Plastická operace břicha

Abdominoplastika je plastická operace, při které odstraňujeme přebytky kůže a tukové tkáně, abychom docílili ploché břicho. Velmi často se provádí nejen z estetických, ale i zdravotních důvodů. Plastiku břicha nejčastěji podstupují ženy tzv. „po dětech“, tedy po těhotenství a porodu, kdy je trápí nejen povolená břišní stěna a kožní převis břicha, ale i rozestup přímých břišních svalů čili diastáza. Plastika břicha dokáže pomoci ale i mužům, zejména po výrazné redukci váhy. Dle indikace a závažnosti stavu je možné abdominoplastiku provést současně s liposukcí nebo naopak provést korekci břicha v menším rozsahu, jako tzv. miniabominoplastiku.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Abdominoplastika – rychlé informace

 • Hospitalizace: 2 dny
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 4 – 8 týdnů
 • Kompresivní prádlo: min 4 týdny, až 8 v případě korekce rozestupu přímých břišních svalů
 • Jizva: podélně v podbřišku, případně i od pupku kolmo dolů
 • Fyzická zátěž a sport: po 6 – 8 týdnech
 • Cena: 68.200 – 110.000 Kč

Pro koho je abdominoplastika vhodná

Jde o zákrok vhodný pro ženy i muže, které trápí povolená břišní stěna, přebytky kůže a tukové tkáně v oblasti břicha a/nebo rozestup břišních svalů. Abdominoplastika není prostředkem ke snížení nadváhy nebo dokonce obezity. V těchto případech pomůže jen zásadní změna životního stylu – vyvážená strava a dostatek pohybu. Plastická operace břicha však pomůže v okamžiku, kdy klient radikálně sníží svoji hmotnost a na břiše mu zůstanou nežádoucí kožní převisy.

Plastika břicha po porodu

„U žen dochází často k tomu, že kůže, namáhaná a napínaná po dlouhé měsíce těhotenství, se po porodu nezvládne zpět zcela stáhnout do původního stavu, zůstává povolená a kožní val rozšiřuje oblast pasu. Také diastázu, rozestup přímých břišních svalů, která se v důsledku velké zátěže během těhotenství často objeví, nelze žádnou dietou, ani cvičením zcela odstranit. V těchto případech je jediným efektivním řešením plastická operace břicha. Přínos je nejen estetický v podobě optického zhubnutí břicha ale i zdravotní, protože zpevněné břišní svalstvo má vliv na celkové držení našeho těla,“ vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou, plastický chirurg.

U žen je vhodné abdominoplastiku provést v okamžiku, kdy už další těhotenství neplánují. Ale předchozí podstoupení plastiky břicha není překážkou dalšího těhotenství a porodu. Je však nutné počítat s tím, že vzhled břicha jím může být znovu negativně ovlivněn.

Konzultace před plastikou břicha

Při osobní konzultaci před abdominoplastikou s klientem vždy detailně probírám, z jakého důvodu o operaci uvažuje a jaká jsou jeho/její očekávání od zákroku. Vyšetřím pohledem i hmatem rozsah problému, stav a kvalitu kůže, a zaměřím se i na celkový zdravotní stav klienta. Teprve pak mohu navrhnout rozsah operace – zda by byla vhodná miniabdominoplastika nebo je nutná kompletní abdominoplastika, a zda je třeba jí doplnit o liposukci. 

Abdominoplastika je náročná a dosti rozsáhlá operace, a proto je zásadní, aby měl pacient nejen důvěru ve mě jako v operatéra, ale aby také znal a rozuměl všem možnostem a limitům, které tato operace přináší. Součástí konzultace jsou i doporučení, kterými je třeba se řídit v době před operací a samozřejmě následně v rámci rekonvalescence. Správná péče a respektování klidového režimu jsou totiž druhou, nepominutelnou, polovinou úspěchu.

Příprava na plastickou operaci břicha

Abdominoplastice, stejně jako každé jiné operaci v celkové anestezii, předchází důkladné vyšetření u internisty pro potvrzení, že váš aktuální zdravotní stav podstoupení takového zákroku umožňuje. Lékařská zpráva nesmí být starší 14 dní. 

Předoperační vyšetření sestává z: vyšetření krve a moči, EKG a u kuřáků i rentgenu srdce a plic. Na naší klinice kompletní předoperační vyšetření pro naše klienty zajišťujeme a je již zahrnuto v ceně zákroku.

Jeden až dva týdny před termínem operace byste měli přestat užívat preparáty, které mají vliv na zvýšení krvácivosti. Jde zejména o přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, různé vitamínové přípravky, homeopatika nebo enzymatické preparáty. Pokud pravidelně užíváte léky na ředění krve, konzultujte jejich vysazení před operací se svým ošetřujícím lékařem. Stejně tak v případě, že užíváte hormonální antikoncepci. I tu je dobré vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko vzniku tromboembolie.

Kuřákům vždy doporučuji min. 14 dní před operací s kouřením nejlépe zcela přestat nebo ho omezit na minimum. Je prokázáno, že přívod okysličené krve do operovaných partií může být u kuřáků značně limitovaný, což může mít za následek zdlouhavější a komplikované hojení.

Průběh abdominoplastiky

Plastika břicha probíhá v celkové anestezii a obvykle trvá 1,5 až 2,5 hodiny, dle rozsahu. 

Operaci začínáme řezem nízko v podbřišku, blízko linie pubického ochlupení, aby výslednou jizvu bylo možné skrýt pod lemem spodního prádla či plavek. U větších kožních převisů a nadbytků tkáně je občas nutné přidat i vertikální řez, většinou od pupku dolů, ale v některých případech i pokračující nad pupkem. Pak můžeme uvolnit kůži od svalů, vypnout ji směrem dolů a přebytky kůže a podkoží odříznout. Během operace je možné odstranit nebo korigovat dříve získané jizvy v oblasti břicha, např. po porodu císařským řezem.

Jestliže je diagnostikována diastáza (rozestup), fixujeme břišní svaly zpět k sobě ve střední části břicha jejich sešitím. Je-li to nutné, odstraníme i přebytky kůže na bocích. V poslední fázi přeneseme do nové pozice uvolněný pupík a všechny operační rány uzavřeme sešitím. Současně zavádíme drény, které mají za úkol odvádět krev a pooperační tekutiny z břicha pryč. 

Na závěr operace dostává klient speciální elastické pooperační prádlo, které pomáhá uvolněné kůži se zpět správně přihojit, zmírňuje otoky a celkově pomáhá udržet operované břicho zpevněné.

Ilustrace typů diastázy, její korekce a průběhu abdominoplastiky

Abdominoplastika a liposukce

Někdy je vhodné, pro dosažení ideálního výsledku, doplnit plastiku břicha o liposukci nadbřišku a boků. Liposukci v takovém případě provádíme současně s abdominoplastikou. 

Pomocí liposukčních kanyl odsajeme tuk z nadbřišku a/nebo boků ještě předtím, než se pupík umístí a fixuje do své nové pozice. Provedení liposukce také pomáhá zajistit plynulý přechod mezi odřezanou tukovou tkání a okolím.

Typy abdominoplastik

Plastiku břicha lze provést více metodami. Kromě již výše popsané klasické abdominoplastiky rozeznáváme ještě další typy plastických operací břicha. Mezi ně patří:

Miniabdominoplastika

K miniabdominoplastice přistupujeme v případech, kdy je třeba odstranit přebytek povislé kůže a tukové tkáně v oblasti podbřišku, ale pro vypnutí kůže není třeba její uvolnění okolo pupku, jehož poloha se v případě miniabdominoplastiky nemění. Jde o plastiku břicha menšího rozsahu, v rámci které je možné upravit a zpevnit svalstvo podbřišku, nikoli ale odstranit rozestup přímých břišních svalů ve vyšších částech břicha. Miniabdominoplastika je tak vhodná jen v konkrétních případech. Pokud však je pro ni příhodná indikace, je výhodné tuto metodu zvolit, protože doba hojení a celkové rekonvalescence je výrazně kratší než u standardní abdominoplastiky, navíc s menšími riziky výskytu pooperačních komplikací. Více o zákroku miniabdominoplastika zde.

Reverzní miniabdominoplastika

Podobně jako u miniabdominoplastiky i tento typ plastické operace řeší menší kožní nadbytky, které jsou však lokalizované v oblasti nadbřišku. V tomto případě odstraňujeme cca 4 až 5 cm kůže v oblasti podprsních rýh a po sešití dojte k vypnutí kůže nadbřišku.

Reverzní abdominoplastika

V některých případech je provedení klasické abdominoplastiky kontraindikováno pro velké riziko problematického hojení, například pokud se na břiše vyskytují již jiné větší jizvy, jako po odstranění žlučníku. V tom případě provádíme takzvanou reverzní abdominoplastiku, kdy se řez vede pod prsy a kůže se vytahuje a fixuje směrem vzhůru.

Brazilská abdominoplastika

Tento typ plastiky břicha se někdy nazývá lipoabdominoplastika, jelikož při ní radikálně odsáváme tuk z břicha pomocí liposukce, ještě před provedením abdominoplastiky. Výhodou této metody bývá nižší riziko komplikací s hojením operačních ran a nižší výskyt seromů. 

Autorem této metody je brazilský plastický chirurg Osvaldo Ribeiro Saldanha – podle toho je označována jako abdominoplastika podle Saldanhy.

Floating abdominoplastika

Průběh této operace je podobný, jako u abdominoplastiky klasické s tím rozdílem, že pupek se neobřízne, ale odpojí se od spodiny a pak se celá kůže a podkoží, společně i s pupkem, posunou směrem dolů, jako jeden celek. Pupek se fixuje přišitím ke spodině o trochu níže a na závěr se odstraní nadbytečná kůže v podbřišku. Výhodou této operační metody je to, že ve výsledku nebývá žádná jizva kolem pupíku a ve spodním prádle není vůbec poznat, že člověk plastiku břicha prodělal. Já tuto metodu používám především tam, kde je středně velký nadbytek kůže břicha nebo u lidí, kteří mají pupek přirozeně vysoko. 

High definition abdominoplastika

Jde o plastickou operaci břicha, při které se navíc pomocí liposukce rýsují kontury břicha, aby se mu dodal mladistvý a vysportovanější vzhled.

Všechny typy plastických operací břicha lze kombinovat s liposukcí břicha nebo boků. Estetický výsledek pak bývá zpravidla výrazně lepší.

Plastika břicha - pooperační režim

Po abdominoplastice zůstává klient na klinice obvykle 2 dny. Z operační rány ponecháváme po dobu hospitalizace zavedené drény, které odvádí přebytečnou tekutinu a krev z operované oblasti. Jizvy jsou kryté sterilní gázou a náplastmi, břicho je fixováno pomocí pooperačního prádla (břišního pásu nebo kalhot). Elastické prádlo je nutné nosit nepřetržitě, tedy 24 hodin denně po dobu 4 týdnů od operace. V případě že se opravoval rozestup svalů, nosí se obvykle břišní pás 8 týdnů. 

Od čtvrtého dne po operaci je možné ránu osprchovat, ale náplasti z rány se poprvé odlepí až po dvou týdnech, obvykle při pooperační kontrole. Stehy se neodstraňuji, všechny jsou vnitřní, vstřebatelné.

Pro hladký průběh rekonvalescence je nutné, zejména během prvních dní po operaci, dodržovat i dietní režim. Během abdominoplastiky dochází ke změně uložení střev a zažívacímu traktu je třeba dopřát šetřící režim, aby se jeho funkce naplno a v pořádku obnovila. Večer po operaci není vhodné nic jíst, jen doplňovat tekutiny (voda, čaj, čirý vývar) a od druhého dne, kdy budete již pomalu vstávat, začít jíst i malé porce lehkého, snadno stravitelného jídla.

Plastika břicha je rozsáhlá operace a počítejte s tím, že v prvních hodinách a dnech po zákroku bude vaše břicho oteklé a bolestivé. Kašel, smích, prudké pohyby nebo změna polohy z lehu do sedu vyvolávají bolest, kterou tišíme léky proti bolesti. Je dobré tyto pohyby co nejvíce omezit a břicho šetřit. Při změně polohy ze sedu do lehu (nebo z lehu do sedu) je důležité nezapojovat přímé břišní svaly a polohu měnit tzv. „přes bok“, aby břicho a jizvy byly co nejméně namáhané.

Jizvy po abdominoplastice

Důsledná péče o jizvy po plastice břicha je nesmírně důležitá. Jakmile se operační rány v pořádku zhojí, což bývá mezi druhým až třetím týdnem po operaci, je vhodné začít provádět tlakové masáže, a to několikrát denně. Masáž provádíme tak, že prstem bodově shora tlačíme na jizvu třicet vteřin, pak tlak uvolníme, posuneme se o bod dále a postup opakujeme, až postupně promasírujeme jizvu po celé její délce. Tlakové masáže významně napomáhají hojení a měknutí jizev. 

Kromě tlakových masáží jizvy také pravidelně promazáváme vhodným mastným krémem nebo používáme silikonové hojivé proužky, které lze zakoupit v lékárně. Nezapomínejte na to, že jizvy je minimálně 4 měsíce od operace nutné důsledně chránit před slunečním zářením, aby nedošlo k jejich hyperpigmentaci.

Rekonvalescence po plastice břicha

Po abdominoplastice zůstává pacient na klinice dle situace dva až čtyři dny a domů odchází po vyjmutí drénů. V domácím ošetření musí dodržet klidový režim minimálně dva týdny. Poté, pokud je průběh hojení bez komplikací, je možné začít s běžnými denními aktivitami lehčí povahy. Při sedavém fyzicky nenáročném povolání se lze vracet pomalu k pracovním povinnostem,. Teprve po 4 až 68 týdnech je možné břicho plně zatížit a začít i s fyzicky náročnějšími aktivitami. Silový sport (posilování, fitness) může přijít na řadu postupně, od lehčí zátěže, naslouchat svému tělu a partii břicha z počátku nepřetěžovat.

V případě miniabdominoplastiky je rekonvalescence rychlejší – pacient se k běžným aktivitám a lehčí zátěži vrací cca týden po operaci a plná fyzická zátěž je možná za 3 až 4 týdny. I zde ale platí, že silový trénink a posilování břicha by mělo probíhat postupně.

Komplikace po abdominoplastice

S plastickou operací břicha jsou spojena rizika běžná pro jakýkoli chirurgický zákrok, např. krvácení nebo infekce v ráně, problematické hojení nebo vznik hypertrofických (nadměrných) jizev, či výskyt pseudocyst v jizvě. To je celkem častá, avšak nezávažná komplikace. Dále pak rizika spojená s celkovou anestezií. 

V operované oblasti může dojít vlivem poškození povrchových nervů k dočasné změně citlivosti. Tato komplikace ale nebývá častá a většinou je pouze přechodná. Z estetického hlediska může dojít ke vzniku asymetrie břicha nebo asymetrického uložení pupíku. V případě spojení abdominoplastiky s liposukcí pak nerovnoměrné odsátí tuku a vznik nerovností. 

Hrozí dále hojivé komplikace (zejména u kuřáků) v oblasti rány v podbřišku nebo v oblasti pupku.

„Otoky a menší hematomy nepatří mezi komplikace, jakkoli mohou být pro pacienty nepříjemné. Jsou součástí přirozené reakce těla na chirurgický výkon a patří k běžnému průběhu hojení. U otoků není výjimečné, že se v menší míře objevují i 3 až 4 měsíce po zákroku. Proto i přes to, že efekt abdominoplastiky je viditelný ihned po operaci, zhodnocení finálního výsledku by mělo být s tímto či delším časovým odstupem,“ konstatuje MUDr. Petros Christodoulou.

Trvanlivost výsledku plastiky břicha

Výsledek po abdominoplastice je trvalý, pokud si žena či muž udrží svoji váhu a nedojde k dramatické změně v objemu břicha v důsledku nabraných kil navíc. U žen pak samozřejmě může být efekt operace ovlivněn případnou další graviditou.

Aby výsledek plastické operace břicha byl pěkný a trval co nejdéle, měl by se klient racionálně stravovat a nezapomínat na pravidelný pohyb. Je ale na místě uvést, že i když o sebe budeme pečovat, jak nejlépe umíme, tak stárnutí nedokážeme nikdo zastavit. A tak i kůže na břiše může věkem postupně znovu povolovat a tuk se v oblasti břicha znovu ukládat.

Kontraindikace abdominoplastiky

Plastika břicha se nedoporučuje při akutním infekčním onemocnění, a také v případě některých závažných chronických onemocněních (diabetes, vysoký krevní tlak, porucha štítné žlázy, porucha krvetvorby, aj.) či probíhající onkologické léčbě. Kontraindikací je i těhotenství a kojení – nebo pokud žena plánuje další těhotenství, je vhodné operaci odložit až po něm. Operaci spíše nedoporučujeme u pacientů, u kterých je znám sklon k tvorbě keloidních jizev. Plastika břicha není vhodným zákrokem ani u pacientů s výraznou nadváhou, u kterých bývá zvýšené riziko komplikací průběhu celkové anestezie. Relativní kontraindikaci pro vyšší riziko vzniku hojivých komplikací mohou představovat i velké jizvy v oblasti nadbřišku (např. po odstranění žlučníku).

Abdominoplastika cena Praha

Cena abdominoplastiky na našem pracovišti je v rozmezí od 68.200 Kč do 110.000 Kč, obvyklá cena je 74.800 Kč. U miniabdominoplastiky je třeba počítat s cenou od 53.900 Kč do 77.000 Kč. Konkrétní výši ceny plastické operace břicha určuje rozsah zákroku. Záleží na tom, zda se provádí korekce menších kožních přebytků bez úpravy rozestupu břišních svalů pomocí miniabdominoplastiky, která je méně náročná, nebo kompletní abdominoplastika v kombinaci s liposukcí a úpravou diastáze, která je naopak nejnákladnější. Záleží také na počtu dní hospitalizace. Součástí ceny je vždy kromě ceny výkonu a hospitalizace také anestezie, pooperační prádlo, antitrombotické punčochy a pooperační kontroly.

Recenze abdominoplastika

U pana doktora jsem absolvovala abdomioplastiku, modelaci prsou a liposukci. Naprosto dokonalý přístup k pacientovi, i když jsem mu musela lézt na nervy. Sama vím, jak jsem občas reagovala. Takže za mě je to TOP plastický chirurg a nesmírně si ho vážím

L.Z

Vynikající abdominoplastika pana primáře Christodoulou (na Bulovce)

Junkolenka
Zdroj: Estheticon.cz

Na začátku září jsem podstoupila operaci břicha (Abdominoplastika) u pana doktora Petrose Christodolou, skvělý přístup a nádherný výsledek, jediné co mě mrzí je že jsem tento zákrok nerealizovala již dříve. ??

sarkajerichova
Zdroj: Estheticon.cz

V únoru 2021 jsem podstoupila operaci abdominoplastika břicha u pana doktora Christodoulou (klinika Medicom v Praze). Byla jsem naprosto spokojená. Nejprve jsem byla na konzultacích ve dvou pražských klinikách, abych porovnala služby a hlavně přístup doktorů. Pan doktor Christodoulou si mě získal okamžitě svým bezkonkurenčně nejprofesionálnějším přístupem, zároveň je ale milý, lidský. Operace proběhla bez problému, péče na klinice na výbornou. Vřele doporučuji jak pana doktora tak kliniku Medicom.

klipe
Zdroj: Estheticon.cz

Z fyzickych, psychickych a estetickych duvodu. Tesne po zakroku jsem se citila oslabene, bolave, ale den ode dne lip. Po 14-ti dnech uz jsem se narovnala. Po mesici uz super. A pul roce luxusne. Doporucuji vsem zenam, ktere mohou, zakrok podstoupit a zivot si uzit v novem vylepsenem vzhledu, absolutne nelituji.

Po dvojcatech a prvnim tehotenstvi mi zustaly previsy kuze, ale i dost tuku v oblasti bricha i boku. Nikdy jsem nebyla stihla, ale tohle mi hodne vadilo, vsude, na fotkach, pri cviceni i pri sexu, pri oblikani. Bala jsem se moc, nemela jsem nikdy narkozu ani zadnou operaci. Vse probehlo uplne skvele. Luxusne bylo o mne postarano po vsech strankach. Zasah byl velky, jizva dlouha, ale tenka a hodne nizko. Tyden jsem opravdu jen polehavala. Po 14-ti dnech uz jsem byla fit. Jeste jsem jezdila kazdy tyden na doplňkove osetreni a to bylo dobre, brisko je uplne hladke, bez srustu. Dnes je to asi 2 roky a bylo to nejlepsi rozhodnuti. Citim se skvele, sebevedome. Mnohem lip se mi zije. Doporucuji vsem zenam, ktere maji tu moznost, zakrok podstoupit a dodrzet vse co pan doktor rekne, opravdu to stoji za to.

Mickalenka
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem před měsícem absolvovala abdominoplastiku s liposukcí břicha. Po třech dětech jsem měla velký převis kůže, na jedné straně větší. Pupik jsem mela 3cm mimo osu. Neustále mě bolela záda, kyčel, dostávala jsem křeče do svalů v břiše kdykoliv jsem se špatně otočila či zkusila cvičit. O poporodní inkontinenci nemluvě. A břicho bylo fakt hnusné, styděla jsem se jít mezi lidi, nosila jen neforemne pytle. Pan doktor byl milý a chapavy. Zjistil rozestup svalů. Slíbil mi ploché bříško a narovnat pupík. Nevěřila jsem. O to větší šok to byl. Bříško je ploché, bez převisů. Pupik na správném místě. Dokonce se mi po letech objevil pas! Je to krásné, nemůžu se vynadivat. A přestala mě bolet spodní záda. I kyčel a břicho. I inkontinence se výrazně zlepšila. Stále tomu nemůžu uvěřit. Nejlepší pan doktor a nikdy mu nepřestanu být vděčná! Jdu si koupit úzké šaty, ted už konečně můžu.

Kateřina Teplá
Zdroj: Znamylekar.cz

Před rokem jsem podstoupila dva zákroky-zvětšení hýždí vlastním tukem a abdominoplastiku břicha. Obě operace dopadly naprosto skvěle, mám novou postavu, sebevědomí. Děkuji za úžasnou 100% práci panu doktorovi Christoduolovi, lidský přístup a příjemný pobyt. Vřele pana doktora doporučuji

Kate1rina1
Zdroj: Estheticon.cz

Před časem jsem u pana doktora podstoupila dva zákroky. Liposukci boků a následně po pár týdnech abdominoplastiku břicha. K operaci jsem se dlouho odhodlávala, nicméně rozestoupené břišní svaly, ošklivou poporodní jizvu a stále nějakém to kilo navíc jsem již nechtěla déle snášet. Bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Pan doktor je skvělý profesionál a zároveň velmi milý člověk. Hned při první návštěvě mi vše podrobně vysvětlil, dohodli jsme se na termínu a pak už jsem se jen těšila. Pobyt na klinice byla taková moje malá dovolená. Bolest minimální a výsledek nad očekávání. Radost z mého nového já trvá dodnes. Často na Medicom Clinic vzpomínám a musím říct, že mám v hlavě ještě jeden malý zákrok, který bych chtěla podstoupit. Pokud se rozhodnu, s důvěrou se obrátím opět na „mého“ doktora p. Christodoulou. Ještě jednou velice děkuji nejen jemu, ale také sestřičkám a celému týmu za vynikající práci, za všechny úsměvy a vlídná slova a hlavně za mé nové sebevědomí.

Vladka74
Zdroj: Estheticon.cz

Po mnoha letech s mindráky jsem se rozhodla pro liposukci břicha. Byla mi doporučena abdominoplastika s liposukcí. MUDr. Christodoulou byl velice příjemný a pečlivý, vše vysvětlil, vůbec jsem neměla pocit studu nebo trapnosti. Zákrok byl poměrně velký a výsledek ohromující, proto jsem se rozhodla podstoupit u pana doktora ještě zmenšení prsou a výsledek opět skvělý. Před i pooperační péče výborná, pana doktora i kliniku doporučuji.

MonMon
Zdroj: Estheticon.cz

Rozhodla jsem se pro zákrok díky panu doktorovi. Byl od začátku úžasný, profesionální a ani jednou jsem se před ním necítila trapně. Vyzařuje z něj klid a to u chirurga člověk rád vidí. 🙂 Ze zákroku jsem byla nervózní, ale po probuzení z narkozy jsem se cítila báječně. Hojení proběhlo dobře a jizva už není téměř vidět. Nelituji, že jsem do toho šla. 🙂 Doporučuji.

AlexandraVojtova
Zdroj: Google

Před rokem jsem podstoupila dva zákroky-zvětšení hýždí vlastním tukem a abdominoplastiku břicha. Obě operace dopadly naprosto skvěle, mám novou postavu, sebevědomí. Děkuji za úžasnou 100% práci panu doktorovi Christoduolovi, lidský přístup a příjemný pobyt. Vřele pana doktora doporučuji.

Kate1rina1
Zdroj: Estheticon.cz

Často vás k plastické operaci břicha napadá

Kdy po porodu na plastiku břicha? 

Je dobré si uvědomit, že tělo si na všechny změny v souvislosti s těhotenstvím devět měsíců zvykalo a podobně dlouhou dobu je dobré mu dopřát, aby se po porodu mohlo opět vrátit zpět k normálu. O plastice břicha byste měla uvažovat ideálně v okamžiku, kdy již další těhotenství neplánujete, již nekojíte a máte stabilní váhu. Po výrazné redukci váhy je možné podstoupit abdominoplastiku až po její dlouhodobé stabilizaci, nejméně 3, ideálně min. 6 měsíců.

Také nezapomeňte, že s operací se pojí krátkodobá hospitalizace a pak poměrně dlouhá rekonvalescence, během které je nutné dodržet klidový režim a vyvarovat se fyzické zátěže. Skloubit rekonvalescenci po plastické operaci břicha s péčí o miminko bývá těžké, obzvláště pokud nemáte k ruce někoho, kdo vám může pomoci a odlehčit. Proto je třeba abdominoplastiku dobře naplánovat.

Lze při abdominoplastice upravit jizvu po císařském řezu?

Jizvy po císařské řezu vás mohu obvykle při plastice břicha bez problémů zbavit, ale záleží na tom, jak vysoko je jizva umístěná, jak velká část kožního převisu se bude odstraňovat, na poloze pupíku a dalších faktorech. Tedy v zásadě ano, ale konkrétní případ je nutné vidět při konzultaci.

Jak spát po abdominoplastice?

První dva týdny je vhodné spát na zádech s podloženou hlavou ve vyvýšené poloze (v jakémsi polosedu) a s podloženými koleny, což pomáhá zmírnit tah v oblasti břišních svalů. Pokud je průběh hojení standardní a je vám to pohodlné, je možné po této době i spánek na boku. Podmínkou je však dobře a přesně nasazený kompresní pooperační pás po celou dobu.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností z praxe na předních klinikách
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Přes 10.000 provedených plastických operací
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?