ÚVOD

Augmentace neboli zvětšení prsou je vůbec nejčastější zákrok v estetické chirurgii, který má dlouholetou historii. Když je řeč o zvětšení prsou, převážná většina lidí si vybaví zvětšení pomocí silikonových implantátů. Často tomu tak skutečně může být, nicméně ale v posledních letech se čím dál častěji prsa zvětšují i jiným způsobem. Může to být například transplantace vlastního tuku, buď samotného, nebo v kombinaci se silikonovým implantátem – takzvané hybridní, neboli kompozitní augmentace.

V této sekci budu rozebírat augmentaci, neboli zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů. Pokud Vás zajímá zvětšení prsou vlastním tukem, bližší informace najdete zde.

VÝHODY A NEVÝHODY

Výhody zvětšení prsou jsou pro ženy, které tento zákrok vyhledávají jednoznačné. Zesumarizovat to lze jedinou větou: Zvětšení prsou vylepšuje tělesné proporce (velikost, tvar prsou, symetrii postavy) a tím přispívá k zvýšenému pocitu sebevědomí. Nevýhodou je, že to je samozřejmě operační zákrok a jako každý zákrok, nese určitá rizika, která popíšu podrobně níže.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONZULTACI

Než půjdete na konzultaci k Vašemu plastickému chirurgovi, je dobré investovat chvilku svého času a připravit se. Je vhodné si o operaci něco přečíst, zjistit jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. Je potřeba si také rozmyslet, co si od daného zákroku slibujete a Vaše očekávání probrat s Vaším plastickým chirurgem. Je to nesmírně důležité, protože zaprvé lépe využijete omezený čas konzultace tím, že jednak budete lépe rozumět tomu, co vysvětluje lékař. Dále budete moct klást cílenější otázky a také umožníte plastickému chirurgovi, aby lépe pochopil Vaším požadavkům. Pokud se dobře připravíte na konzultaci, věřte mi, že získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu zda daný zákrok s daným plastickým chirurgem absolvovat.

Pro představu, uvádím, jaké informace se snažím zjistit já, od zájemkyň o zvětšení prsou při konzultaci.

 • Jakou má klientka představu o výsledku? Zde potřebuji vědět přesně, co ji na svých prsou vadí, jak veliká prsa by chtěla mít, jaký chce mít dekolt? V neposlední řadě se ujišťuji, zda jsou její očekávání realistická. Pokud nejsou, probereme proč ne a čeho lze realisticky dosáhnout. Velmi důležité je totiž přistupovat k výsledku podle toho, jaký je aktuální stav prsou a klientčiny tělesné dispozice.
 • Důvod, proč se rozhodli absolvovat operaci zvětšení prsou?
 • Má klientka děti? Pokud ano, jak dlouho kojila, jak se změnila prsa po kojení? To mi dává představu, jak ovlivní prsa další případné těhotenství.
 • Má klientka už něco nastudované o průběhu operace, o případných komplikacích? Podle toho nastavuji průběh konzultace a předávání informací. Klientkám, které neslyší všechno poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.
 • Zjistím, jaké má klientka povolání, jestli se zabývá nějakým sportem a pokud ano, o jaký sport jde? Informace o tom, jak klientka zatěžuje horní polovinu těla je důležitá a hraje velkou roli ve volbě typu implantátu, jeho umístění a operační technice. 

PRŮBĚH KONZULTACE

Zde popíši, jakým způsobem vedu své konzultace. U každého plastického chirurga konzultace probíhají jinak. Někdo konzultacím věnuje více času, někdo méně. Moje konzultace trvá přibližně 30-45 minut. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času a mohli jsme vše důkladně probrat.

Rozhovor začínám přátelskou diskuzí, skrze kterou zjistím odpovědi na otázky, které jsem uvedl výše. Až pochopím, čeho chce klientka dosáhnout, doporučím nejvhodnější tvar implantátu, k dosažení optimálního výsledku (kulatý nebo anatomický tvar). Následuje vyšetření a potřebná měření, podle kterých zjistím, jaké mohou byt maximální rozměry implantátů. Pomocí speciálních vložek nebo implantátů, které si klientka vloží do podprsenky, společně vybereme přibližnou velikosti, o kterou bychom měli prsa zvětšit. V této fázi bychom se měli oba shodnout konkrétní velikosti a typu implantátu. Do úvahy vždy beru přání klientky a snažím se jí vyjit vstříc, ale jelikož je i v mém zájmu docílit pokud možno co nejlepšího výsledku, mám své hranice, které nikdy nepřekračuji. Není výjimkou, že odmítnu operovat, pokud má klientka nesmyslné požadavky.

Na závěr probereme průběh operace, pooperační režim a možné komplikace. Zde probíráme nejen komplikace jako takové, ale i možné způsoby, jakými se každá komplikace řeší.

INDIKACE

Ne všechny klientky jsou vhodné pro pouhé zvětšení silikonovým implantátem. Pokud by se totiž použila jen tato metoda, nemuselo by to splnit jejich očekávání a výsledek by byl špatný. Je prosto potřebné již ze začátku myslet na to, že pokud máte například povadlá prsa, tak Vám samotná augmentace nepostačí a budete potřebovat augmentaci s modelací.

Pokud někomu vadí myšlenka, že bude mít v sobě silikonový implantát, přichází v úvahu také zvětšená prsou vlastním tukem, nebo kombinace implantátu s vlastním tukem, pro větší objem a přirozenější vzhled.

VOLBA IMPLANTÁTU

Existuje celá řada různých typů a tvarů implantátů. Chirurg by měl byt schopný pracovat se všemi, aby mohl vybrat ten správný pro Váš případ. Pokusím se stručně vysvětlit.

Tvar implantátu

 • Kulatý: Pomocí něj jsme schopní vytvořit kulaté mladistvé prso s výrazným dekoltem. Je vhodné jej používat u mladších žen, do 30 let věku nebo při augmentaci s modelací.
 • Anatomický: Kapkovitý tvar, umožňující přirozenější tvar a vzhled. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a je obzvlášť vhodný u deformit hrudníku (vpadlé hrudníky, vyklenuté apod.). Existuji různé tvary anatomických implantátů – s kulatou bází, nebo podélnou, do výšky nebo do šířky. Vhodný tvar navrhuji podle typu Vaší postavy.

Profil

To je výška implantátu. Existuji nízké, střední, vysoké a extra vysoké profily. Profil volím podle toho, jak moc klientka chce, aby prso vyčnívalo, a dále podle anatomických rozměrů hrudníku – vyšší profil umožňuje použit větší objem u užších hrudníků, kde by se jinak implantát s nižším profilem nehodil, protože by byl moc široký. U augmentací se většinou používá vysoký a střední profil, u augmentací s modelací většinou střední, nebo nízký profil.

Typ povrchu implantátu

 • Hladký: s ním bývá přirozenější prso na pohmat, ale je to za cenu vysokého rizika komplikací ve smyslu kapsulární kontraktury (o tom více v sekci o komplikacích) nebo posunu implantátu do strany nebo poklesu z původního místa. U hladkého implantátu je velká pravděpodobnost, že bude nutné po čase implantát vyměnit.
 • Texturovaný: povrch implantátu je drsný, díky tomu umožní tělu, aby k němu lépe přilnulo. U něj je menší riziko posunu implantátu, riziko kapsulární kontraktury je rovněž nižší. U anatomických implantátů je povrch vždy texturovaný, aby se zabránilo jejích rotaci. Existuji různé stupně texturace, od jemné texturace (mikrotexturace), až po výrazné texturace (makrotexturace).
 • Polyuretanový, neboli mikropolyuretanový: Jde o texturovaný silikonový implantát, který má navíc na povrchu tenkou vrstvou polyuretanové pěny. Tento implantát přináší spoustu výhod, právě díky tomuto povrchu. Drsný polyuretanový povrch zabraňuje rotaci a posun implantátu v časném pooperačním období, postupně pak v průběhu prvního měsíce tělo do pěny prorůstá a to zajistí, že se implantát nepohne z místa, ani při té nejtěžší fyzické aktivitě. Dlouhodobé riziko posunu implantátu je prakticky nulové. Riziko kapsulární kontraktury u tohoto implantátu je vůbec nejnižší ze všech typů povrchů. Jediný problém u těchto implantátů bývá sám chirurg. Polyuretanové implantáty vyžaduji speciální chirurgickou techniku a praxi. Pokud máte chirurga který umí s nimi pracovat, nabízí se pak výhled dlouhodobě velmi dobrého výsledku s minimem možných komplikací. Umožňují navíc rychlejší zotavení a návrat do každodenního života. Tyto implantáty představují v mých očích volbu číslo jedna, proto je při augmentacích prsou používám nejčastěji ze všech typů. Pokud tedy zvažujete tento typ implantátů, kdykoliv se ke mně objednejte na konzultaci, nebo mě kontaktujte abych Vám poradil na koho jiného se obrátit.

Speciální typy implantátů

 • Polyuretanové implantáty – popsané výše
 • Odlehčené (B-Lite) implantáty – implantáty které váží až o 30 % méně něž klasické silikonové, jsou obzvlášť vhodné pro případy kdy se vkládá veliký (a tím pádem těžší) implantát. Jsou příjemné a měkké na pohmat, často kvůli tomu používám i u zvětšení menším objemem. Nevýhodou je jejích vyšší cena.
 • Polyuretanové B-Lite – tyto implantáty kombinují výhody obou výše zmíněných – jde o odlehčené implantáty, které mají polyuretanový povrch. Podle mě se jedná o to nejlepší řešení vůbec, které si klientka může vybrat. Nevýhodou je samozřejmě jejích vyšší cena.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

 Před operací musíte absolvovat vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, na základě kterého Vám vystaví lékařskou zprávu. Tato zpráva by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestézii. Pozor, nesmí být ale starší 14 dní.

Konkrétně se bude jednat o:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • Dále Vám vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků)

Zvlášť se musíte ještě objednat na preventivní ultrazvukové vyšetření prsu, tzv. SONO.

Tuto strastiplnou cestu nemusíte ale absolvovat u svého praktického lékaře, ale přímo v rámci kliniky, kde budete zákrok podstupovat, jako např. Medicom Clinic. Zde je vše součástí ceny, takže nemusíte již připlácet nic navíc.

 1-2 týdny před operací se nesmí užívat kyselina Acetylsalicylová (Acylpyrin) a různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. Vhodné je i před operací vynechat česnek. Všechno toto zvyšuje krvácivost. Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie. 

PRŮBĚH OPERACE

Ráno před operaci Vás znovu naměřím, a namaluji si na Vašem hrudníku operační plán, podle kterého budu postupovat. Řez se vede většinou v podprsní ryze. Další možnost je řez kolem spodní hranice dvorce, nebo řez v podpaží. Ten poslední však nepoužívám nikdy.

Implantát se vkládá buď pod sval, nebo pod žlázou (nad sval). Pod sval se vkládá, pokud je v horní části prsu málo tukové tkáně, aby se zamaskovala horní hrana implantátu a zajistil se plynulejší přechod. Je to ale za cenu poškození prsního svalu a menšího snížení svalové síly. Tento postup je rovněž bolestivější a vyžaduje přísnější pooperační režim. Pod žlázu se implantát vkládá, pokud je dostatek tkáně k zakrytí horní části implantátu a toto umístění je obzvlášť vhodné, pokud je klientka hodně fyzicky aktivní, nebo má náročnou manuální práci.

Délka operace je zhruba 60 min.

DOPLŇKOVÉ VÝKONY A KOMBINACE

Často prostá augmentace implantátem nestačí, abychom docílili žádaného výsledku. U povadlých prsou je často nutné zkombinovat augmentaci implantátem s modelací, buď klasickou, nebo takzvanou vnitřní (modelace prsní tkáně zevnitř, která nezanechává jizvy na kůži), na kterou se rovněž specializuji. Bližší informace o vnitřní modelaci i můžete přečíst v článku o augmentaci s modelaci zde. Pokud chceme ještě přirozenější výsledek, můžeme zkombinovat augmentaci implantátem s transplantaci vlastního tuku. Výhodou je, že se tím vytvoří ještě větší tuková vrstva kryjící implantát, a tím je prso jak na pohled, tak na pohmat přirozenější. Nevýhodou je samozřejmě vyšší cena zákroku, pokud však máte finanční možnosti, mohu vřele doporučit, díky ní dokážu dosáhnout bezkonkurenčních výsledků.

POOPERAČNÍ OBDOBÍ

První věc, která samozřejmě každého zajímá, je bolest. Jak moc to bolí? Každý snáší a vnímá bolest jinak, ale obecně lze říct, že bolest je dobře snesitelná, obzvlášť v dnešní době, kdy máme k dispozici účinné léky proti bolesti. Pokud se implantát vkládá pod žlázu, bývá tato operace málo bolestivá, dokonce může byt i bezbolestná. Pokud se musí implantát vložit pod sval, bývá operace doprovázená určitou bolestí. Nemusíte se však toho obávat, bolest bývá snesitelná a rychlé ustupuje. Většina klientek si stěžuje spíše na to, že musí ze začátku spát na zádech, než na pooperační bolest.

Hospitalizace na klinice trvá většinou jeden den.

Prvních 6 týdnů po operaci budete nosit speciální pooperační podprsenku, která drží implantáty na místě, do té doby než si tělo vytvoří kolem nich pevné vazivové pouzdro, které je udrží. 3 týdny budete navíc nosit prsní pas, který zabrání posunu implantátu nahoru. Sport se nedoporučuje po dobu 8 týdnů.

První 2 týdny jsou kritické a během těchto dvou týdnů budete muset dodržovat přísný klidový režim. Nesmíte hýbat pažemi, zvedat ruce, musíte spát na zádech. Od 3. týdne pak budete moct opatrně hýbat rukama, nic těžkého však nebudete moct zvedat do konce 6. týdne. Pokud máte sedavou, nenáročnou práci, budete se moci do ní vrátit až po 10-14 dnech.

Pokud se implantát vloží pod žlázu, výše popsaný režim je méně přísný a pokud se použijí polyuretanové implantáty, doba klidového režimu a celkově zotavení je významně kratší. Přesný odhad Vám však řeknu až při osobní konzultaci, podle typu a tvaru implantátu, jeho umístění, druhu Vaší práce a náročnosti případnému sportu, kterému se věnujete.

Svým klientkám taktéž doporučuji absolvovat pravidelné ultrazvukové kontroly, na které by měly docházet jednou ročně. Díky nim získají jistotu, že implantát je v pořádku a slouží také jako preventivní vyšetření. Na sonografické vyšetření bych doporučoval chodit na kliniku, kde byla provedena operace nebo na odborné pracoviště, které má zkušenost s ultrazvukovým vyšetřením prsou s implantáty. Doporučení na vhodné zařízení Vám může dát Váš plastický chirurg.

RIZIKA OPERACE

Jako každá operace, zvětšení prsou nese se sebou určité běžné operační riziko jako je infekce, krvácení, alergická reakce, tromboembolie atd. Pokud se budeme bavit konkrétně o operaci zvětšení prsou, nejčastější komplikace jsou následující:

 • Kapsulární kontraktura: Kolem silikonového implantátu (a každého cizího materiálu v těle) se tvoří jemné vazivové pouzdro, kterému se říká kapsula. Kapsula je žádoucí a dlouhodobě drží implantát na místě. Za určitých okolností se však kapsula začíná ztlušťovat, zbytňuje a stahuje se (kontrahuje se). Tomu se říká tzv. Kapsulární kontraktura. V časném stádiu se to nijak neprojeví na prsu, jen možná subjektivním pocitem tužšího prsa na pohmat. Bude-li však kontraktura postupovat, může to dojít do stádia, kdy se změní tvar prsou. Prsa mohou být navíc bolestivé na pohmat. Řešení spočívá v odstranění implantátu, kapsuly, a vložení nového implantátu. Jelikož je tato operace náročná, děláme vždy všechno pro to, abychom tomuto stavu předešli. Riziko kapsulární kontraktury postupem času roste, u klasických silikonových implantátů bývá po 15 letech od augmentace riziko až 20-25%. Čím větší implantát, tím větší riziko. U polyuretanových implantátu po 15 letech od vložení, bývá toto riziko překvapivě nízké, a to pouze cca 3%.
 • Posuny, rotace implantátu: Implantáty se mohou posunout dolů, nahoru, do strany, obzvlášť často v pooperačním období, kdy není ještě vytvořena pevná kapsula. Větší riziko bývá u implantátů umístěných pod sval, protože sval se stahuje při každém pohybu paží, může způsobit zmíněný posun implantátu. Proto je nesmírně důležité dodržovat klidový režim po operaci. U anatomických implantátů, je navíc riziko rotace. Pokud implantát kapkovitého tvaru zrotuje, změní se tvar prsu a vyžádá si to většinou další operaci k jeho narovnání. Pokud dojde jednou k rotaci, bývá vždy větší riziko opětovné rotace. Zde přináší polyuretanové implantáty obrovskou výhodu v tom, že se téměř nikdy neposunou, ani nerotují.
 • Ruptura, neboli prasknutí implantátu: Silikonové implantáty mají extrémně pevné a elastické pouzdro a proto je velmi neobvyklé aby praskli na základě nárazu nebo úrazu. Povrch implantátu je ale v těle lehce zvlněný a v těch záhybech, vlivem tisíců mikropohybů denně, může dojit k prasklině na základě únavy materiálu. Na prasknutí implantátu z jakékoliv příčiny se vztahuje záruka prakticky od každého výrobce.
 • Hypertrofické jizvy: Jak každá jizva na těle, tak i na prsou jizvy zrají určitou dobu. Ze začátku bývají zarudlé a tužší, postupně pak měknou a barevně splývají se svým okolím. V některých případech (kde je většinou genetická predispozice), jizvy zůstávají dlouho zarudlé a vystouplé. Všem svým klientkám po operaci dávám konkrétní rady na péči o jizvy, které mají za úkol minimalizovat riziko vzniku takové jizvy. Když vznikne, lze to dál řešit laserem nebo injekčními aplikacemi kortikoidů do jizev.

 

Doprovodná galerie:

DR. PETROS CHRISTODOULOU
PLASTICKÝ CHIRURG

Petros Christodoulou působí jako plastický chirurg v Medicom Clinic v Praze a jako primář na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici na Bulovce.

.

Zpět do hlavní nabídky

.

Další články:

ÚVOD Augmentace neboli zvětšení prsou je vůbec nejčastější zákrok v estetické chirurgii, který má dlouholetou historii. Když je řeč o zvětšení prsou, převážná většina lidí si vybaví zvětšení pomocí silikonových implantátů. Často tomu tak skutečně může být, nicméně ale v posledních letech se čím dál častěji prsa zvětšují i jiným způsobem. Může to být například […]