Polyuretanové implantáty – nejlepší a nejbezpečnější prsní implantáty?

Kdo mě zná jako plastického chirurga, ať už z pozice pacienta, klienta nebo kolegy chirurga, ví, že jsem hlasitým zastáncem polyuretanových prsních implantátů. Před několika lety jsem téma polyuretanových implantátů zmínil v článku o zvětšení prsou, kde jsem také slíbil, že jednou o tomto tématu napíšu více. V následujícím článku tedy vysvětlím, co jsou polyuretanové implantáty, a proč jsou tyto implantáty mojí první volbou u augmentací prsou.

Polyuretanový implantát

Silikonové prsní implantáty prošly dlouhým vývojem

Implantáty, které používáme dnes při augmentaci prsou, prošly velmi dlouhým a kostrbatým vývojem. Dnešní silikonové implantáty jsou (bez závislosti na výrobci) velmi kvalitní a představují již pátou generaci vývoje. Nebylo tomu tak ale vždy.

První zmínky o použití prsních implantátů pochází z 19. století. V roce 1895 chirurg jménem Vincenz Czerny provedl první zvětšení prsou „implantátem“, kdy použil nezhoubný lipom (nádor tukové tkáně) jako jakýsi implantát ke korekci asymetrie prsou, která vzniklá po odstranění nádoru. Ještě dříve, v roce 1889 chirurg Robert Gersuny se pokoušel o zvětšení prsou injekcí parafínu, jeho pokusy však dopadly katastrofálně. Vývojem prsních implantátů se zabýval v šedesátých letech také český vědec Otto Wichterle. Výsledkem jeho práce byl jakýsi hydrofilní gel, kterým se vytvaroval prsní implantát. Tyto implantáty však po čase měly tendenci v těle vápenatět a tvrdnout na kámen (z vlastní zkušenosti při vyjmutí takového implantátu z těla mohu potvrdit, že doslova). Silikonové implantáty se používají od roku 1964 a první chirurg, který je použil byl Dr. Cronin.

První silikonové implantáty (které měly hladký povrch) doprovázely časté pooperační komplikace, jako kapsulární kontraktury a ruptury. V roce 1969, Dr. Ashley jako první implantoval nový typ silikonového implantátu, který byl pokrytý polyuretanovou pěnou. Jednalo se o první „polyuretanový implantát“ a jak se v následujících letech ukázalo, významně snížil riziko jak kapsulární kontraktury, tak ruptur.

V roce 1992, americká FDA (analog českého SUKLu) zakázala všechny silikonem plněné implantáty, pro obavy z možné souvislosti s rakovinou prsu, a tak se začaly používat takzvané „salinové implantáty“, které jsou v podstatě jakési silikonové balonky, které se plnily vodou. V Evropě a zbytku světa se ale silikonové a polyuretanové implantáty používaly dál. Americký zákaz silikonem plněných implantátů se zrušil v roce 2006, potom co se shromáždil dostatek dat prokazujících jejích bezpečnost.

Jelikož se výše zmíněné pooperační komplikace týkaly i hladkých „salinových implantátů“, výrobci začali hledat nové typy povrchů, které by mohly riziko kapsulární kontraktury snížit. Na základě předpokladu, že „drsný“ polyuretanový povrch snižuje toto riziko, výrobci vyvinuli texturovaný povrch ve snaze polyuretanový povrch imitovat, což v podstatě nebylo nic jiného než zdrsněný silikonový povrch. I když tento povrch skutečně do určité míry snížil riziko kapsulární kontraktury, nikdy nedosáhl extrémně nízkého výskytu, co měl polyuretanový povrch.

Co jsou polyuretanové implantáty a jaké mají výhody?

Jak jste už možná pochopili z textu výše, jedná se o silikonové implantáty, které jsou pokryté tenkou vrstvou polyuretanové pěny. Přítomnost této pěny na povrchu implantátu, přináší určité výhody:

 • Implantát zůstává po augmentaci na svém místě, neklesá a nerotuje (což je důležité zejména u anatomických implantátů). Tkáň a pěnovitý povrch implantátu drží u sebe, díky efektu, který je podobný suchému zipu.
 • Několik týdnů po operaci, prsní tkáň začne prorůstat do polyuretanové pěny a implantát pak zůstane stabilní a riziko pozdější změny polohy kvůli sportu nebo úrazu je prakticky nulová. To umožňuje téměř o polovinu kratší dobu rekonvalescence než u klasických implantátů, po které se mohou klientky vrátit do aktivního a plnohodnotného života. Tento implantát je proto obzvlášť vhodný pro fyzicky aktivní osoby.
 • Riziko kapsulární kontraktury, je až 8 x nižší v porovnání s klasickými silikonovými implantáty.
 • Povrch implantátu je pochopitelně savý, a proto dokáže pojmout až 35ml tekutiny. Pokud se napustí implantát antibakteriálním roztokem před vložením do těla, eliminuje se riziko pooperační infekce na minimum.
 • Riziko pozdní infekce je rovněž nízké. Důvodem je skutečnost, že prorůstáním do polyuretanové pěny tělo vytvoří pevný, krvi velmi dobře zásobený kontakt s povrchem implantátu. Tvoří se tak podmínky, za kterých je velmi obtížné pro mikroorganismy, aby se dostaly na povrch implantátu, nebo aby tam dlouhodobě přežívaly.
 • Polyuretanová pěna je hemostatická (zastavuje krvácení). Pooperační krvácení je proto méně časté u augmentací prsou těmito implantáty.
 • Polyuretanové implantáty jsou velmi vhodné i pro vložení pod žlázou. Díky prorůstání tkáně do povrchu implantátu, prsní žláza lépe drží na svém místě a „neklouže“ po implantátu dolů vlivem gravitace, jak to někdy bývá po augmentaci vložením implantátu pod sval (takzvaná waterfall deformita)
 • Snížené riziko reoperace – ať už z důvodu časné pooperační komplikace nebo pozdní. Pokud něco snižuje riziko vzniku komplikací, snižuje zpravidla zároveň i riziko opakované operace.
 • Předvídatelnost a konzistentnost výsledků. Klasické implantáty se takzvaně „usazují“ během prvních cca 3 měsíců po augmentaci. To znamená, že postupně klesají, zatím co se kolem nich tvoří čím dál silnější vazivové pouzdro, které po určité době je dostatečné silné, aby je udrželo, přičemž pak přestávají klesat. U anatomických implantátů je navíc ještě během tohoto období riziko rotace. Problém, který může (ale samozřejmě nemusí) nastat během této fáze „usazování“ implantátů je, že implantáty (buď jeden, nebo oba) se mohou nakonec usadit mnohem níže, než chirurg plánoval (takzvaný bottoming out) a to si pak může vyžádat další operaci ke korekci. U polyuretanových implantátů se toto nemůže stát, protože implantáty zůstávají tam, kam je chirurg dá při operaci. To znamená, že jako chirurg dokážu vždy s jistotou předvídat konečný výsledek po augmentaci prsou.
 • „Okamžité uspokojení“ – nemusí klientka, ani já, jako chirurg čekat 3 měsíce do konečného výsledku. Tak jak budou prsa vypadat dva týdny po operaci, budou vypadat i za dva roky.

Na fotce níže se polyuretanový implantát napouští roztokem antibiotik, před vložením do těla

Zatím jsme mluvili jen o výhodách polyuretanových implantátů, podívejme se, i jaké mají nevýhody:

 • V případě že je augmentace prsou polyuretanovými implantáty prováděná nezkušeným chirurgem, nemusí to dopadnout dobře. Technika augmentace u klasického silikonového implantátu se výrazně liší od techniky u polyuretanového. Plastický chirurg, který není speciálně vyškolen na používání těchto implantátu, může udělat řadu chyb, které mohou mít nepříjemné následky. Umístí-li se polyuretanový implantát do polohy, kde se většinou umisťuje klasický implantát, bude jeho poloha nepřirozeně vysoko, protože neklesne a „neusadí“ se níž, jak by se čekalo u klasického silikonového implantátu. Použije-li se typická technika augmentace, budou nejspíš pak hmatné hrany implantátu. Vloží-li se u povadlejších prsou implantát pod svalem, vznikne s velkou pravděpodobnosti waterfall deformita. Je celá řada situací, kde použití standardní techniky nezkušeným chirurgem udělá více škody než užitku. Pokud uvažujete o polyuretanovém implantátu, je to dle mého názoru bezesporu ta nejlepší volba, za předpokladu, že vyhledáte plastického chirurga, který je speciálně vyškolený, má dostatek zkušeností a s těmito implantáty běžně pracuje.
 • Polyuretanový implantát lze vyjmout (ať už z jakéhokoliv důvodu) buď první 4 týdny po vložení, anebo pak až cca po 9 měsících. Dva týdny po operaci začíná prorůstání tkáně do povrchu implantátu. Do 4. týdne lze implantát ještě oddělit od tkáně a vyjmout ho, ale pak to je prakticky nemožné do konce prvního roku. Rozhodne-li se klientka z jakéhokoliv důvodu implantát vyjmout nebo vyměnit za větší nebo menší, musí počkat minimálně 9 měsíců.

.

Co si v závěru myslím po polyuretanových implantátech?

Myslím si, že plastický chirurg musí vždy usilovat o nalezení co nejlepšího možného řešení pro své pacienty a musí podniknout všechny možné kroky ke snížení rizika vzniku možných komplikací. Rozhodnutí přejít z klasických silikonových implantátů na polyuretanové bylo pro mě těžké a musel jsem ze začátku překročit svou komfortní zónu. Udělal jsem to však z toho důvodu, že jako chirurg i jako člověk, těžce nesu komplikace a polyuretanové implantáty mi daly přesně to, co jsem si od nich sliboval, tj. snížení výskytu komplikací na absolutní minimum, dosažení dlouhodobě skvělých výsledků a zvýšení spokojenosti mých klientek, i mé.

Video o polyuretanových implantátech

Fotky před a po, kde byl použit polyuretanový implantát

Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem, předoperační foto Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem, pooperační foto
Augmentace, implantát anatomický polyuretanový 255 ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem, předoperační foto Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem, pooperační foto
Augmentace, implantát anatomický polyuretanový 255 ml pod sval
Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem pod sval, předoperační foto Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem pod sval, pooperační foto
Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem 325ml pod sval
Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem pod sval, předoperační foto Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem pod sval, pooperační foto
Augmentace kulatým odlehčeným polyuretanovým implantátem 325ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml, pod sval
Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval
Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval
Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval
Augmentace prsou, Anatomický polyuretanový implantát 235ml pod sval
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem 285ml pod sval
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml
Augmentace prsou polyuretanovým implantátem pod sval, 315ml
Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, anatomický polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 290ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 315ml pod sval
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový implantát 285ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod sval
Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu
Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu. Zdánlivá asymetrie je kvůli špatnému držení těla v době focení
Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu
Augmentace prsou kulatým polyuretanovým a odlehčeným implantátem 365ml, pod žlázu
Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval
Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval
Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval
Augmentace kulatým polyuretanovým implantátem 400ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 320ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem pod sval, 235ml
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 260ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod žlázu
Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou klasickým kulatým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovám implantátem 260ml, pod sval
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml
Augmentace prsou, kulatý polyuretanový odlehčený implantát 305ml
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým implantátem 285ml, pod sval
Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu
Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu
Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu
Augmentace prsou, polyuretanové implantáty 260ml, pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu
Augmentace prsou anatomickým polyuretanovým, odlehčeným implantátem 420ml pod žlázu

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaše zvětšení prsou?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Používá výhradně certifikované prsní implantáty
 • Je předním odborníkem na polyuretanové prsní implantáty
 • Využívá speciální metodu vnitřní modelace
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Související články

  Chtěli byste dostávat novinky ze světa plastické chirurgie a estetické medicíny?
  Přihlašte se k Newsletteru

  Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?