Zvětšení prsou s modelací

Augmentace s modelací, neboli zvětšení prsou s jejich současným zpevněním a litingem, je kombinovaná metoda, při které zvětšíme prsa pomocí implantátů nebo vlastním tukem, a následně odstraníme přebytečnou kůži tak, aby vznikla pevná, symetrická a pěkně tvarovaná prsa s bradavkami směrovanými dopředu. Díky zvětšení prsou s modelací se dekolt krásně vyplní a povadlá prsa získají zpět atraktivní, plný a mladistvý tvar.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Základní informace

Modelace prsou se zvětšením implantáty

 • Délka operace: 2 hodiny
 • Délka hospitalizace: 1-2 dny
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 3 týdny
 • Kompresní prádlo: 6 týdnů
 • Jizvy: kolem dvorce, v podprsní rýze a kolmo na ni
 • Fyzická zátěž a sport: po 8 týdnech
 • Cena: obvykle 82.500 Kč + cena implantátů

Modelace prsou se zvětšením vlastním tukem

 • Délka operace: 2 – 3 hodiny
 • Délka hospitalizace: 1 den
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 3 týdny
 • Kompresní prádlo: min 5 týdnů v případě zvětšení vlastním tukem (partie, odkud se odebíral tuk)
 • Jizvy: kolem dvorce, v podprsní rýze a kolmo na ni
 • Fyzická zátěž a sport: po 8 týdnech
 • Cena: obvykle 125.400 Kč

Augmentace s modelací

Zvětšení prsou s jejich současnou modelací patří pro chirurga k náročnějším operacím, protože chceme docílit protikladných efektů: na jedné straně zpevnit prsa pomocí zmenšení kožního obalu a odstranění přebytečné, povolené tkáně. Na druhé straně vložením implantátů nebo aplikací vlastního tuku objem prsou zvětšujeme.

Ženám přináší kombinace modelace s augmentací veliké uspokojení, protože díky ní získají zpět pevná a objemově atraktivní prsa.

Vhodná kandidátka pro zvětšení prsou s modelací

Ženské poprsí se většinou v průběhu života mění, ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost a plnost. Těhotenství, kojení, hormonální změny, věk, váhové výkyvy, gravitace nebo dokonce dědičnost, jsou jen některé z faktorů, které k těmto změnám přispívají.

Obecně je modelace s augmentací vhodná pro ty ženy, které mají povolená prsa, tzv. pseudoptóza, až prsa povislá prsa (ptóza) a přejí si jejich zpevnění, a zároveň chtějí zvětšit jejich objem. V takových případech se společně s modelací nabízí současné zvětšení prsou. Toho můžeme dosáhnout pomocí silikonového implantátu nebo vlastním tukem. Tento text popisuje obě varianty.

Prsní implantáty nebo vlastní tuk

Výsledky, které docílíme modelací s prsními implantáty, respektive modelací se zvětšením prsou vlastním tukem, se zásadně liší, a proto je důležité během počáteční konzultace důkladně rozebrat očekávání klientky a její představu o výsledku plastiky prsou.

Přeje-li si žena výrazné zvětšení prsou, jsou implantáty lepší volba. Zvětšení pomocí vlastního tuku se hodí spíše v případech, kdy chce žena jen mírně doplnit chybějící objem prsou. Vlastním tukem se při modelaci totiž prsa zvětší o půl až jednu velikost košíčku. 

Každá z metod má své výhody i nevýhody:Modelace prsou se zvětšením implantáty

Výhody

 • Možné podstatné zvětšení prsou o více velikostí
 • Okamžitý efekt po jedné operaci

Nevýhody

 • Silikonový implantát, který je často třeba po několika letech vyměnit
 • Rizika spojená s vložením implantátu
 • Pouhé zvětšení prsou bez liposukce

Modelace prsou se zvětšením vlastním tukem

Výhody

 • Používáme tělu vlastní materiál, žádné cizí těleso

 • Velmi přirozený výsledek

 • Odpadají komplikace spojené s vložením implantátu

 • Kombinace liposukce s operací prsou

 • Kratší rekonvalescence

Nevýhody

 • Možné jen mírné zvětšení o ½ až 1 velikost

 • U velmi štíhlých žen nelze z důvodu nedostatku tukové tkáně provést

 • Někdy potřeba opakované aplikace vlastního tuku

Při přenosu vlastního tuku do prsou (lipofilling) při současné modelaci nelze předem určit, kolik tuku se uchytí a jakého zvětšení bude v první operaci dosaženo. Je-li operace správně provedena a jsou-li splněny ideální předpoklady, tj. klientka je zdravá a dodržuje všechna pooperační doporučení, udrží se v prsou 60 až 70 % transplantovaného tuku. V některých případech je tedy třeba přenos tuku zopakovat.

Bonusem lipofillingu je současná liposukce v problematických partiích – boky, bříško, stehna, kolena apod.

Většina klientek však volí modelaci s augmentací pomocí implantátů, protože chtějí zpravidla docílit výraznějšího zvětšení prsou. V takovém případě se před operací bavíme o konktrétní představě klientky, abychom společně vybrali optimální implantát.

Typy poklesu prsou (ptóza prsou)

Způsob, rozsah a metoda modelace prsou závisí na tom, do jaké míry jsou prsa povadlá. Míra povislosti prsou určuje tzv. stupeň ptózy. 

Způsob, rozsah a metoda modelace prsou závisí na tom, do jaké míry jsou prsa povadlá. Míra povislosti prsou určuje tzv. stupeň ptózy. 

Stupeň ptózy Projevy ptózy prsou Operace prsou
Prsa bez ptózy střed bradavky leží nad podprsní rýhou

bradavka směřuje nahoru

operace není indikována, lze evtl. provést samostatné zvětšení prsou
Mírná ptóza střed bradavky se nachází na úrovni podprsní rýhy nebo lehce pod ní augmentace implantátem, popřípadě augmentace v kombinaci s modelací kolem dvorce 

Další velice elegantní možností řešení mírně ptotických prsou je augmentace implantátem s vnitřní modelací, s nebo bez modelace kolem dvorce

Střední ptóza střed bradavky je umístěn 1 až 3 cm pod podprsní rýhu, ale leží nad spodním okrajem prsu

u větších prsou ukazuje bradavka dolů

modelace s jizvou kolem dvorce a kolmou jizvou pod dvorcem

nebo modelace s jizvou ve tvaru obraceného T

Těžká ptóza střed bradavky poklesl více než 3 cm pod podprsní rýhu a nachází se dokonce pod spodním okrajem prsou

bradavky i u menších prsou směřují dolů

Modelace s jizvou ve tvaru obraceného TTypy implantátů při modelaci s augmentací

Pokud se žena rozhodne pro prsní implantáty, pak je možné volit z mnoha typů implantátů, které se liší nejen velikostí, ale i tvarem, projekcí, mají různé povrchy, ale i rozdílné výplně. O typech implantátů pojednávám detailně v textu o zvětšení prsou.

Výběr implantátů záleží na individuálních tělesných předpokladech klientky, jejím přání ohledně výsledné velikosti, ale i vlastnostech kůže (s předpoklady k povolení nebo naopak pevná a pružná). Pro augmentaci s modelací volím ve většině případů kulaté nebo anatomické implantáty se středním profilem.  

Metody augmentace s modelací prsou

Nejčastější typ augmentace s modelací je klasická modelace v kombinaci s klasickým silikonovým implantátem, ať už kulatým, nebo anatomickým. Existuje ale i několik speciálních metod, jako je modelace s augmentací vlastním tukem nebo augmentace s vnitřní modelací.

Modelace prsou s augmentací implantáty je nejrozšířenější metodou, která přináší hlavní výhodu, a tou je možnost podstatnějšího zvětšení prsou až o několik velikostí. 

Při středně silném nebo silném přebytku kůže používám techniku ​​řezu T, kdy je veden vertikální řez od bradavky k podprsní rýze a dále kolmo podprsní rýhou, nebo řez ve tvaru kotvy (kolem dvorce, vertikálně k podprsní rýze a podprsní rýhou). 

Je-li ptóza střední, lze modelaci provést pomocí řezu kolem dvorce a dále vertikálně k podprsní rýze.

Při malé ptóze psou pak můžeme zvolit tzv. periareolární přístup, kdy modelace a vložení implantátu probíhá pouze pomocí řezu kolem prsního dvorce, někdy i v kombinaci s vnitřní modelací. Pooperační jizva je pak jen jedna, a to kolem dvorce, nebo bývají jizvy dvě, jedna kolem dvorce a jedna krátká jizva v podprsní ryze, pokud se tudy vkládal implantát.

Poloha implantátu může být při modelaci s augmentací jak pod sval, tak pod žlázu. Pod sval se vkládá v případech, kdy je klientka velmi štíhlá a v horní části prsu je málo tukové tkáně, která by skryla okraj implantátu, a tím zajistila plynulejší přechod. Při této metodě však existuje určité riziko poškození prsního svalu a snížení svalové síly. Tento postup může být rovněž bolestivější a vyžaduje přísnější pooperační režim. 

Pod žlázu se implantát vkládá, pokud je dostatek tkáně k zakrytí horní části implantátu. Toto umístění je obzvlášť vhodné, pokud je klientka výrazně fyzicky aktivní nebo má náročnou manuální práci. Další indikace vložení implantátu pod žlázou je použití polyuretanového implantátu.

Modelace s augmentací vlastním tukem je kombinace liftingu prsou se zvětšením prsou vlastním tukem. Výsledkem bývají velmi hezká, plná a přirozeně vypadající prsa. Tuto operaci nabízím často a provádím ji velmi rád.

Augmentace s vnitřní modelací – u prsou s lehkým poklesem, kde by jinak byla potřeba vedle vložení implantátu i klasická modelace, lze někdy použit speciální metoda nazývána česky „vnitřní modelace“. Tato metoda spočívá v tom, že se ze spodní části žlázy odstraní tukové těleso (takzvaný retromamární tuk) a žláza se nařízne strategicky umístěnymi řezy tak, aby se mohla maximálně rozvinout a měla co největší kontaktní plochu s polyuretanovým implantátem. Speciální povrch tohoto implantátu žlázu fixuje na svém místě a za nějakou dobu žláza začne do tohoto povrchu prorůstat. Obrovskou výhodou této metody je skutečnost, že zde vzniká pouze řez v podprsní rýze, který se zároveň použije i k vložení implantátu, a tak se u tohoto typu augmentace s modelací obejdeme bez klasických jizev spojených s modelací prsou. 

Polyuretanové implantáty jsou pro tento typ modelace ideální, jelikož mají na povrchu tenkou vrstvu polyuretanové pěny, díky níž implantát časem vroste do okolní tkáně. Tím se jeho poloha zafixuje, a zároveň dojde k vnitřní stabilizaci prsu a prevenci jeho pozdějšího povolení. Tento efekt funguje jako taková „vnitřní podprsenka“. 

Typy jizev:

Konzultace před augmentací s modelací prsou

Konzultace před augmentací s modelací trvá většinou 30 až 45 minut. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času na veškeré své dotazy a mohli jsme vše důkladně probrat. Samozřejmě ale platí, že čím lépe připravená na konzultaci přijdete, tím více do hloubky se budeme moci bavit. Proto je dobré investovat před konzultací čas a o operaci si něco přečíst. 

„Pokud se dobře připravíte na konzultaci, budu moci lépe pochopit vaše přání a požadavky, získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu, zda daný zákrok chcete absolvovat a zda jej chcete absolvovat se mnou.“

MUDr. Petros Christodoulou

Zejména byste si měla ujasnit:

 • Cíl operace: co si od zákroku slibujete a jaká máte očekávání týkající se tvaru a velikosti prsou dosažené operací – pobavíme se o vaší představě výsledku operace a já se ujistím, zda jsou vaše přání realistická. Pokud by nebyla, probereme proč ne, a čeho lze operací dosáhnout při atuálním stavu prsou a dalších tělesných předpokladech. 
 • Důvod operace: proč jste se pro operaci prsou rozhodla, zda z vlastního popudu nebo přání vašeho okolí
 • Jakou metodu preferujete – modelace s implantátem nebo vlastním tukem
 • Plánování rodiny: podle toho, zda děti již máte nebo je teprve plánujete, přizpůsobím metodu operace. Informace o tom, zda jste kojila a jak kojení ovlivnilo vaše prsa mi také umožní zjistit, jak by případné další těhotenství mohlo ovlivnit tvar a velikost prsou po operaci.
 • Povolání a sport: pokud namáháte při práci nebo sportu horní polovinu těla, přizpůsobíme tomu metodu operace a případně i volbu implantátu, jeho umístění a operační techniku
 • Víte již něco o možných komplikacích operace – podle toho přizpůsobím konzultaci, její průběh a obsah

Během konzultace klientku dále vyšetřím a změřím, abych stanovil stupeň poklesu prsou. Probereme možná řešení, optimální typ modelace prsou a volbu implantátu nebo metodu transplasntace vlastního tuku. Klientka si vyzkouší zkušební implantáty, tzv. sizery, které vloží do podprsenky, aby zjistila, jaká velikost implantátu by jí vyhovovala.

Pokud upřednostníte zvětšení pomocí vlastního tuku, tak se také během konzultace domluvíme, jaké oblasti použijeme pro získání tuku. Zde záleží jednak na dispozicích klientky, ale i jejím přání formovat určité partie těla – břicho, stehna, boky nebo kolena.

Na závěr si vysvětlíme, jak proběhne operace, jak se připravit na pooperační dobu a dostanete informace o možných komplikacích.

Příprava na operaci

Jelikož augmentace s modelací probíhá v celkové anestezii, je potřeba hloubkové předoperační vyšetření praktickým lékařem nebo internistou, které přinese jistotu, že je klientka zdravá a může operaci podstoupit. Předoperační vyšetření musí být provedeno nejdříve 14 dní před operací. 

Z čeho se skládá předoperační vyšetření?

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • rentgen srdce a plic (u kuřáků)
 • preventivní ultrazvukové vyšetření prsou, tzv. SO-NO

Na klinice, kde operace prsou provádím, je možné předoperační vyšetření podstoupit přímo jako součást operace, pod jednou střechou a bez navýšení ceny operace.

Důležitá opatření před modelací s augmentací

Podobně jako u jiných chirurgických zákroků je třeba vyloučit nebo minimalizovat možné komplikace.

 • Vynechte přípravky obsahujících kyselinu Acetylsalicylovou 1 až 2 týdny před operací – ředí krev a podporuje krvácení. 

Do této skupiny patří např. Acylpyrin nebo Anopyrin, dále vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym, a protizánětlivé léky, jako je Ibuprofen nebo Brufen. Vhodné je před operací vynechat i česnek, který má podobný účinek.

 • Vysaďte antikoncepci měsíc před operací – zvyšuje riziko tromboembolie
 • Vynechte nebo alespoň zásadně omezte kouření – je prokázáno, že u kuřáků je proces hojení delší a často komplikovanější

Průběh augmentace s modelací

Operace trvá zpravidla 90 až 120 minut. Modelace prsou a jejich zvětšení provedeme současně.

Ráno před operaci Vás znovu naměřím a namaluji na hrudník operační nákres, podle kterého budu postupovat. Řezy vedu podle zvolené metody modelace prsou.

Průběh operace se liší podle toho, jakou metodu pro zvětšení prsou zvolíme – prsní implantáty nebo lipofilling vlastním tukem.

Modelace se zvětšením implantáty

V první fázi provedeme modelaci prsou – jsou odstraněny kožní nadbytky a prsní dvorec je přesunut na správné místo. Současně je možné v případě potřeby upravit velikost prsního dvorce. 

Řezy jsou vedeny dle zvolené metody operace, většinou však kolem prsního dvorce směrem k podprsní rýze a horizontálně podprsní rýhou. Tudy je také vložen implantát. Následně je operační rána esteticky sešita samovstřebatelnými stehy. Prsa zafixujeme pomocí elastické kompresní podprsenky. 

Modelace se zvětšením vlastním tukem

I zde v prvním kroku provedeme modelaci prsou, a to jednou z metod, které jsme si vysvětlili výše. Následně postupujeme stejně jako v případě lipofillingu prsou – je odebrán tuk z předem domluvené partie a připraven, vyčištěn pro další použití. Pomocí vpichů tenkou kanylou je tuk aplikován do prsou pro dosažení požadované velikosti prsou.

Prsa na závěr překryjeme obvazem a oblasti, ve kterých proběhla liposukce, jsou oblečeny do kompresního prádla pro zajištění dokonalého výsledku liposukce.

Rekonvalescence a pooperační režim po modelaci prsou s augmentací

Po operaci bývají prsa nateklá, mohou se objevit modřiny a prsa mohou být i bolestivá. Každý snáší bolesti jinak, obecně však platí, že bolest po modelaci prsou lze tišit běžně dostupnými analgetiky. Pokud se implantát vkládá pod žlázu, bývá tato operace málo bolestivá, dokonce může být i bezbolestná. Pokud umístíme implantát pod sval, bývá operace doprovázená určitou bolestí, která však rychle ustupuje.

Z operační rány často vedeme drény pro odvod nadbytečné krve a sekretu. Ty jsou odstraněny zpravidla jeden až dva dny po operaci.

Hospitalizace trvá jeden až dva dny, fyzický klid a odpočinek doporučuji 1 týden po operaci. 

Sprchovat se můžete třetí den po operaci.

Pro co nejlepší výsledek modelace s augmentací je nutné dodržet určitá opatření: 

Pooperační opatření po modelaci s augmentací

 • Spěte na zádech: 3 měsíce u klasických implantátů, 1 měsíc u polyuretanových. 
 • Kompresní podprsenka: 6 týdnů po operaci / 24h denně
 • Kompresní prádlo: 5 až 6 dny v oblasti, kde proběhla liposukce
 • Nehýbat pažemi, nezvedat ruce, neskákat, žádná namáhavá fyzická práce
 • Sport: nejdříve za 8 týdnů u klasických implantátů, nejdříve za 5 týdnů u polyuretanových
 • Pravidelné ultrazvukové kontroly: 1x ročně

Při použití prsních implantátů platí tato opatření

Prvních 6 týdnů po operaci budete nosit speciální pooperační podprsenku, která drží implantáty na místě, do té doby, než si kolem nich tělo vytvoří pevné vazivové pouzdro, které je udrží. 10 dnů budete navíc nosit prsní pás, který zabrání posunu implantátu nahoru. Sport se nedoporučuje po dobu 8 týdnů u klasických implantátů, a pouze 5 týdnů u polyuretanových.

První 2 týdny jsou kritické a během těchto dvou týdnů budete muset dodržovat přísný klidový režim. Nesmíte hýbat pažemi, zvedat ruce, musíte spát na zádech. Od 3. týdne pak budete moci opatrně hýbat rukama, nic těžkého však nebudete moct zvedat do konce 5. až 6. týdne. Pokud máte sedavou, nenáročnou práci, budete se moci do ní vrátit až po 10 až 14 dnech.

Pokud je implantát vložen pod žlázu, výše popsaný režim je podstatně méně přísný, a pokud se dokonce použijí polyuretanové implantáty, doba klidového režimu a celkově zotavení je významně kratší. Přesný odhad Vám však řeknu až při osobní konzultaci, podle typu a tvaru implantátu, jeho umístění, druhu Vaší práce a náročnosti případnému sportu, kterému se věnujete.

Svým klientkám taktéž doporučuji absolvovat pravidelné ultrazvukové kontroly, na které by měly docházet jednou ročně. Díky nim získají jistotu, že implantát je v pořádku a slouží také jako preventivní vyšetření. Na sonografické vyšetření bych doporučoval chodit na kliniku, kde byla provedena operace nebo na odborné pracoviště, které má zkušenost s ultrazvukovým vyšetřením prsou s implantáty. Doporučení na vhodné zařízení Vám může dát Váš plastický chirurg.

Pro rekonvalescenci po lipofillingu prsou platí o něco méně přísný režim, i když s ohledem na současně provedenou modelaci je nutné respektovat určitá pravidla. Důležitý je zejména klid, který je potřeba pro správné přihojení transplantovaného tuku. Měly byste se vyvarovat rychlé chůzi, běhu, výskokům a zvýšené fyzické námaze, a to alespoň 2 až 3 týdny po fat transferu. Volnější pooperační podprsenku budete nosit, aby se správně zahojila prsa po liftingu. Navíc dostanete kompresní prádlo pro oblast, ze které byl odsát tuk.

Rizika operace

Augmentace s modelací je chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii a jako takový je spojen s určitými riziky, ať již obecně operačními, anebo specifickými, vyplývajícími s dané konkrétní operace. 

Mezi obecná rizika plastické operace patří:

 • infekce
 • krvácení
 • alergická reakce
 • tromboembolie atd. 

Specifická rizika modelace s augmentací pramení z daného operačního postupu. Jako možné komplikace se mohou objevit:

 • problematické hojení dvorce
 • problematické hojení v oblasti podprsní rýhy u jizev ve tvaru T
 • kapsulární kontraktura
 • posuny, rotace implantátu
 • ruptura, neboli prasknutí implantátu

O komplikacích spojených s prsními implantáty pojednávám podrobně v textu o zvětšení prsou, rizika modelace prsou popisuji v textu zde.

Modelace prsou s augmentací cena

Jedná se o kombinovaný zákrok, takže cena závisí na mnoha parametrech. Zásadní vliv má zvolená metoda – implantát nebo vlastní tuk. V případě augmentace s prsními implantáty se cena pohybuje kolem 82.500 Kč, plus cena implantátů dle zvoleného typu. 

U modelace s augmentací vlastním tukem můžete počítat s celou kolem 125.400 Kč a může se lišit v závislosti na rozsahu liposukce. Jelikož se vždy neuchytí veškeré množství transplantovaného tuku, je někdy potřeba po nějakém čase lipofilling opakovat, čímž o něco naroste celková cena operace.

Modelace se zvětšením prsou před a po

Augmentace s modelací, polyuretanový implantát pod žlázou Augmentace s modelací, polyuretanový implantát pod žlázou
Augmentace s modelací, polyuretanový implantát 315ml pod žlázou
Augmentace s modelací, polyuretanový implantát pod žlázou Augmentace s modelací, polyuretanový implantát pod žlázou
Augmentace s modelací, polyuretanový implantát 315ml pod žlázou
Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval
Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval
Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval
Augmentace prsou s modelací, implantát anatomický polyuretanový 365ml pod sval
Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu
Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu
Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu
Augmentace s modelací, kulaté polyuretanové implantáty 360ml, pod žlázu
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou pomocí anatomických polyuretanových implantátů, rozdílné velikosti, vlevo navíc modelace
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou pomocí anatomických polyuretanových implantátů, rozdílné velikosti, vlevo navíc modelace

Recenze augmentace s modelací

V srpnu 2023 jsem u pana doktora podstoupila augmentaci s modelací, moje prsa byla povislá, vykojená a s viditelnou asymetrií. Líp jsem si opravdu vybrat nemohla! Pan doktor je skvělý, lidský, vstřícný a profík ve svém oboru. Jako jeden z mnoha lékařů, u kterých jsem byla, mi jako jediný nechtěl dávat implantát pod sval, ale pod žlázu a srozumitelně mi také vysvětlil proč, což jsem jako laik velice ocenila, a když jsem odcházela z jeho ordinace, věděla jsem, že on je „ten pravý“. Celková rekonvalescence po operaci byla rychlá a bez problémů. 6 týdnů po operaci jsem již cvičila s činkami. Navíc se modelace obešla bez podélných řezů, tedy pouze kolem dvorce, a to dokonce i s vnitřní skrytou vrozenou vadou. Ostatní lékaři chtěli prsa řezat na tzv kotvu, jen pan doktor řekl, že udělá, co půjde, aby to bylo bez těchto řezů, a jak slíbil, udělal!. Prsa, která díky panu Doktorovi mám jsou neskutečná, pořád na ně koukám, dotýkám se jich 😅… Užívám si je já i manžel. Děkuji za ně!

G.CH
Zdroj: Google

V červenci jsem absolvovala u pana doktora augmentaci prsou. Mohu říci, že pan doktor byla ta nejlepší volba. Nejen, že odvedl skvělou práci se kterou jsem maximálně spokojená, ale navíc jeho neskutečně milý a ochotný přístup, to se jen tak nevidí. Pana doktora všem maximálně doporučuji a velmi děkuji za tak nádherná prsa, kterými se nyní mohu pyšnit.

Ž.H

Medicom Clinic můžu vřele doporučit. Přístup a odborná práce MUDr. Christodoulou byla úžasná.
Jsem MUDr. Christodoulou velice vděčná za úžasně krásný dekolt který mi udělal.
Personál kliniky se taky choval velice laskavě a ohleduplně, čistota prostředí a servis byl příjemný. Nemám co vytknout.

Nikola Miterova
Zdroj: Google

Po několika letech uvažování jsem začátkem ledna podstoupila augumentaci včetně modelace prsou. Vložené byly kulaté implantáty značky Polytech o objemu 360ml. Moje obrovské poděkování patří panu doktorovi Petros Christodoulou který odvedl dokonalou práci za kterou mu budu vděčná po zbytek života. Od první konzultace a po celou dobu měl perfektní přístup, vždy poradil, ochotně odpověděl na každou otázku a vysvětlil. Pro mě je důležité aby si doktoři získali důvěru pacienta a pan doktor může být příkladem. Ještě jednou mockrát děkuji.

Viki864634
Zdroj: Estheticon.cz

Augmentace prsou Multiplane + symetrizační redukce levého prsu

Dobrý den chtěla bych se s vámi podělit o splněný sen, který se stal skutečností ?. Mám tři děti které jsem plně kojila, je mi 41 let jsem štíhlé postavy a dlouho mě trápil vzhled mého poprsí. Byla to bohužel jen vytahaná kůže co mi zbyla. I když vám manžel a okolí bude říkat jak jste krásná štíhlá atd. ale vy sama se tak nevidíte, necítíte tak neváhejte a ten krok udělejte! Jsem teď tou nejšťastnější ženou pod sluncem nejen, že tak vypadám, ale hlavně díky panu doktorovi Petrosu Christodoulouvi se tak i cítím! Na “ MEDICOM CLINIC “ jsem dostala tip od známé asi tak rok jsem sledovala jejich stránky foto před a po zákroku atd. V listopadu 2019 jsem se odhodlala zavolat vybrala jsem si pana doktora Christodoula 19.prosince 2019 jsem byla na vstupní konzultaci už po příchodu na kliniku mě fascinoval přístup recepčních všichni hrozně moc milý, usměvavý, krásně oblečený celkový dojem a prostředí perfektní ?včetně zdravotních sestřiček. Během konzultace mi pan doktor vše podrobně vysvětlil, zvolili jsme vhodný implantát a domluvili termín operace. 27. 2. 2020 byl den D hrozně moc jsem se těšila, ale zároveň i trošku bála což si myslím, že je přirozené. Teď už mohu říct, že mé obavy byli zbytečné na klinice se budete cítit jako v nebi a pan doktor je opravdový Anděl ? se stálým úsměvem ve tváři tak jako i sestřičky stále za mnou chodili ptali se zda něco nepotřebuji zda je vše v pořádku. Takže 24 hodin jsem byla na klinice a pak propuštěna do domácí péče dostala jsem sebou domů balíček léky na bolest atd. První 3dny byli trošku náročné, ale pak, když vidíte tu krásu tak na vše zapomenete. Připadala jsem si jako člověk v jiném těle, když přišel druhý den ráno po operaci pan doktor na kontrolu a poprvé jsem viděla jeho práci štěstím mi tekli slzy po tváři. Dnes je to 10 den po operaci cítím se skvěle a všem kteří přemýšlí o něčem takovém tak za mě rozhodně velké „ANO“ pro zákrok a „MEDICOM CLINIC“ Ještě jednou velké poděkování pro pana doktora Petrose Christodoula ? jen těžko slovy vystihnout a psát o tom jaký pan doktor je,, to musíte zkrátka zažít ? má nejen zlaté ruce, ale věřím že i srdce! Ještě ohledně financování tak můj zákrok stál 104.000 tis.kč. Půlku jsem měla našetřenou z vlastních úspor a tu druhou část jsem dofinancovala přes půjčku s nebankovní firmou, která spolupracuje s Medicom Clinic a tím mi vlastně pomohli ke splnění mého velkého snu. Touto cestou vám ještě jednou všem moc děkuji a přeji spoustu spokojených klientů tak jako jsem i já. Štěpánka H.

Anonymní
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší rozhodnutí v mém životě a o výběru lékaře ani nemluvím. Maximální spokojenost!!!! U pana doktora jsem podstoupila augmentaci s modelací. Vybrali jsme kulaté implantáty s polyuretanovým povrchem 325 ml a lépe to dopadnout nemohlo. Brzy už to budou 3 roky a spokojenost největší. Pan doktor je profesionál na prvním místě. Od konzultace, operace a kontroly je úžasný, milý, usměvavý. Lépe jsem si vybrat nemohla. DÍKY!!!!A všem doporučuji!!!

GabcaVes
Zdroj: Estheticon.cz

12/2022 Augumentace prsou. Naprostá dokonalost a profesionalita. Pan Petros skvěle trefil mou představu a vše proběhlo na jedničku a po zákroku prsy vypadají přirozeně a o to mi hlavně šlo! Jsem moc spokojená – chválí mi zákrok i okolí a doporučuji všem, kteří uvažujiˇ nad zákrokem. 10z10??

Hellena_B
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augumentaci s modelací a jsem maximálně spokojená jak s prací, tak s přístupem pana doktora. Po operaci se mi u jizev vytvořila pigmentace a pan doktor semnou i po zákroku tento problém aktivně řešil a měl moc milý přístup. Kdykoliv bych u něj znovu podstoupila jakýkoliv zákrok.

SandraVolkanova
Zdroj: Google

Doporučuji ??? naprostá spokojenost. Šla bych okamžitě znovu. Pan doktor je naprostá jednička ve svém oboru.

Augmentaci prsou jsem podstoupila loni v dubnu na klinice Medicom Clinic v Praze. Pana doktora (MUDr. Petros Christodoulou) jsem si vybrala podle jeho recenzí a hlavně zkušeností. Od první konzultace jsem věděla že jsem si nemohla vybrat lépe ?? a ten konečný výsledek? Jsem nesmírně šťastná že jsem se rozhodla do toho jít…nadšenost a spokojenost se nedá popsat slovy ?

Samotný zákrok proběhl v naprostém pořádku, bez komplikací. Místo obav a strachu ze zákroku jsem se hrozne těšila ? ještě na samotném operačním sale jsem se usmívala a těšila se až mě uspí a začne se operovat ?….nevím čím to bylo ale žádný strach jsem neměla. Měla jsem plnou důvěru a věřila že vše nakonec dobře dopadne a já budu spokojená z výsledku.

Nevím zda díky vyberu značky, velikosti druhu materiálu samotných implantatů jsem necítila žádnou bolest. Jen ten den po samotném zakroku jsem cítila menší tlak ( jako by mi někdo sedel na hrudi), druhy den jsem odjizdela bez komplikaci domu, to jsem si pro jistotu lék na bolest dala ale jen kvůli délce cesty domu. Po návratu domu jsem už nemusela žádné léky užit, protože proste žádné bolesti nebyly jen stále ten menší tlak ale nic co bych musela řešit léky. Byla to naprostá paráda. Necelý týden jsem opravdu jen ležela, odpočívala….doporučuji mít někoho doma kdo Vám pomůže ( zvlášť pokud máte doma dětičky).

Držela jsem se doporučení od pana doktora a za 3 týdny dělala víceméně vše. Ke cvičení jsem se zlehka pomalu vrátila 5 týden po operaci.

Cítila jsem jak se prsa pomalu postupně usazují a cca po 7-8 měsících od operace už byly jako moje ? Jizvy jsou také dokonalý a nejsou vůbec vidět.

Za měsíc slaví 1. narozeniny ??? a kdybych mohla jdu do toho okamžitě znovu ?

Takže za mě mohu pana doktora doporučit všemi 10 ? Nelituji toho!!!

dianabergnerova
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci s modelací prsou v prosinci. Mé přání bylo přirozené a krásné poprsí a to mi MUDr. Petros Christodoulou splnil. Dlouho jsem se rozmýšlela zda zákrok podstoupit a dnes si říkám, že jsem měla jít už dávno. Tímto moc děkuji celému týmu MEDICOM Clinic za dokonalý dekolt. Pan doktor má zlaté ruce.

DagP
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší pan doktor! Hrozně hodný, sympatický, usměvavý milý člověk!….a taky pěkný ? Se vším poradí a hlavně se snaží, aby vše bylo perfektní! Kdybych se rozhodla jít, zas na nějaký zákrok, tak určitě nepřemýšlím nad jiným lékařem!!! Pan doktor mi prsa opravil na perfektní ❤️ ( co mi jiný nejmenovaný lékař bohužel zkazil )! Za mě nejlepší! Lepšího jsem si nemohla vybrat. Děkuji!

Zdenka87
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem a půl jsem podstoupila augmentaci prsou u pana doktora. Začalo to tím, že jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Pan doktor se mnou vše prokonzultoval a následně mě odoperoval. Průběh rekonvalescence byl v pořádku a vše šlo hladce. S výsledkem jsem velmi spokojená, prsa jsou souměrná a mají přirozený vzhled. Jediný problém mám s hojením jizev. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktorovi a celému týmu za skvělou péči. Mohu jen doporučit každé ženě, která si chce splnit sen.

Misszabova
Zdroj: Estheticon.cz

Zázraky na počkání, nemožné do 24 hodin. Tak bych hodnotila práci pana doktora Christodoulou z Medicom Clinic. Ani jsem si neuměla představit, jak mě nová prsa dokážou udělat šťastnou. Prostředí kliniky je více než příjemné a sestřičky i slečny na recepci jsou vždy milé a ochotné pomoci.

ZuzanaK89
Zdroj: Estheticon.cz

Nekolik let jsem uvazovala o korekci prsou., ktera nebyla po dvou porodech zrovna vystavni. Vzhledem k tomu, ze doba internetu nabizi neskutecnou skalu moznosti, dala jsem na doporuceni a hlavne muj instinkt a navstivila pana doktora Christodoloula, kteremu bych touto cestou rada podekovala za jeho profesionalni pristup. Jeho entuziasmus, pristup a pozitivni pristup me ohromil..S vysledky jeho prace jsem naprosto spokojena, bezvyhradne verim a jsem presvedcena, ze je spickou v tomto oboru, a jsem nesmirne rada, ze me operoval zrovna on..dekuji moc za vse. Verim, ze neni vsem dnum konec a nase cesty se znovu spoji ..:) dekuji

Kejmyna12
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora moc doporučuji. Podstoupila  jsem u něj modelaci prsou s augmentací. Nejen, že výsledek je absolutně dokonalý, ale i pan doktor je opravdu milý, sympatický a hlavně lidský ?

Od konzultace, přes operaci, až po následnou péči nemám jedinou výtku.

Při konzultaci mi naslouchal, ukázal každičký jeden implantát, nechal osahat a ke každému mi řekl plusy a mínusy a následně mi mile zodpověděl všechny otázky. V den operace jsem byla hodně nervózní, ale když jsem pak na sále viděla pana doktora s tím úplně nadšeným a natěšeným výrazem, tak ze mě všechen strach ihned opadl ?

Po operaci mi radil, jak se co nejlépe starat o jizvy, jelikož mám sklony k hypertrofickým jizvám, kterým jsem se, bohužel, ani teď nevyhla (naštěstí jen mírně?) a doporučil snad zatím nejlepší léčbu na jizvy (nanofat grafting), kterou jsem u něj také podstoupila. ?

Moc doporučuji a ještě jednou takto moc děkuji za krásný dekolt a navrácení mého sebevědomí ??Radka Kuželová
Zdroj: Google

Často vás zajímá

Lze dosáhnout zpevnění prsou samotným vložením implantátu?

Toto zpravidla možné není, protože i když lze někdy povolený kožní plášť vyplnit dostatečně velkým implantátem, přetrvá nevýhodná pozice bradavky. Navíc, veliký implantát bude svou váhou prsní tkáň vytahovat a prsa opět povadnou. Výsledkem by byla velká povadlá prsa s bradavkou položenou velmi nízko.

Je lepší plastika prsou vlastním tukem nebo modelace prsou s implantátem?

Každá z metod má své výhody i nevýhody. Lipofilling volí ženy, které touží po naprosto přirozeném výsledku a navíc se chtějí se vyhnout silikonovým implantátům. Pro tuto metodu je však potřeba dostatečné množství vlastního tuku, takže u velmi hubených žen fatgrafting nelze provést.

Naproti tomu modelaci s augmentací pomocí implantátů lze provést obecně u každé ženy, je však třeba počítat s tím, že po několika letech (zpravidla 15 až 20) bude možná muset být implantát vyměněn.

Jak dlouhá je rekonvalescence po modelaci s augmentací?

Toto závisí opět na zvolené metodě. U augmentace s implantáty uloženými pod sval je rekonvalescence většinou nejdelší, u lipofillingu naopak nejkratší. V pooperační době vás pozvu na několik control a váš individuální pooperační režim odvodíme od aktuálního stavu hojení prsou po operaci.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Používá výhradně certifikované prsní implantáty
 • Je předním odborníkem na polyuretanové prsní implantáty
 • Využívá speciální metodu vnitřní modelace
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?