Liposukce

Liposukce je chirurgický zákrok, pomocí kterého dovedeme odsát nadbytečné tukové buňky. Je vhodná pro odstranění lokálních deposit tuku a tukových polštářků, které jsou rezistentní vůči dietám a cvičení.

Pomocí liposukce dokážeme formovat kontury těla a vytvořit harmonickou siluetu. Liposukce naopak nepomůže k celkové redukci tuku při obezitě nebo nadváze.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Liposukce – rychlé informace

 • Hospitalizace: žádná při lokální anestezii, jinak zpravidla 1 den 
 • Anestezie: lokální, celková nebo analgosedace
 • Rekonvalescence: 2 týdny
 • Kompresivní prádlo: 5 týdnů
 • Jizvy: jen malé v místě vstupu kanyly
 • Fyzická zátěž a sport: po 2 týdnech
 • Cena: od 23.000 v závislosti na počtu a velikosti oblastí

Liposukce - odsátí tuku

Liposukce je metodou odsátí tuku v oblastech, kde se obvykle ukládají jeho větší depozita. Provádíme tak odsátí tuku z břicha, vnitřní strany stehen, lýtek, kolen, boků, paže nebo podbradku.

Liposukce je ale také technika, která pomáhá řešit jiné problémy, jako je např. lipedém, určitý typ gynekomastie, tzv. pseudogynekomastii, nebo pomocí tzv. High Definition liposukce můžeme cíleně vydefinovat iluzorní „six pack“. 

Liposukce je rovněž součástí lipotransferu, což je výkon, při kterém za použití vlastního tuku získaného liposukcí vyplníme jiné partie, kde se tuku nedostává. Mohou to být prsa (zvětšení prsou vlastním tukem neboli autoaugmentace), výplně vrásek či zvětšení hýždí vlastním tukem.

Liposukce má zpravidla dvojí efekt. Zaprvé, při tomto zákroku dochází pochopitelně k redukci objemu, tím že se nadbyteční tuk odsaje. Zadruhé, při liposukci dochází k jakémusi poranění kožní spodiny, po kterém se nastartuje (v rámci následného hojení) novotvorba kolagenu, díky níž se pak kůže začne zpevňovat. Jedná se o proces, který trvá 3 až 6 měsíců.

Vhodný kandidát pro liposukci

Liposukci mohou podstoupit ženy i muži, kteří mají problém s tvrdošíjnými lokálními tukovými polštářky, kterých se jim nedaří zbavit cvičením ani úpravou jídelníčku. Může se jednat o odsátí tuku z břicha, oblasti na vnějších či vnitřních stehnech, vnitřní strany kolen, boky, podbradek či jiné tělesné partie.

Pokud si myslíte, že jste kandidátkou či kandidátem pro liposukci, pak zvažte, zda splňujete následující předpoklady:

 • máte svou ideální váhu (liposukce není náhradou diety)
 • máte dostatečně elastickou kůži, která se dovede přizpůsobit novému, odsátému objemu těla
 • jste zcela zdravá/zdravý
 • nekouříte nebo jste v poslední době kouření silně omezila/omezil

„Předpokladem liposukce je dobrá elasticita kůže. Ta je individuální, nicméně se obecně s věkem zhoršuje. Proto doporučuji liposukci absolvovat spíše v mladším a středním věku,“ vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou.

Liposukce není metoda hubnutí

Ačkoliv by to bylo tak jednoduché a krásné, liposukce vám zhubnout nepomůže. Nenahradí zdravý životní styl, cvičení ani dietu. Pomocí liposukce totiž odsajeme kanylou nadbytečné tukové buňky v určitém místě, ale není možné odstranit zásoby tuku v celé oblasti těla.

Liposukce - oblasti

Nejčastějšími oblastmi, kde provádíme odsátí tuku, jsou:

 • břicho a pas
 • boky a love handles (madla lásky, dolní část zad)
 • vnější a vnitřní stehna
 • hýždě
 • vnitřní kolena
 • kotníky
 • paže
 • podbradek, brada, tváře (evtl. jako doplnění bichectomie)

Metody liposukce

Při hledání informací o liposukci patrně narazíte na pojem tumescenční neboli tumescentní liposukce. Znamená to, že je před odsáváním tuku do tkáně napuštěn tzv. tumescenční roztok. Jeho složení obsahuje kromě fyziologického roztoku NaCl i lokální anestetikum odpovědné za znecitlivění tkáně, takže pacient nevnímá zákrok nijak bolestivě. 

Druhým efektem tumescence je její lipofilní charakter –  způsobí oddělení tukových buněk od zbytku tkáně, takže je tuk pak možné celkem jednoduše odsát tenkou kanylou. 

Celkově eliminujeme tumescenční technikou riziko spojené s celkovou anestezií a riziko poškození tkáně při invazivnějším postupu kanylou bez infiltrace tumescentním roztokem.

Mezi další rozšířené techniky liposukce patří např.:

 • vibrační liposukce – využívá řízené vibrace liposukční kanyly, která se pohybuje rychlými pohyby, a při tom odsává tukovou tkáň předem napuštěnou tumescentním roztokem. Vibrační liposukce eliminuje riziko poranění tkáně, nervů a cév, které hrozí při manuálním pohybu kanyly. Odsátí tuku vibrační liposukcí je díky tomu pro pacienta velmi šetrné, a i pro operatéra jednodušší.
 • WaterJer / Bodyjet® – za pomoci jemného pulzujícího vodního paprsku dojde k cílenému uvolnění tukové tkáně od vazivové tkáně a jejímu následnému odstranění liposukční kanylou z těla. Výhodou WaterJet liposukce je opět její šetrnost, kdy je minimalizováno riziko poškození cév a tkáně. Kromě toho při WaterJet liposukci nepotřebujeme tak velké množství infiltračního tumescenčního roztoku jako u jiných druhů liposukcí, takže zákrok trvá kratší dobu, a navíc je dříve po zákroku vidět konečný výsledek. Mezi podstatné benefity WaterJet liposukce patří to, že pomocí ní získaný tuk je možné ihned použít pro autotransfer tuku, tedy přenos tuku do jiných partií – prsa, tvář apod.
 • laserová lipolýza / liposukce – je založena na působení tepelné energie pocházející laserového paprsku působícího v podkoží. Laserový paprsek rozloží tukové buňky, které jsou pak odplaveny z těla. V případě ošetření větších oblastí lze kombinovat laserovou liposukci s klasickou nebo vibrační a zkapalněné tukové buňky z těla odsát pryč. Laserová lipolýza mívá i své marketingové názvy podle použitého laseru – např. Lipolife apod.
 • ultrazvuková liposukce – při té je prostřednictvím kanyly do tkáně vpravena ultrazvuková sonda, která svým UZ paprskem naruší tukovou tkáň, tukové buňky zkapalní a ty mohou být pak kanylou odsáty. Tato metoda se hodí k liposukci v oblastech s pevnější, zvazivovatělou tkání, jako jsou např. záda a mužská prsa.

Kromě toho existují i neinvazivní metody liposukce, které dovedou působit na menší tukové depozity a jsou vhodné zejména pro ty pacienty, kteří nechtějí, nebo z nějakého důvodu nemohou, podstoupit operační liposukci. 

Mezi tyto neinvazivní liposukce se řadí např.: 

 • kryolipolýza
 • injekční lipolýza
 • elektromagnetická technologie
 • radiofrekvenční technologie
 • neinvazivní ultrazvuková liposukce (bez narušení kožního krytu, prostřednictvím přístrojů) aj. 

V mé praxi se na neinvazivní metody liposukce nezaměřuji.

Před liposukcí

Před tím, než se rozhodnete pro liposukci, je velmi důležité sejít se na konzultaci. Během ní si vyslechnu vaše přání, prodiskutujeme možný výsledek, vhodnou techniku liposukce a typ anestezie přiměřený zvolenému zákroku. Kromě toho ohmatem ověřím, zda je vaše kůže dostatečně elastická a zda je možné cíleného efektu dosáhnout.

Rozsah přípravy na operaci závisí na tom, zda liposukce proběhne v lokální nebo celkové anestezii. Pokud zvolíme celkovou anestezii, pak je třeba absolvovat nejdéle 2 týdny před zákrokem předoperační vyšetření, které obsahuje: 

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • RTG srdce a plic u kuřáků starších 50 let a u pacientů s astmatem nebo chronickou bronchitidou

Naše pracoviště pro své klienty předoperační vyšetření nabízí zdarma v ceně zákroku (pouze plicní vyšetření je třeba podstoupit na jiném pracovišti).

1 až 2 týdny před operací vysaďte léky a přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a případně další vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty, které zvyšují krvácivost (Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd.).

Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie.

Lokální nebo celková anestezie při liposukci

Anestezii volíme zpravidla dle rozsahu zákroku – u odsávání tuku z menších oblastí je vhodná lokální anestezie, u více oblastí nebo rozsáhlejší liposukce pacienti většinou preferují celkovou anestezii.

Jak probíhá odsátí tuku

Ošetření vnímá pacient zpravidla jako bezbolestné, protože při liposukci používáme lokální nebo celkovou anestezii.

Před samotným odsátím tuku napustíme oblast tumescentním roztokem, jehož účinkem tkáň znecitlivíme a zároveň si uvolníme tuk od zbytku tkáně. Pomocí malých řezů o velikosti 0,5 + 1 cm si vytvoříme vstupy pro kanylu, kterou pak v závislosti na zvolené technice odsajeme přebytečný tuk. Nakonec ranky zašijeme vstřebatelnými stehy a sterilně překryjeme.

Ještě na sále oblékneme odsátou oblast do kompresního prádla, abychom podpořili formování partie a stažení kůže kolem nového objemu.

Hojení, rekonvalescence a pooperační režim

Po zákroku můžete po dobu několika prvních dní cítit bolest – tu lze tlumit běžně dostupnými analgetiky. Od prvního až druhého dne se doporučuje lehký, přiměřený pohyb, aby došlo k prokrvení odsáté oblasti. Intenzivní sport a fyzickou námahu však po dobu ca 2 týdnů vynechte. Během 2 až 3 dní po operaci se můžete vrátit do společnosti.

Sprchování je možné od druhého dne po operaci.

Pro dosažení optimálního výsledku rozhodně dbejte na systematické nošení kompresního prádla, a to 24 h denně po dobu 6 týdnů.

4 až 8 týdnů po liposukci se vyhýbejte extrémním teplotám, jako je velké horko (sauna, pára, horká koupel) nebo extrémní chlad.

Po liposukci budete mít jen malinké jizvy v místech vstupů kanyly. Ty časem zblednou a zcela zmizí. Pro urychlení hojení jizev lze provádět tlakové masáže a jizvy promašťovat.

Kdy uvidím výsledek liposukce

Několik týdnů po liposukci bude odsátá oblast mírně nateklá. První předběžný výsledek liposukce bude patrný ca po 2 týdnech, na finální vysněnou figuru si budete muset počkat 3 až 6 měsíců.

Efekt liposukce je trvalý, protože při ní odsajeme tukové buňky pryč z těla a nové se již nevytvářejí. Je nutné ovšem poznamenat, že toto platí v situaci, kdy si budete udržovat stabilní váhu. Liposukcí totiž nemůžeme odsát zcela všechny tukové buňky – při nabytí hmotnosti zbylé tukové buňky zvětší svůj objem.

Rizika

Liposukce je bezpečný zákrok s nízkou mírou operačních a pooperačních komplikací.

Mezi možné obtíže může patřit:

 • otoky a modřiny – vymizí několik dní po operaci
 • přechodně snížená citlivost odsátých partií – odezní nejpozději několik týdnů po zákroku
 • nerovnosti odsáté oblasti
 • další obecné komplikace spojené s operací a anestezií – pro jejich minimalizaci doporučujeme zvolit si zkušeného operatéra, atestovaného plastického chirurga s dostatkem referencí

Liposukce cena

Cena liposukce je závislá především na počtu a rozsahu partií, ze kterých je tuk odsáván, a dále na typu zvolené anestezie. Cena liposukce se na mém pracovišti pohybuje od 23.000 Kč v případě liposukce podbradku nebo Venušina pahorku. Jedná-li se o oblasti jako je břicho, stehna, love handles, pak počítejte s cenou od 34.000 Kč, obvykle však ca 47.000 Kč. Ceny zahrnují:

 • anestezii
 • hospitalizaci
 • předoperační vyšetření  
 • pooperační kompresní prádlo
 • odvoz domů v rámci Prahy po operaci

Přesnou cenu vám sdělím při konzultaci.Liposukce recenze

U pana doktora jsem absolvovala abdomioplastiku, modelaci prsou a liposukci. Naprosto dokonalý přístup k pacientovi, i když jsem mu musela lézt na nervy. Sama vím, jak jsem občas reagovala. Takže za mě je to TOP plastický chirurg a nesmírně si ho vážím

L.Z

Vážený pane doktore,

velmi upřímně a s vděkem Vám děkuju za perfektně a bezchybně provedenou liposukci. Mnoho let, a obzvláště po čtyřicítce, jsem se trápila nerovnoměrným tloustnutím a i hubnutím, kdy se mi tuk ukládal tak nešťastně, že i po radikálním zhubnutí, jsem nebyla štíhlá. Nyní, díky Vaší skvělé práci a dokonalé anestézii to dopadlo nádherně. Jsem opravdu šťastná a líbím se sama sobě.

Děkuji srdečně a vřele Vás , s celým týmem Medicom klinik!!!

Veronika

V.V

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená. Jen lituji, že jsem se pro zákrok nerozhodla dřív. Pan doktor je odborník ve svém oboru. Je velice vstřícný, má lidský přístup a profesionální vystupování. Od první návštěvy u pana doktora, do poslední kontroly proběhlo vše bez chybičky. Doporučuji všem, kteří se zákrokem stále váhají. Martina

Martina Jedličková
Zdroj: Google

Skvělý přístup při liposukci. Velmi ochotný personál, úžasný pan doktor, který vše trpělivě vysvětlý, milý přístup celého personálu, připadáte si jako celebrita. Super byl i odvoz domu zdarma. Kliniku Medicom Clinic i pana doktora vřele doporučuji.

bene6159099
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená, rovněž vše kolem bylo bezchybné. Od prvního setkání, po poslední kontrolu. Pan doktor má vstřícný, lidský přístup. Je to skvělý odborník ve svém oboru. Ráda ho doporučím všem, kteří se zákrokem váhají. Martina

Jedla76
Zdroj: Estheticon.cz

Chtěla jsem Vám poděkovat, výsledek je teď opravdu pěkný a musím říct že ta změna je mnohem více znát na duševním zdraví než jen fyzicky.
Celkově v oblečení se cítím mnohem lépe a rozšířila se mi tím i možnost oblékání, cítím se hezky.
Další veliká změna je u cvičení, lehčí nohy se prostě lépe cvičí :))), navíc ta motivace to ještě „dotáhnou“ a vysportovat dělá hodně a tak na tom pracuji s větším nadšením. Výsledky jsou vidět.

Moc vás zdravím i team, jsem moc spokojená, cítila jsem se u vás dobře a ne že si vymýšlím nesmysl když na světě je spousta jiných starostí, děkuji. Byl to pro mne důležitý krok(měla jsem udělat dříve).

J.B

Z fyzickych, psychickych a estetickych duvodu. Tesne po zakroku jsem se citila oslabene, bolave, ale den ode dne lip. Po 14-ti dnech uz jsem se narovnala. Po mesici uz super. A pul roce luxusne. Doporucuji vsem zenam, ktere mohou, zakrok podstoupit a zivot si uzit v novem vylepsenem vzhledu, absolutne nelituji.

Po dvojcatech a prvnim tehotenstvi mi zustaly previsy kuze, ale i dost tuku v oblasti bricha i boku. Nikdy jsem nebyla stihla, ale tohle mi hodne vadilo, vsude, na fotkach, pri cviceni i pri sexu, pri oblikani. Bala jsem se moc, nemela jsem nikdy narkozu ani zadnou operaci. Vse probehlo uplne skvele. Luxusne bylo o mne postarano po vsech strankach. Zasah byl velky, jizva dlouha, ale tenka a hodne nizko. Tyden jsem opravdu jen polehavala. Po 14-ti dnech uz jsem byla fit. Jeste jsem jezdila kazdy tyden na doplňkove osetreni a to bylo dobre, brisko je uplne hladke, bez srustu. Dnes je to asi 2 roky a bylo to nejlepsi rozhodnuti. Citim se skvele, sebevedome. Mnohem lip se mi zije. Doporucuji vsem zenam, ktere maji tu moznost, zakrok podstoupit a dodrzet vse co pan doktor rekne, opravdu to stoji za to.

Mickalenka
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem před měsícem absolvovala abdominoplastiku s liposukcí břicha. Po třech dětech jsem měla velký převis kůže, na jedné straně větší. Pupik jsem mela 3cm mimo osu. Neustále mě bolela záda, kyčel, dostávala jsem křeče do svalů v břiše kdykoliv jsem se špatně otočila či zkusila cvičit. O poporodní inkontinenci nemluvě. A břicho bylo fakt hnusné, styděla jsem se jít mezi lidi, nosila jen neforemne pytle. Pan doktor byl milý a chapavy. Zjistil rozestup svalů. Slíbil mi ploché bříško a narovnat pupík. Nevěřila jsem. O to větší šok to byl. Bříško je ploché, bez převisů. Pupik na správném místě. Dokonce se mi po letech objevil pas! Je to krásné, nemůžu se vynadivat. A přestala mě bolet spodní záda. I kyčel a břicho. I inkontinence se výrazně zlepšila. Stále tomu nemůžu uvěřit. Nejlepší pan doktor a nikdy mu nepřestanu být vděčná! Jdu si koupit úzké šaty, ted už konečně můžu.

Kateřina Teplá
Zdroj: Znamylekar.cz

Velká spokojenost, profesionální přístup. Moc děkujeme. Roman a Renda Kučera

Roman Martinek
Zdroj: Google

Před časem jsem u pana doktora podstoupila dva zákroky. Liposukci boků a následně po pár týdnech abdominoplastiku břicha. K operaci jsem se dlouho odhodlávala, nicméně rozestoupené břišní svaly, ošklivou poporodní jizvu a stále nějakém to kilo navíc jsem již nechtěla déle snášet. Bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Pan doktor je skvělý profesionál a zároveň velmi milý člověk. Hned při první návštěvě mi vše podrobně vysvětlil, dohodli jsme se na termínu a pak už jsem se jen těšila. Pobyt na klinice byla taková moje malá dovolená. Bolest minimální a výsledek nad očekávání. Radost z mého nového já trvá dodnes. Často na Medicom Clinic vzpomínám a musím říct, že mám v hlavě ještě jeden malý zákrok, který bych chtěla podstoupit. Pokud se rozhodnu, s důvěrou se obrátím opět na „mého“ doktora p. Christodoulou. Ještě jednou velice děkuji nejen jemu, ale také sestřičkám a celému týmu za vynikající práci, za všechny úsměvy a vlídná slova a hlavně za mé nové sebevědomí.

Vladka74
Zdroj: Estheticon.cz

Po mnoha letech s mindráky jsem se rozhodla pro liposukci břicha. Byla mi doporučena abdominoplastika s liposukcí. MUDr. Christodoulou byl velice příjemný a pečlivý, vše vysvětlil, vůbec jsem neměla pocit studu nebo trapnosti. Zákrok byl poměrně velký a výsledek ohromující, proto jsem se rozhodla podstoupit u pana doktora ještě zmenšení prsou a výsledek opět skvělý. Před i pooperační péče výborná, pana doktora i kliniku doporučuji.

MonMon
Zdroj: Estheticon.cz

Liposukce – hladké a souměrné bříško. Jsou to téměř 4 měsíce, co jsem byla u pana doktora na liposukci břicha. Výsledek je perfektní a jsem s ním maximálně spokojená. Břicho je hladké a souměrné bez zatvrdlých místmíst. Liposukce byla pro mě absolutně bezbolestná a ani po zákroku jsem nemusela užívat žádné léky na bolest. Navíc je pan doktor velice milý a sympatický 🙂kind6160449
Zdroj: Estheticon.cz

Zítra to bude přesně 7 týdnů od operace, kdy jsem podstoupila augmentaci prsou a liposukci stehen. Zákrok byl proveden najednou v celkové anestezii. A popravdě nevím z čeho jsem nadšená více, jestli z plného dekoltu nebo z liposukce stehen. Prsa jsou naprosto přirozená (vybrali jsme implantáty Mentor, anatomický tvar) a liposukce je souměrná k mé postavě. Myslím si, že pohled do zrcadla mi vždy připomene zlaté ručičky pana MUDr. Petrose Christodolou. Ještě jednou moc děkuji!

PetulaK816158
Zdroj: Estheticon.cz

O 7cm v pase méně po liposukci a omlazení obličeje díky vlastnímu tuku. Se zákrokem jsem maximálně spokojená. Liposukcí boků jsem „ztratila“ v pase 7 cm. Personál kliniky velice vstřícný a milý. Pan doktor Petros Christodoulou „využil“ odebraný tuk, který mi zapracoval do podkoží obličeje, krku a dekoltu speciálními jehličkami. Jelikož jsem kosmetička, dokážu efekt zhodnotit. Běžnými kosmetickými procedurami nelze tak velkého efektu docílit. Viditelná hydratace, vypnutí a omlazení. I po měsíci oba zákroky stále „pracují“. Byl nastartován proces větší tvorby kolagenu a elastinu. Rozhodně doporučuji.

danu6178104
Zdroj: Estheticon.cz

Kamarátka z Prahy mi doporučila p.doktora Christodoulou na liposukciu bokov a objednala ma na konzultáciu.Mala som obrovské obavy,ale už pri prvom stretnutí so sympatickým a usmievavým doktorom sa moje obavy rozplynuli. Vysvetlil mi,(krásnou slovenčinou)čo zákrok obnáša od A-Z, možné komplikácie a následnú starostlivosť. Samotný zákrok komentoval bod po bode a takmer žiadnu bolesť som necítila. Povedala by som, že má zlaté ruky,len aby nebol potom namyslený ? Cítila som sa na klinike uvoľnená, bez strachu a obáv. Všetko prebehlo hladko a ja mám po dlhej dobe zase ženské krivky,(aj keď už nie som najmladšia) a doktora,ku ktorému sa budem rada vracať. Predbežne sme sa dohodli na operácii viečok,tak si zase urobím zo Slovenska výlet do Prahy, aby som bola krásna. Pána doktora všetkým vrelo doporučujem. Je mladý, ale neskutočne šikovný odborník, za čo mu ďakujem.?

Chaluparka
Zdroj: Estheticon.cz

Již od mládí mě trápilo přebytečné ukládání tuku v oblasti boků. Od mého známého jsem se dozvěděla o panu doktorovi Christodoulou, který je prý jedničkou ve svém oboru. O tom jsem se také sama přesvědčila. V krásné klinice mě všichni přivítali s úsměvem a velice ochotným přístupem. Co se týče pana doktora, nemám slov. Tak lidský, přátelský a ochotný člověk, to se jen tak nevidí. Mockrát děkuji, spokojená jsem už teď a to jsem ještě neviděla finální výsledek.

Jarolimova_Saba
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor je velmi milý a laskavý profesionál na svém místě. Vše mi dopodrobna vysvětlil, provedl mě celým průběhem zákroku. Zákrok jako takový byl díky němu a úžasné sestřičce opravdu prakticky bezbolestný (jednalo se o liposukci stehen) za což jim oběma opravdu moc děkuji . Pana doktora můžu jen doporučit a moc mu děkuji za splněných sen.

RomanaKo
Zdroj: Estheticon.cz

Dobrý den, u pana doktora Petrose Christodoulou jsem podstoupil už více plastických operací, jednalo se o liposukce břicha, boků, prsou, zad, kolen a podbradku, plastickou operaci dolních a horních víček a zvednutí obočí. Byl jsem vždy maximálně spokojen s výsledkem, a zároveň s přístupem pana doktora. Je to velmi šikovný plastický chirurg, který má mnoho zkušeností a hrozně milý člověk. Všem Vám mohu pana doktora doporučit. Vždy se budu pouze obracet na pana doktora Petrose Christodoulou. 

René Kučera
Zdroj: Google

FAQs o liposukci

Můžu po liposukci přibrat?

Liposukce je operace, která přinese trvalý efekt. Díky odsátí tuku z těla pryč se navždy zbavíme tukových buněk, které se již neobnoví. Pokud však dojde k výraznému nárůstu hmotnosti, pak tukové buňky, které v těle zůstaly, nabydou na objemu a i odsátá oblast se zvětší. Dobrá zpráva však je, že již zpravidla v menším objemu než před operací, protože počet tukových buněk je menší. Abyste se z výsledku liposukce mohli těšit co nejdéle, doporučuji úpravu jídelníčku a dostatečný pohyb. 

Jak velké množství tuku lze při liposukci odsát?

Tady záleží na mnoha parametrech – na operatérovi a jeho zkušenostech, na zvolené metodě, typu anestezie, na oblasti, kterou odsáváme, na fyziognomii pacientky/pacienta a kvalitě kůže. Obecně odsáváme 2 až 5 litrů tuku v jedné operaci. Zákrok lze evtl. po zahojení zopakovat.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností z praxe na předních klinikách
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Přes 10.000 provedených plastických operací
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?