedle vložení implantátu i modelace, lze v některých případech prsní tkáň vymodelovat a vnitřními stehy zafixovat v požadovaném tvaru a postavení. Obrovská výhoda této metody je skutečnost, že se zde používá pouze řez v podprsní rýze, který se zrovna použije i ke vložení implantátu a tak se u tohoto typu augmentace s modelací obejdeme bez klasických jizev. Ideální implantát k tomuto typu modelace je polyuretanový.

VOLBA IMPLANTÁTU

Podrobný popis všech typu a tvarů implantátů, najdete v článku o zvětšení prsou implantátem, kliknutím zde.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONZULTACI

Než půjdete na konzultaci k Vašemu plastickému chirurgovi, je dobré investovat chvilku svého času a připravit se. Je vhodné si o operaci něco přečíst, zjistit jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. Je potřeba si také rozmyslet, co si od daného zákroku slibujete a Vaše očekávání probrat s Vaším plastickým chirurgem. Je to nesmírně důležité, protože zaprvé lépe využijete omezený čas konzultace tím, že jednak budete lépe rozumět tomu, co vysvětluje lékař a tím že budete moct klást cílenější otázky a také umožníte plastickému chirurgovi, aby lépe pochopil Vaše požadavky. Pokud se dobře připravíte na konzultaci, věřte mi, že získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu zda daný zákrok s plastickým chirurgem absolvovat.

Pro představu uvádím, jaké informace se snažím zjistit já, od zájemkyň o augmentaci prsou při konzultaci:

 • Jakou má klientka představu o výsledku? Zde potřebuji vědět přesně, co ji na svých prsou vadí, jak veliká prsa by chtěla mít, jaký chce mít dekolt? V neposlední řadě se ujišťuji, zda jsou její očekávání realistická. Pokud nejsou, probereme proč ne a čeho lze realisticky dosáhnout. Velmi důležité je totiž přistupovat k výsledku podle toho, jaký je aktuální stav prsou a klientčiny tělesné dispozice.
 • Důvod, proč se rozhodli absolvovat operaci zvětšení prsou?
 • Má klientka děti? Pokud ano, jak dlouho kojila, jak se změnila prsa po kojení? To mi dává představu, jak ovlivní prsa další případné těhotenství.
 • Má klientka už něco nastudované o průběhu operace, o případných komplikacích? Podle toho nastavuji průběh konzultace a předávání informací. Klientkám, které neslyší všechno poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.
 • Zjistím, jaké má klientka povolání, jestli se zabývá nějakým sportem a pokud ano, o jaký sport jde? Informace o tom, jak klientka zatěžuje horní polovinu těla je důležitá a hraje velkou roli ve volbě typu implantátu, jeho umístění a operační technice.

PRŮBĚH KONZULTACE

Zde popíši, jakým způsobem vedu své konzultace. U každého plastického chirurga konzultace probíhají jinak. Někdo konzultacím věnuje více času, někdo méně. U augmentace s modelací, konzultace se mnou trvá většinou cca 30-45 minut. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času a mohli jsme vše důkladně probrat.

Rozhovor začínám přátelskou diskuzí, skrze kterou zjistím odpovědi na otázky, které jsem uvedl výše, abych pochopil, čeho přesně by chtěla klientka dosáhnout.

Následuje vyšetření a potřebná měření, podle kterých stanovím stupeň poklesu prsou (takzvané ptózy) a následně navrhnu možná řešení, typ, tvar a velikost implantátu. Klientka si vyzkouší v podprsence speciální vložky, podle kterých sama zjistí, o jaký objem by ji samotné vyhovovalo zvětšit prsa.

Na závěr probereme průběh operace, pooperační režim a možné komplikace. Zde probíráme nejen komplikace jako takové, ale i možné způsoby, jakými se každá komplikace řeší.

PRŮBĚH OPERACE

Ráno před operaci Vás znovu naměřím a namaluji na Vašem hrudníku operační nákres, podle kterého budu postupovat. Řezy vedu podle toho, jaký typ modelace provádím (popsané výše).

Implantát se vkládá buď pod sval, nebo pod žlázou (nad sval). Pod sval se vkládá, pokud je v horní části prsu málo tukové tkáně, aby se zamaskovala horní hrana implantátu a zajistil se plynulejší přechod. Je to ale za cenu poškození prsního svalu a menšího snížení svalové síly. Tento postup je rovněž bolestivější a vyžaduje přísnější pooperační režim. Pod žlázu se implantát vkládá, pokud je dostatek tkáně k zakrytí horní části implantátu a toto umístění je obzvlášť vhodné, pokud je klientka hodně fyzicky aktivní nebo má náročnou manuální práci.

Délka operace je zhruba 90-120 min.

INDIKACE

Jak jsem se zmínil, jste vhodnou kandidátkou na augmentaci s modelací, pokud máte pokleslá prsa a chcete je zvednout a zároveň zvětšit.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

Před operací musíte absolvovat vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, na základě kterého Vám vystaví lékařskou zprávu. Tato zpráva by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestézii. Pozor, nesmí být ale starší 14 dní.

Konkrétně se bude jednat o:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • Dále Vám vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků).
 • Zvlášť se musíte ještě objednat na preventivní ultrazvukové vyšetření prsou, tzv. SONO.

Tuto strastiplnou cestu nemusíte ale absolvovat u svého praktického lékaře, ale přímo v rámci kliniky, kde budete zákrok podstupovat, jako např. Medicom Clinic. Zde je vše součástí ceny, takže nemusíte již připlácet nic navíc.

1-2 týdny před operací se nesmí užívat kyselina Acetylsalicylová (Acylpyrin) a různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. Vhodné je i před operací vynechat česnek. Všechno toto zvyšuje krvácivost. Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie.

POOPERAČNÍ OBDOBÍ

První věc, která samozřejmě každého zajímá, je bolest. Jak moc to bolí? Každý snáší a vnímá bolest jinak, ale obecně lze říct, že bolest je dobře snesitelná, obzvlášť v dnešní době, kdy máme k dispozici účinné léky proti bolesti. Pokud se implantát vkládá pod žlázu, bývá tato operace málo bolestivá, dokonce může byt i bezbolestná. Pokud se musí implantát vložit pod sval, bývá operace doprovázená určitou bolestí. Nemusíte se však toho obávat, bolest bývá snesitelná a rychlé ustupuje. Většina klientek si stěžuje spíše na to, že musí ze začátku spát na zádech, než na pooperační bolest.

Hospitalizace na klinice trvá většinou jeden až dva dny.

Prvních 6 týdnů po operaci budete nosit speciální pooperační podprsenku, která drží implantáty na místě, do té doby než si tělo vytvoří kolem nich pevné vazivové pouzdro, které je udrží. 3 týdny budete navíc nosit prsní pas, který zabrání posunu implantátu nahoru. Sport se nedoporučuje po dobu 8 týdnů.

První 2 týdny jsou kritické a během těchto dvou týdnů budete muset dodržovat přísný klidový režim. Nesmíte hýbat pažemi, zvedat ruce, musíte spát na zádech. Od 3. týdne pak budete moct opatrně hýbat rukama, nic těžkého však nebudete moct zvedat do konce 6. týdne. Pokud máte sedavou, nenáročnou práci, budete se moci do ní vrátit až po 10-14 dnech.

Pokud se implantát vloží pod žlázu, výše popsaný režim je podstatně méně přísný a pokud se dokonce použijí polyuretanové implantáty, doba klidového režimu a celkově zotavení je významně kratší. Přesný odhad Vám však řeknu až při osobní konzultaci, podle typu a tvaru implantátu, jeho umístění, druhu Vaší práce a náročnosti případnému sportu, kterému se věnujete.

Svým klientkám taktéž doporučuji absolvovat pravidelné ultrazvukové kontroly, na které by měly docházet jednou ročně. Díky nim získají jistotu, že implantát je v pořádku a slouží také jako preventivní vyšetření. Na sonografické vyšetření bych doporučoval chodit na kliniku, kde byla provedena operace nebo na odborné pracoviště, které má zkušenost s ultrazvukovým vyšetřením prsou s implantáty. Doporučení na vhodné zařízení Vám může dát Váš plastický chirurg.

RIZIKA OPERACE

Jako každá operace, tak i zvětšení prsou vlastním tukem s sebou nese určité běžné operační rizika, jako je infekce, krvácení, alergická reakce, tromboembolie atd. Pokud se budeme bavit konkrétně o modelaci prsou, nejčastější komplikace jsou následující:

 • Problematické hojení dvorce: Po operaci bývá do určité míry omezen přívod okysličené krve do dvorce, obzvlášť pokud je klientka kuřačka. Ve většině případů se pak postižená část dvorce hojí delší dobu, což prodlouží dobu hojení a rekonvalescence o několik dnů až týdnů.
 • Problematické hojení v oblasti podprsní rýhy u jizev ve tvaru T: Kožní cípky v oblasti T jsou nejvzdálenější místa, kam musí přitéct krev. Někdy se tam může proto rána otevřít, ale i zde se to nakonec zhojí bez následků, prodlouží to akorát dobu hojení.
 • Kapsulární kontraktura: Kolem silikonového implantátu (a každého cizího materiálu v těle) se tvoří jemné vazivové pouzdro, kterému se říká kapsula. Kapsula je žádoucí a dlouhodobě drží implantát na místě. Za určitých okolností se však kapsula začíná ztlušťovat, zbytňuje a stahuje se (kontrahuje se). Tomu se říká tzv. Kapsulární kontraktura. V časném stádiu se to nijak neprojeví na prsu, jen možná subjektivním pocitem tužšího prsa na pohmat. Bude-li však kontraktura postupovat, může to dojít do stádia, kdy se změní tvar prsou. Prsa mohou být navíc bolestivé na pohmat. Řešení spočívá v odstranění implantátu, kapsuly, a vložení nového implantátu. Jelikož je tato operace náročná, děláme vždy všechno pro to, abychom tomuto stavu předešli. Riziko kapsulární kontraktury postupem času roste, u klasických silikonových implantátů bývá po 15 letech od augmentace riziko až 20-25%. Čím větší implantát, tím větší riziko. U polyuretanových implantátu po 15 letech od vložení, bývá toto riziko překvapivě nízké, a to pouze cca 3%.
 • Posuny, rotace implantátu: Implantáty se mohou posunout dolů, nahoru, do strany, obzvlášť často v pooperačním období, kdy není ještě vytvořena pevná kapsula. Větší riziko bývá u implantátů umístěných pod sval, protože sval se stahuje při každém pohybu paží, může způsobit zmíněný posun implantátu. Proto je nesmírně důležité dodržovat klidový režim po operaci. U anatomických implantátů, je navíc riziko rotace. Pokud implantát kapkovitého tvaru zrotuje, změní se tvar prsu a vyžádá si to většinou další operaci k jeho narovnání. Pokud dojde jednou k rotaci, bývá vždy větší riziko opětovné rotace. Zde přináší polyuretanové implantáty obrovskou výhodu v tom, že se téměř nikdy neposunou, ani nerotují.
 • Ruptura, neboli prasknutí implantátu: Silikonové implantáty mají extrémně pevné a elastické pouzdro a proto je velmi neobvyklé aby praskli na základě nárazu nebo úrazu. Povrch implantátu je ale v těle lehce zvlněný a v těch záhybech, vlivem tisíců mikropohybů denně, může dojit k prasklině na základě únavy materiálu. Na prasknutí implantátu z jakékoliv příčiny se vztahuje záruka prakticky od každého výrobce.

Doprovodná galerie:

DR. PETROS CHRISTODOULOU
PLASTICKÝ CHIRURG

Petros Christodoulou působí jako plastický chirurg v Medicom Clinic v Praze a jako primář na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici na Bulovce.

.

Zpět do hlavní nabídky

.

Další články:

ÚVOD Ženské poprsí se většinou v průběhu života mění, ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost a plnost. Těhotenství, kojení, věk, váhové výkyvy, gravitace nebo dokonce dědičnost, jsou jen některé z faktorů, které k těmto změnám přispívají. Řešením by mohla být modelace neboli zpevnění a zvednutí povadlých prsou, případně augmentace s modelací. Zvětšení můžeme dosáhnout pomocí silikonového implantátu nebo vlastním […]