Zvětšení prsou vlastním tukem (autoaugmentace)

Autoaugmentace je metoda zvětšení prsou, při které k doplnění objemu a dosažení plného tvaru prsou využíváme tukovou tkáň odebranou z jiných oblastí na těle, nejčastěji z břicha, boků nebo stehen. Zvětšení prsou vlastním tukem je čím dál žádanější alternativou pro ty ženy, které z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou pro augmentaci zvolit silikonové implantáty nebo které si  přejí zeštíhlet v některých partiích a současně lehce přibrat v oblasti dekoltu.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Zvětšení prsou tukem - rychlé informace

 • Délka operace: 2 – 4 hodiny, dle množství aplikovaného tuku
 • Délka hospitalizace: 1 den (při nekomplikovaném průběhu)
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 3 týdny klidový režim bez fyzické zátěže
 • Kompresní prádlo: min 5 týdnů (partie, odkud se odebíral tuk)
 • Jízvy: nejsou, jen malé vpichy/ranky, kudy se kanylou tuk odebírá a aplikuje
 • Fyzická zátěž a sport: po 4 týdnech
 • Cena: obvykle 110.000 Kč

Zvětšení prsou vlastním tukem - Praha

Pro koho je autoaugmentace tukem vhodná

Zvětšení prsů vlastním tukem je vhodné pro ženy, které si přejí méně výrazné zvětšení prsou, doplnění objemu nebo úpravu tvaru prsů, případně vyrovnání drobné asymetrie prsou. Lipofilling neumožňuje zvětšení prsou o více než jednu velikost. Proto pokud žena od zákroku očekává výraznější zvětšení velikosti poprsí, je vhodné zvolit klasickou augmentaci prsů s využitím silikonových implantátů.

Fatgrafting do prsou, autoaugmentace neboli zvětšení prsou vlastním tukem není realizovatelné u nadmíru štíhlých žen, protože u nich není možné odebrat liposukcí dostatek tuku, který pak poslouží jako výplňový materiál pro zvětšení prsou. Partiemi, odkud se tuk nejčastěji získává, jsou břicho, zevní a vnitřní stehna, a také boky (tzv. madla lásky).

Prsní implantáty nebo vlastní tuk

Každá metoda zvětšení prsou má své výhody i nevýhody. Pokud si žena není jista, jaká metoda by pro ni byla nejvhodnější, je velmi důležité, aby během konzultace společně s plastickým chirurgem probrali nejen všechna pro i proti, aby se mohla zodpovědně rozhodnout.

Velkou výhodou autoaugmentace je, že pracujeme s tělu vlastním materiálem, a proto nehrozí žádná nežádoucí reakce. Další výhodou je fakt, že při zvětšení prsou vlastním tukem nevznikají žádné jizvy. I u klasické metody zvětšení poprsí však lze postupovat tak, aby byly výsledné jizvy po augmentaci v podprsní rýze či jinde téměř neznatelné.

Mezi hlavní nevýhodu autoaugmentace patří, že přenosem tuku dokážeme poprsí zvětšit pouze o jedno číslo a zákrok je možný jen u klientek, u kterých lze odebrat tuk, který poslouží jako tukový transplantát. Autoaugmentace u velmi štíhlých žen je tedy prakticky neproveditelná. Naopak ženy, které se rády zbaví některých nechtěných polštářků na těle, související odsátí tuku při autoaugmentaci přijmou jako příjemný benefit.

Další nevýhodou při zvětšení prsou vlastním tukem může být poměrně dlouhá doba operace. Odběr tuku, jeho příprava a samotná aplikace do prsů trvá kolem dvou hodin. Navíc je důležité upozornit, že autoaugmentaci je zpravidla potřeba provést ve více krocích. S ohledem na individuální vstřebávání přeneseného tuku dopředu nedokážeme nikdy s jistotou říct, jaké množství přeneseného tuku v prsou pacientky zůstane a kolik organismus přirozeně vstřebá. Také výhled, jak se prsa zvětšená transferem tuku změní v řádu desítek let, není jednoznačný. Pokud žena během let např. výrazněji zhubne, projeví se to samozřejmě i na jejím dekoltu.

Konzultace před lipofillingem prsou

Autoaugmentaci prsou vždy předchází konzultace, na které s klientkou detailně probereme její představu o výsledku zákroku a především indikaci ke zvětšení prsou vlastním tukem: zda je pro ni zvětšení prsou vlastním tukem vhodným řešením nejen s ohledem na její přání, ale i na výchozí stav prsou, jejich tvar a symetrii, prostornost hrudního koše a také kvalitu kůže a podkožní vrstvy tuku. Pro lepší představu o finální velikosti prsou po autoaugmentaci je možné využít tzv. sizery, stejně jako při konzultaci ke zvětšení poprsí implantáty.

Při zvětšení prsou tukem má na konečný výsledek významný vliv důsledné dodržení pooperačních doporučení. Proto své klientky vždy informuji, s čím je po operaci nutné počítat a jaké mohou být následky nedodržení klidového režimu bez fyzické zátěže během období rekonvalescence, kdy dochází k přihojení implantované tukové tkáně.

Jak zvětšení prsou vlastním tukem probíhá

Při autoaugmentaci prsou se prsa zvětšují bez použití prsních implantátů – ty nahrazuje vlastní tuk pacientky. Tuk pro lipotransfer je nejprve třeba odebrat z partií na těle, kde je ho dostatek nebo nadbytek – typicky z boků, břicha, vnitřních nebo vnějších stehen.

Při autoaugmentaci v podstatně proběhne liposukce a zvětšení prsou současně, v jednom zákroku. Odběr tuku probíhá kanylou, metodou velmi podobnou klasické liposukci.

Odebraný tuk ale není možné ihned použít, je třeba jej nejprve vyčistit – odseparovat od krve a dalších tekutin. Toho lze docílit více způsoby. Dnes je nejčastěji využívána metoda centrifugace (odstředění), speciální proplachovací systém nebo pouhá sedimentace – tím, že tuk je lehčí než voda, se po uplynutí krátkého času v nádobě sám přirozeně oddělí od vody a ostatních tekutin.

Čistý tuk připravený na fatgrafting pak pomocí speciálních kanyl injekční metodou aplikujeme do prsou: do podkožní tkáně a v případě potřeby i do prsních svalů. Do prsní žlázy tuk osobně neaplikuji, protože hrozí, že by se v budoucnu ve žláze mohla vytvořit kalcifikace. To samozřejmě do určité míry omezí množství aplikovaného tuku, na druhou stranu je tento postup mnohem bezpečnější. Aplikace tuku musí být rovnoměrná – tuk se musí pečlivě a po velmi malých množstvích správně rozvrstvit, aby tělo tukový transplantát správně přijalo. Pokud totiž do nějaké tkáně transplantujeme do jednoho místa tuku příliš mnoho, jediná vrstva, ke které se dostane výživa, bude ta zevní, a vnitřní (špatně vyživovaná) vrstva zahyne. Odumřelý tuk se buďto vstřebá nebo vytvoří tzv. olejovou cystu. 

„Proto je zcela zásadní, aby transplantaci tuku prováděl chirurg zkušený v této problematice. Aplikace tuku při zvětšení prsou a fatgraftingu obecně je proces velmi zdlouhavý a pracný. Pokud chirurg tuto fázi přenosu tuku uspěchá, tak je téměř jisté, že se to za nějakou dobu nepříznivě projeví na výsledku, kdy se nepřihojený tuk vstřebá a efekt většího objemu prsů pomine.“ upozorňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Kolik tuku po lipotransferu přežije

Jako u mnoha věcí v medicíně, nemá tato otázka jednoduchou odpověď, jelikož to závisí na četných individuálních faktorech. Těmi na straně plastického chirurga jsou zejména způsob odběru, příprava a způsob aplikace tuku, aby měl transplantát vysokou šanci se správně přihojit. Na straně klientky pak hraje obrovskou roli důsledné dodržování pooperačního režimu, jestli je nebo není kuřačka, věk a také celková schopnost těla přijmout tukový transplantát.

„Jak důležitou úlohu hraje dodržování pooperačního režimu bych rád přiblížil na příkladu své klientky po hybridní augmentaci, které jsem po při propouštění do domácí péče vysvětloval, že tuk potřebuje ke správnému připojení klid, takže by se během rekonvalescence měla zcela vyhnout otřesům (rychlé chůzi, běhání, skákání nebo podobným činnostem). Po nějaké době se velká část tuku vstřebala a klientka mi při kontrole přiznala, že mou radu podcenila a fungovala po zákroku normálně, jelikož neměla žádné bolesti a neměla pocit, že by ji něco omezovalo. Bohužel, i taková je někdy realita. Operace stojí chirurga spoustu práce a pacientku mnoho energie i peněz a je škoda, když se tuk vstřebá a efekt zákroku zmizí jen kvůli tomu, že si žena po operaci nechce dopřát pár týdnů klidu.,“ zdůrazňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Můžeme ale říci, že za ideálních podmínek, tedy za předpokladu, že je zákrok dobře proveden, u zdravé klientky, která dodržuje všechna pooperační doporučení, po autoaugmentaci přežije 60 až 70 % transplantovaného tuku. Důležitá poznámka je, že to co přežije se už považuje za trvalou součásti vašeho těla. Objem transplantovaného tuku který přežil, bude nabírat na objemu když budete přibírat a naopak bude ztrácet objem s hubnutím. Bude se zkrátka chovat jako normální tuková tkáň.

Rekonvalescence a pooperační režim po autoaugmentaci

Po zvětšení prsou vlastním tukem zůstává klientka na klinice obvykle jeden den, do odeznění účinků celkové anestezie.

Tuk přenesený do prsou se stává přirozenou součástí těla pacientky a není nutné nosit kompresní podprsenku, jako je tomu po augmentaci s implantáty. Naopak, několik dní po operaci je dobré nechat prsa volně, zcela bez podprsenky, abychom se vyvarovali nežádoucímu tlaku či otlakům, které by mohly mít nepříznivý vliv na přihojení tuku a tvar prsou. Po autoaugmentaci není nutné spát výhradně na zádech, je možná i poloha na boku, ale v prvních 2 až 3 týdnech se vyhněte spaní na břiše.

Transplantovaný tuk potřebuje ke správnému přihojení především klid, i když klidový režim nemusí být příliš přísný. Běžné aktivity, lehkou kancelářskou či domácí práci můžete vykonávat bez omezení. Musíte se ale vyvarovat otřesům (rychlá chůze, běh, výskoky a podobné aktivity) a celkově zvýšené fyzické námaze a sportovním aktivitám min. na 2 až 3 týdny po transferu tuku.

Péče v souvislosti s odběrem tuku, resp. provedenou liposukcí, spočívá ve 2 až 3 dnech klidového režimu v domácím prostředí, následně 3 až 4 týdnech bez fyzické námahy a aktivního sportu. Po toto období je také nezbytné nošení kompresního prádla (na partii těla, odkud byl tuk odebírán).

V partiích, ze kterých byl tuk odebírán, a stejně tak v místech vpichů, kudy byl kanylou aplikován do prsou, se mohou objevit modřiny, které se ale v řádu dnů postupně vstřebají. Místa po liposukci mohou být oteklá a více citlivá. Zde velmi pomáhá právě kompresní prádlo. V prvních dnech po zákroku může být příp. lehká bolestivost či větší citlivost tlumena volně dostupnými analgetiky (léky proti bolesti).

Rizika a možné komplikace po zvětšení prsou tukem

U techniky zvětšení prsou přenosem tuku jsou obecně rizika velmi nízká. Mezi běžné komplikace patří výskyt déle trvajících modřin, otoku nebo vznik infekce. I při správně provedené technice transferu tuku nelze vyloučit riziko vzniku olejových cyst, tukových nekróz či kalcifikací. Může se objevit snížená citlivost kůže prsou, která bývá dočasná. Vznik nerovností nebývá častý, a pokud se vyskytnou, bývají většinou pouze dočasné. Vznik hypertrofických nebo keloidních jizev je velmi vzácný, protože při zvětšení prsou tukem vznikají jen malá poranění v místě vpichu kanyly, která jsou obvykle umístěna do méně rizikových a nenápadných míst.

Jevem, který může negativně ovlivnit výsledek zákroku je nedostatečné nebo naopak přílišné množství přeneseného tuku, což sebou nese potřebu další aplikace. Je na místě zmínit i možné riziko poranění nitrohrudních orgánů, rizika spojená s celkovou anestezií a též komplikace související s odběrem tuku (viz. liposukce).

Přestože u autoaugmentace vlastním tukem jsou rizika velmi nízká, každá klientka by o nich měla být předem informována a pro provedení zákroku by se měla obrátit na plastického chirurga, který je v této problematice natolik zkušený, aby rizikům uměl předcházet a případné komplikace správně a včas řešit.

Autoaugmentace cena

Jelikož zákrok samotný sestává z dvou částí – liposukce a transplantace vlastního tuku, a také protože je často potřeba lipofilling opakovat, je cena zvětšení prsou vlastním tukem vyšší než cena augmentace pomocí prsních implantátů. Celková cena zákroku je závislá na rozsahu liposukce a zejména na počtu opakování fatgraftingu. Obvykle se pohybuje kolem 110.000 Kč.

Autoaugmentace před a po

Zvětšení prsou vlastním tukem Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem Zvětšení prsou vlastním tukem
Zvětšení prsou vlastním tukem

Recenze zvětšení prsou vlastním tukem

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji!

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem jsem u pana doktora podstoupila autoaugmentaci a modelaci prsou. S přístupem pana doktora a s výsledkem jsem velice spokojená. Nevěděla jsem jakou metodu zvětšení prsou zvolit. Pan doktor mi vše vysvětlil a našel pro mě nejvhodnější řešení. S předoperačním i pooperačním přístupem jsem byla taktéž velice spokojena a pana doktora všude jen doporučuji!

Michaela Kromerová
Zdroj: Google

Byla jsem u pana doktora na zvětšení prsou vlastním tukem a jsem nesmírně spokojená jak s výsledkem, tak s jeho přístupem a prací. CHtěla jsem přirozené plné prsa a mám je :). Silikony se mi nikdy nelíbily a ani jsme nikdy nechtěla mít obrovská prsa. Teď mám přesně to co jsem si vždy přála. Při konzultaci byl pan doktor velmi milý a do ničeho mě netlačil v porovnání s jíným doktorem. Před operací mi také navrhl zlepšení tvaru prsou pomocí vnitřních stehů, aby mi krásně držely, což byl pro mě takový bonus navíc s úžasným výsledkem. Na sále jsem byla celých 5 hodin, pan doktor si nechal na výsledku moc záležet, jeho přístup je skvělý. Navíc v podstatě jsem vyřešila dvě věci najednou. Po odsátí tuku ze zadní části boků mám mnohem kulatější hezčí zadek, jím a momentálně ani necvičím a vůbec netloustnu, předtím jsem to okamžitě viděla na partiích, kde mi tuk byl odsán a nyní nic. Mám velkou radost.

Pavla915654
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

Často vás ke zvětšení prsou tukem zajímá

O kolik jde zvětšit prsa tukem?

Autoaugmentací můžeme zvětšit velikost poprsí o jednu, výjimečně dvě velikosti, ne však více. Důvodem je omezené množství tuku, který můžeme pro zvětšení prsou použít. Obvykle se odsává cca 600 až 700 g tuku, ze kterého se po jeho vyčištění následně do každého prsu přenese 200 až 300 g tuku, z nichž ne každá tuková buňka se uchytí, a výsledné množství „nového“ tuku je pak ve výsledku o něco menší. Pro doplnění a případné i další mírné zvětšení prsou je možné s časovým odstupem zákrok opakovat, nese to ale sebou další finanční výdaje.

Jakou podprsenku nosit po zvětšení prsou vlastním tukem?

Po auto-augmentaci tukem nechte v prvních dnech po zákroku prsa ideálně jen volně, bez podprsenky. Pokud je to nutné, použijte měkkou volnou sportovní podprsenku bez výztuže a kostic, s velmi malou kompresí. Nejvhodnější je nosit místo podprsenky během rekonvalescence měkkou volnou bavlněnou košilku, aby prsa byla v teple – chlad má na přihojení a životaschopnost tuku nepříznivý vliv.

Zvětšení prsou vlastním tukem: jak dlouho vydrží?

Aby se přenesená tuková tkáň přihojila a v novém místě prosperovala, musí být rovnoměrně rozložena a obklopena dobře prokrvenou okolní tkání. Jen tak získá potřebné cévní zásobení. V opačném případě tuk odumírá a tělo ho vstřebá. Proto je pro uspokojivý a déletrvající výsledek obvykle potřeba transfer tuku do prsou realizovat ve dvou zákrocích. Při prvním přežije a dále prosperuje kolem 40 – 50 % přeneseného tuku, při druhém až 70 % z přenesené tukové tkáně. Jak dlouho si tukem zvětšené poprsí udrží získaný objem a tvar, je velmi individuální a závisí to na zdravotním stavu i stylu dané ženy. Kouření, nadměrná fyzická zátěž nebo výrazné zhubnutí mohou mít vliv na rychlejší úbytek tuku (nejen) z prsou.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Absolvoval pracovní stáž v Miami Breast Center, kde je speciální zaměření na přenos tuku
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?