Revizní operace prsou

Revizní operace prsou neboli sekundární operace prsou je pojem pro operace prsou následující po primární operaci prsou: augmentaci, modelaci, zmenšení či jiné operaci prsou. Důvodem pro reoperaci neboli revizní operaci může být výměna implantátů, jejich odstranění, řešení komplikací předešlé operace prsou či náprava neuspokojivého výsledku předchozí operace. Nejčastějším typem revizní operace prsou je výměna nebo odstranění implantátů.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Revizní operace prsou - rychlé informace

 • Délka hospitalizace: 1 – 2 dny
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 1 – 2 týdny
 • Kompresní podprsenka: min 6 týdnů
 • Fyzická zátěž a sport: po 4 – 6 týdnech
 • Cena: 37.400 Kč – 82.500 Kč

Revizní operace prsou Praha

Na revizní operace prsou přichází pacientky s cílem výměny nebo odstranění implantátů, ale i s přáním úpravy tvaru, či velikosti prsou. Součástí bývá tedy někdy i modelace či redukce.

Kdy provádíme revizní sekundární operaci prsou:

 • odstranění nebo výměna implantátu: po letech u všech značek implantátů
 • pooperační komplikace: kapsulární kontraktura, vrásnění implantátu, asymetrie tvaru, velikosti, dvorce nebo bradavky, ruptura implantátů, posunutí a rotace implantátu, hmatatelnost implantátu, deformace jizvy či tvorba hypertrofických jizev, anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty (BIA-ALCL)
 • neuspokojivý výsledek (po 1 měsíci a později)

Revizní operace prsou bývá náročnější než primární operace, a proto doporučujeme důvody pro reoperaci důkladně promyslet a zkonzultovat s chirurgem.

Reoperace z důvodu výměny implantátu

Dnešní implantáty jsou velice kvalitní a vydrží velmi dlouho (někteří výrobci uvádí, že celoživotně). Přesto však v průběhu let dochází v těle ženy ke změnám, které mohou výměnu implantátu implikovat – hormonální změny v důsledku těhotenství nebo menopauzy, fyziognomické změny při kojení, hmotnostní výkyvy, povolování kůže s přibývajícím věkem. To všechno ovlivňuje vzhled prsou.

Častým důvodem, který vede ženy k rozhodnutí o korektivní operaci prsou, je právě vylepšení estetického vzhledu poprsí, úprava velikosti, tvaru či pozvednutí a zpevnění prsou.

„Je třeba si uvědomit, že jakákoliv další operace, která není zcela nutná, znamená zátěž pro organizmus a potenciální rizika spojená s každou plastickou operací. Proto nabádám pacientky, aby si před operací prsou dobře uvědomily, jaká prsa, velikost a tvar si přejí, abychom zamezili zbytečným reoperacím,“ zdůrazňuje MUDr. Petros Christodoulou

Reoperace z důvodu pooperačních komplikací

Někdy mohou nastat po operaci prsou komplikace. I to může být důvodem pro sekundární operaci prsou.

Kapsulární kontraktura

Nejčastější komplikací, i když v mé praxi velmi řídkou, je obecně kapsulární kontraktura. Jedná se o přirozenou imunitní reakci na implantát, kdy si tělo kolem implantátu, stejně jako každého jiného cizího objektu v organizmu, vytvoří jizvový vazivový vak, který má chránit organizmus před tímto „cizím“ tělesem. Většinou je tato vazivová „kapsule“ elastická a měkká, ale někdy dojde k silnější imunitní reakci, pouzdro ztvrdne, smršťuje se a tlačí na implantát. V důsledku toho se implantát může posunout, deformuje se, objeví se vrásnění a celkově je tato situace pro pacientku obvykle bolestivá. 

Riziko kapsulární kontraktury se obecně u silikonových implantátů po 15 letech pohybuje kolem 20 až 25 %. U polyuretanových implantátů je podstatně nižší – kolem 3 %.

Důvodem vzniku kapsulární kontraktury může být genetická predispozice, traumatický průběh operace, krvácení do prsní tkáně, kontaminace implantátu nebo poškození implantátu. Vznik kapsulární kontraktury nelze předvídat. Může se objevit i mnoho let po augmentaci. U pacientek po výměně implantátu se objevuje častěji než u těch, které zvětšení prsou absolvovaly poprvé.

Dobrá zpráva však je, že kapsulární fibróze umíme předcházet, a to:

 • Vhodnou technikou operace: při umístění implantátu pod sval je pravděpodobnost kapsulární kontraktury nižší než při poloze implantátu pod žlázou.
 • Zkušeností chirurga
 • Dodržením maximálních hygienických podmínek

Výběrem implantátu: zde hraje roli zejména povrch implantátu – u hladkých implantátů je prokázáno nejvyšší riziko vzniku kapsulární kontraktury, texturované implantáty znamenají nižší riziko a vůbec nejbezpečnější z tohoto hlediska jsou polyuretanové implantáty.

„Polyuretanové silikonové implantáty jsou texturované, a navíc obsahují na povrchu tenkou vrstvou polyuretanové pěny. Drsný polyuretanový povrch přináší mnoho výhod: zabraňuje rotaci a posunu implantátu v časném pooperačním období, postupně pak v průběhu prvního měsíce tělo do pěny prorůstá a to zajistí, že se implantát nepohne z místa, ani při té nejtěžší fyzické aktivitě. Dlouhodobé riziko posunu implantátu je prakticky nulové. Riziko kapsulární kontraktury u tohoto implantátu je vůbec nejnižší ze všech typů povrchů,“ objasňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Pokud se kapsulární kontraktura objeví, pak je třeba jí věnovat pozornost. Kapsulární kontrakturu definujeme v tzv. 4 Baker-stupních, podle nichž lékař určí, zda a jak je třeba ji ošetřit:

 • Baker 1: normální stav, prsy nenaznačují žádné známky kapsulární kontraktury, jsou na pohled měkké, na pohmat mohou být mírně ztvrdlé. Prsa nebolí. Není třeba žádné ošetření.
 • Baker 2: minimální kapsulární fibróza – v této fázi jsou patrná mírná ztvrdnutí, pacientka má pocit pnutí a může vnímat mírné bolesti. Je možné přistoupit k naříznutí kapsuly – jedná se o malý chirurgický zákrok, kdy je smrštěná kapsule na jednom nebo více místech proříznuta, a tím uvolněna.
 • Baker 3: silná kapsulární fibróza s počínající kontrakturou – dochází již ke znatelnému tlaku smrštěné kapsuly na implantát, mění tvar nebo se dokonce posune. Kapsula je hmatatelná, kolem implantátu ztvrdlá a pacientka pociťuje často bolesti. Situaci řešíme většinou již chirurgicky odstraněním nebo výměnou implantátu.
 • Baker 4: silná kapsulární kontraktura – symptomy odpovídají stupni Baker 4, ale bolesti jsou trvalé a silné, citelné už na lehký omak, kapsula je velmi tvrdá a smrštěná, implantáty a s nimi i prsy jsou deformované. Silným tlakem kapsuly na implantát hrozí protržení implantátu, a proto je nutné kapsulární kontrakturu na stupni Baker 4 operativně řešit, nejčastěji odstraněním implantátu včetně kapsuly.

„Za hlavní opatření prevence kapsulární kontraktury považuji výběr implantátu. Díky polyuretanovým implantátům se mi podařilo snížit výskyt komplikací na absolutní minimum, dosahovat dlouhodobě skvělých výsledků a zvýšit spokojenost mých klientek i svou,“ vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou.

Polyuretanové implantáty jsou silikonové implantáty, jejichž povrch tvoří tenká vrstva polyuretanové pěny. Výhody polyuretanových implantátů s ohledem na možné komplikace při operaci prsou jsou:

 • riziko kapsulární kontraktury je až 8 x nižší než u klasických silikonových implantátů
 • stabilní pozice implantátu díky pěnovitému povrchu implantátu – implantát neklesá a nerotuje
 • o polovinu kratší rekonvalescence a dřívější návrat k běžnému režimu – ocení zejména fyzicky aktivní pacientky
 • nižší pravděpodobnost pooperační i dlouhodobé infekce- díky speciálnímu savému povrchu implantátů
 • obzvláště výhodné při uložení implantátu pod žlázu
 • „okamžité uspokojení“ – tak jak budou prsa vypadat dva týdny po operaci, budou vypadat i za dva roky – výhoda pro chirurga i pacientku.
 • dlouhodobá předvídatelnost a trvanlivost výsledku – implantáty zůstávají tam, kam je chirurg vloží při operaci. Chirurg tedy dokáže vždy s jistotou předvídat konečný výsledek po augmentaci prsou.

Kapsulární kontraktura je nepříjemná, ale řešitelná, a to dle daného stádia buď uvolněním kapsuly pomocí jejího naříznutí, nebo výměnou či odstraněním implantátu.

Ruptura implantátu

Prsní implantáty nové generace jsou velmi kvalitní, mají extrémně pevné a elastické pouzdro, a proto je nepravděpodobné, že by praskly v důsledku nárazu nebo úrazu. V důsledku četných „mikrobohybů“ implantátu v těle však může dojít k prasklině na základě „opotřebení“ a „únavě“ materiálu. 

Implantáty nemají dané „datum spotřeby“ a není nikde určeno, že je nutné po nějaké době vyměnit. Někteří výrobci dokonce uvádějí, že lze jejich implantáty nosit po celý život bez výměny. Přesto je vhodné podstoupit každoročně ultrazvukovou kontrolu, která prověří stav implantátu a jeho vliv na okolní organizmus. Pokud by kontrola prokázala rupturu neboli prasknutí implantátu, je třeba naplánovat revizní operaci.

Ruptura implantátu nemusí být navenek patrná. Neprojevuje se většinou žádnými symptomy, ani fyzickými známkami změn implantátu. Jen v některých případech vytvoří hmatatelné ztvrdliny v okolí implantátu nebo v podpaží, způsobí změnu tvaru prsu nebo je vnímána jako píchání či otok prsu.

Většina výrobců kryje rupturu implantátu zárukou.

Posunutí, migrace a rotace implantátu

Implantáty se mohou v některých případech posunout z původní pozice, a to směrem ke středu hrudníku nebo ven, nahoru či dolů. Posunutí hrozí zejména v raném pooperačním období, kdy není ještě vytvořená pevná kapsula. Větší riziko hrozí u implantátů umístěných pod sval, protože sval se stahuje při každém pohybu paží a může tak způsobit zmíněný posun implantátu. Proto je nesmírně důležité dodržovat klidový režim po operaci, abychom předešli reoperaci posunutého implantátu.

Další možnou komplikací je rotace implantátu. Pokud implantát kapkovitého tvaru zrotuje, změní se tvar prsu a vyžádá si to většinou revizní operaci k jeho narovnání. Pokud dojde jednou k rotaci, bývá vždy větší riziko opětovné rotace. Zde přináší polyuretanové implantáty obrovskou výhodu v tom, že se téměř nikdy neposunou, ani nerotují.

Double-Bubble

„Dvojitá bublina“ neboli Double Bubble je fenomén, který se objevuje v souvislosti s prsními implantáty. Vypadá tak, že se v oblasti mezi dvorcem a podprsní rýhou objeví další oblouk, jakoby dvojitý prs. Zřejmý je Double Bubble zejména z profilu. 

Double Bubble vznikne při nevhodném umístění implantátu, např. pod sval, pokud je prs větší a pokleslý, nebo jestliže je základna prsu menší než použitý implantát. To hrozí zejména u velmi malých a pevných prsou nebo u tubulárních prsou.

Při Double Bubble není vždy nutné implantát hned odstranit, někdy postačí uvolnit příliš pevnou tkáň, aby se vytvořila podprsní rýha na správném místě.

BIA-ALCL – anaplastický velkobuněčný lymfom

BIA-ALCL je zkratka pro „breast implant associated anaplastic large cell lymphoma“, neboli pro nádorové onemocnění lymfatického systému, tedy lymfatických buněk či uzlin, vzniklé v souvislosti s prsními implantáty.  Nejedná se o rakovinu prsu, nýbrž o tumor lymfatického systému odpovědného za imunitní reakce v těle, který má velmi vysokou pravděpodobnost uzdravení. Ve světě je známo ca 700 případů onemocnění BIA-ALCL. Dle aktuálních dat bývá riziko vzniku 1: 40 000 u implantátů s klasickým silikonovým povrchem a 1: 80 000 u polyuretanových implantátů.

BIA-ALCL je důvodem pro revizní operaci prsou. Objevuje se nejčastěji po 6 až 8 letech od operace prsou a ohlásí se většinou otokem a bolestivostí jednoho z prsů. Při podezření na BIA-ALCL je provedeno cytologické vyšetření. Pokud se onemocnění BIA-ALCL prokáže, není důvod k panice – onemocnění je léčitelné a s velmi dobrou prognózou. Léčba probíhá odstraněním implantátu včetně kapsuly a související okolní tkáně. Pouze v ojedinělých případech, kdy se prokáže lymfom, je nasazena onkologická léčba a chemoterapie lymfatických uzlin.

Kdo je kandidátkou na revizní operaci prsou

Uvažujete-li o korektivní operaci prsou, je dobré zamyslet se nad jejími důvody a očekáváními, jaká máte. Revizní sekundární operace se vás může týkat, pokud:

 • nejste spokojená s velikostí, tvarem a vzhledem prsou po primární operaci
 • máte obavy či podezření na posun, rotaci či rupturu implantátu
 • objevil se otok prsou a pociťujete bolesti

Zároveň byste měla:

 • být fyzicky zdravá
 • mít realistická očekávání
 • ideálně nekuřák

Před revizní operací prsou

Jelikož je revizní operace složitější a spojena s četnějšími riziky než primární augmentace či modelace prsou, doporučuji motiv k reoperaci důkladně zvážit. S plastickým chirurgem prodiskutujete medicínskou stránku reoperace během konzultace, a to zejména:

 • vaše individuální důvody pro reoperaci
 • cíl reoperace
 • vaše předchozí operace
 • váš zdravotní stav

Lékař diagnostikuje situaci:

 • posoudí stav prsou
 • vyšetří váš celkový zdravotní stav, stav jizev a vlastnosti kůže
 • navrhne optimální řešení a vysvětlí průběh následné operace

Neváhejte při konzultaci s dotazy, vyžádejte si před/po fotografie výsledků revizní operace prsou. Je důležité, abyste se dozvěděla vše, co potřebujete pro své rozhodnutí vědět. Jen pak revizní operace prsou splní vaše očekávání, může být úspěšná a bezpečná.

Příprava na revizní operaci prsou

Příprava na reoperaci prsou probíhá podobně jako u primární operace prsou:

Absolvujete vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, která by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestezii. Posudek by neměl být starší než 14 dní.

Součástí předoperačního vyšetření je:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • dále vám lékař vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků)

Je také nutné objednat se na preventivní ultrazvukové vyšetření prsu, tzv. SONO, aby mammolog vyloučil případné onemocnění prsů.

V případě, že podstupujete reoperaci prsou na naší klinice, nabízíme pro vaše pohodlí předoperační vyšetření u nás, zahrnuté v ceně operace.

Jeden až dva týdny před plánovanou operací je třeba vysadit léky a přípravky na ředění krve – jedná se o preparáty obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Při jejich trvalém užívání se poraďte s lékařem. 

Pokud užíváte hormonální antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie. 

Kuřačky by měly min. 14 dní před operací s kouřením přestat nebo jej podstatně omezit. Je prokázáno, že kouření zhoršuje přívod okysličené krve do operovaných oblastí, což může zkomplikovat a prodloužit hojení.

Před samotnou operací, která probíhá v celkové anestezii, je třeba lačnit, tj. 6 hodin před výkonem nejíst a nejpozději 2 hodiny před operací nepít.

Průběh revizní operace prsou

Stejně jako primární operace prsou se i reoperace provádí v celkové anestezii. Délka operace záleží na tom, zda provádíme vyjmutí implantátu, jejich výměnu nebo jinou korekci prsou. 

Po uvedení pacienta do spánku provede lékař řez, ideálně ve stejném místě, kudy byl vložen implantát při primární operaci, aby zamezil vzniku nových jizev. Přes toto otevření vyjme implantát a případně i zbytnělou kapsulu či okolní tkáň, vyžaduje-li si to indikace. Pokud nevkládáme nový implantát, je zpravidla nutné prsní tkáň modelovat či zredukovat, abychom získali pevná a pěkně tvarovaná prsa bez implantátu.

Pokud má dojít k výměně implantátu, je následně vložen nový implantát. Jeho velikost a tvar domluví lékař s pacientkou před operací. Ve většině případů při sekundární operaci prsou umisťujeme implantát pod sval. Někdy současně s vložením implantátu provedeme i lehkou modelaci prsou, abychom získali pevnost a docílili liftingu – pozvednutí prsou do požadované polohy.

Následně je rána sešita v několika vrstvách vstřebatelnými stehy, jsou zavedeny drény pro odvedení tekutin z rány a navlečena kompresní podprsenka pro správné a bezproblémové hojení.

Rizika spojená se sekundární operací prsou

Rizika a komplikace při revizní operaci prsou  mohou nastat podobně jako u jiných operací prsou typu zvětšení prsou nebo modelace prsou. Uvádíme je na stránkách jednotlivých zákroků, zde stručně:

 • Rizika spojená s anestezií
 • Pooperační krvácení
 • Nekróza – odumření tkáně
 • Otoky a hematomy – většinou přechodně
 • Serom – nadměrné hromadění tekutin v tkáni
 • Infekce
 • Alergie na operační materiál
 • Přechodná necitlivost v místě operace
 • Problematické jizvy – hypertrofické či keleoidní jizvy

Nutno poznamenat, že při sekundárních revizních operacích prsou, při kterých dochází k opětovnému vložení implantátu, je prokázáno vyšší riziko kapsulární kontraktury než u primárních operací. Lze mu však přecházet vhodnou operační technikou a výběrem polyuretanového implantátu.

Rekonvalescence po reoperaci prsou

Minimálně 6 týdnů po reoperaci prsou počítejte s otoky, díky nimž nebude konečný efekt operace zcela patrný. Poté by otok měl pomalu ustupovat a vy uvidíte výsledek.

Rekonvalescence po revizní operaci prsou je velmi individuální. Záleží na tom, co bylo přesně jejím předmětem, zda vyjmutí implantátu, výměna implantátu nebo jiná korekce prsou. Roli hraje i zvolená technika operace. Pokyny pro dobu rekonvalescence po revizi prsou se podobají opatřením po zvětšení prsou nebo modelaci prsou.

Je vhodné kalkulovat s minimálně týdenním klidovým režimem.

Dle typu operace bude třeba nosit kompresní podprsenku.

Sport obecně doporučujeme po 4 až 6 týdnech od operace. 

Další individuální doporučení pro dobu rekonvalescence a správné hojení se dozvíte od plastického chirurga po operaci.

Kolik stojí revizní operace prsou

Cena sekundární operace prsou se různí dle toho, o jakou revizi se jedná, zda se reoperuje jeden prs či oba, zda provádíme výměnu či odstranění implantátu, zda se provádí další korektury. Cena reoperace prsou se pohybuje od 37.400 Kč do 82.500 Kč. Zahrnuje anestézii, hospitalizaci, předoperační vyšetření, ultrazvukové vyšetření prsou, pooperační prádlo a odvoz domů po propuštění po Praze.

Recenze reoperace prsou

U pana doktora jsem absolvovala abdomioplastiku, modelaci prsou a liposukci. Naprosto dokonalý přístup k pacientovi, i když jsem mu musela lézt na nervy. Sama vím, jak jsem občas reagovala. Takže za mě je to TOP plastický chirurg a nesmírně si ho vážím

L.Z

V srpnu 2023 jsem u pana doktora podstoupila augmentaci s modelací, moje prsa byla povislá, vykojená a s viditelnou asymetrií. Líp jsem si opravdu vybrat nemohla! Pan doktor je skvělý, lidský, vstřícný a profík ve svém oboru. Jako jeden z mnoha lékařů, u kterých jsem byla, mi jako jediný nechtěl dávat implantát pod sval, ale pod žlázu a srozumitelně mi také vysvětlil proč, což jsem jako laik velice ocenila, a když jsem odcházela z jeho ordinace, věděla jsem, že on je „ten pravý“. Celková rekonvalescence po operaci byla rychlá a bez problémů. 6 týdnů po operaci jsem již cvičila s činkami. Navíc se modelace obešla bez podélných řezů, tedy pouze kolem dvorce, a to dokonce i s vnitřní skrytou vrozenou vadou. Ostatní lékaři chtěli prsa řezat na tzv kotvu, jen pan doktor řekl, že udělá, co půjde, aby to bylo bez těchto řezů, a jak slíbil, udělal!. Prsa, která díky panu Doktorovi mám jsou neskutečná, pořád na ně koukám, dotýkám se jich 😅… Užívám si je já i manžel. Děkuji za ně!

G.CH
Zdroj: Google

V červenci jsem absolvovala u pana doktora augmentaci prsou. Mohu říci, že pan doktor byla ta nejlepší volba. Nejen, že odvedl skvělou práci se kterou jsem maximálně spokojená, ale navíc jeho neskutečně milý a ochotný přístup, to se jen tak nevidí. Pana doktora všem maximálně doporučuji a velmi děkuji za tak nádherná prsa, kterými se nyní mohu pyšnit.

Ž.H

Dobrý den, byla jsem na zmenšení a modelaci prsou tudíž bez implantátů a chtěla bych pana doktora jen doporučit.
Vše mi srozumitelně vysvětlil a celkové jednání personálu bylo profesionální.
Když jsem viděla poprsí poprvé nevěřila jsem, že je moje. Opravdu skvěle provedená práce. Do dnes prsa skvěle drží i když nejsou vyplněná implantáty a celkově mě to omladilo. Poprvé v životě jsem si dovolila vzít na sebe bikiny ve 34 letech. Užívám si to každý den. Ještě jednou děkuji. Petra P.

Petra P.
Zdroj: Google

Medicom Clinic můžu vřele doporučit. Přístup a odborná práce MUDr. Christodoulou byla úžasná.
Jsem MUDr. Christodoulou velice vděčná za úžasně krásný dekolt který mi udělal.
Personál kliniky se taky choval velice laskavě a ohleduplně, čistota prostředí a servis byl příjemný. Nemám co vytknout.

Nikola Miterova
Zdroj: Google

Pana doktora musím jen a jen doporučit! Podstoupila jsem u pana doktora v listopadu 2018 augmentaci prsou a musím říct, že má opravdu zlaté ručičky a je hlavně velký sympaťák s milým úsměvem ve tváři.  Doporučuji a děkuji, že se díky vám cítím konečně jako žena!

Denisa Novák
Zdroj: Facebook

Nemohla jsem si vybrat lépe. Pan doktor Christodoulou je neuvěřitelně milý, lidský, empatický… byla jsem u nej na zmenšení a modelaci prsou, jeho práce je neuvěřitelná, precizní, ale to nejdůležitější… měla jsem v prsu bulku, o ktere jsem věděla x let, byla pouze tuková. Pan doktor mi ji, aniž by musel, během operace z vlastní iniciativi vyoperoval, poslal na histologii a v podstatě vše vyřešil za me.
Operace probíhala v medicom clinic a vše bylo perfektní.
Rekonvalescence byla naprosto bez problému, jizvy se zahojily krásně, nerozjely se, nezanítily…pokud jeste pojdu někdy na plastiku, tak jedine k panu doktorovi Christodoulou❤️

Nikola Šebková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Velikost jsem nechala na panu doktorovi, chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a vše dopadlo naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozeně veliká, souměrná. Mohu určitě vřele doporučit. Byla jsem se vším maximálně spokojená!

Lucie Kolman
Zdroj: Google

Augumentace prsou.12/2022
Dokonalost, profesionalita! Mé nejlepší rozhodnutí a jsem moc ráda, že jsem si vybrala pana doktora Christodoula. Perfektně splnil můj sen o přirozených prsou a jsem moc mu děkuji! Vše proběhlo v pořádku a byl mi stále k dispozici.
10z10 – doporučuji s radostí dál.

Helena Bachorecová
Zdroj: Google

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená. Jen lituji, že jsem se pro zákrok nerozhodla dřív. Pan doktor je odborník ve svém oboru. Je velice vstřícný, má lidský přístup a profesionální vystupování. Od první návštěvy u pana doktora, do poslední kontroly proběhlo vše bez chybičky. Doporučuji všem, kteří se zákrokem stále váhají. Martina

Martina Jedličková
Zdroj: Google

Skvělý lékař s šikovnými ručičkami. Velice doporučuji. Se vším mi poradil, vše dokonale vysvětlil a doporučil i vhodné impl. Pro příště by byl opět má jasná volba. ?

Veronika Valentová
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na operaci prsou – asymetrie. Pan doktor byl velmi příjemný a milý, vysvětlil mi všechny mé dotazy i obavy. Pana doktora vřele doporučuji.

Helena Stuchlikova
Zdroj: Google

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál.
Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná.
Výsledek – Přístup na výbornou, cena vyšší, ale s ohledem na práci, jednání, stravu, péči, ušetření času s obíháním předoperačního a vším okolo, co běžně není vidět je cena naprosto adekvátní. Zase jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

Mirka Krejčová
Zdroj: Google

V září 2019 jsem podstoupila augmentaci prsou v Medicom clinic Praha u doktora Petros Christodoulou….. Jsem maximálně spokojená s výsledkem a práci pana doktora, má zlaté ručičky a neee jenom to, pan doktor je milý, vše vysvětlí, ukáže a má pokaždé usměvavou náladu. Nesmím zapomenout také na ostatní personál (sestřičky, recepční…..) supeeeer. Všude kliniku doporučuji za mě ? ? ? děkuji všem ?

Značku a velikost mi vybral pan doktor, nechala jsem to na něm….. Zvolil správně, ale mohly být o trochu větší, pan doktor se rozhodoval mezi dvemi velikostmi a na sále se rozhodl pro menší, ale i tak jsem spokojená. Mám 285 ml polytech anatom pod žlázu. Jinak pan doktor je strašně milý, šikovný a i hezky a moc??

petra872063
Zdroj: Estheticon.cz

Po několika letech uvažování jsem začátkem ledna podstoupila augumentaci včetně modelace prsou. Vložené byly kulaté implantáty značky Polytech o objemu 360ml. Moje obrovské poděkování patří panu doktorovi Petros Christodoulou který odvedl dokonalou práci za kterou mu budu vděčná po zbytek života. Od první konzultace a po celou dobu měl perfektní přístup, vždy poradil, ochotně odpověděl na každou otázku a vysvětlil. Pro mě je důležité aby si doktoři získali důvěru pacienta a pan doktor může být příkladem. Ještě jednou mockrát děkuji.

Viki864634
Zdroj: Estheticon.cz

Augmentace prsou Multiplane + symetrizační redukce levého prsu

Dobrý den chtěla bych se s vámi podělit o splněný sen, který se stal skutečností ?. Mám tři děti které jsem plně kojila, je mi 41 let jsem štíhlé postavy a dlouho mě trápil vzhled mého poprsí. Byla to bohužel jen vytahaná kůže co mi zbyla. I když vám manžel a okolí bude říkat jak jste krásná štíhlá atd. ale vy sama se tak nevidíte, necítíte tak neváhejte a ten krok udělejte! Jsem teď tou nejšťastnější ženou pod sluncem nejen, že tak vypadám, ale hlavně díky panu doktorovi Petrosu Christodoulouvi se tak i cítím! Na “ MEDICOM CLINIC “ jsem dostala tip od známé asi tak rok jsem sledovala jejich stránky foto před a po zákroku atd. V listopadu 2019 jsem se odhodlala zavolat vybrala jsem si pana doktora Christodoula 19.prosince 2019 jsem byla na vstupní konzultaci už po příchodu na kliniku mě fascinoval přístup recepčních všichni hrozně moc milý, usměvavý, krásně oblečený celkový dojem a prostředí perfektní ?včetně zdravotních sestřiček. Během konzultace mi pan doktor vše podrobně vysvětlil, zvolili jsme vhodný implantát a domluvili termín operace. 27. 2. 2020 byl den D hrozně moc jsem se těšila, ale zároveň i trošku bála což si myslím, že je přirozené. Teď už mohu říct, že mé obavy byli zbytečné na klinice se budete cítit jako v nebi a pan doktor je opravdový Anděl ? se stálým úsměvem ve tváři tak jako i sestřičky stále za mnou chodili ptali se zda něco nepotřebuji zda je vše v pořádku. Takže 24 hodin jsem byla na klinice a pak propuštěna do domácí péče dostala jsem sebou domů balíček léky na bolest atd. První 3dny byli trošku náročné, ale pak, když vidíte tu krásu tak na vše zapomenete. Připadala jsem si jako člověk v jiném těle, když přišel druhý den ráno po operaci pan doktor na kontrolu a poprvé jsem viděla jeho práci štěstím mi tekli slzy po tváři. Dnes je to 10 den po operaci cítím se skvěle a všem kteří přemýšlí o něčem takovém tak za mě rozhodně velké „ANO“ pro zákrok a „MEDICOM CLINIC“ Ještě jednou velké poděkování pro pana doktora Petrose Christodoula ? jen těžko slovy vystihnout a psát o tom jaký pan doktor je,, to musíte zkrátka zažít ? má nejen zlaté ruce, ale věřím že i srdce! Ještě ohledně financování tak můj zákrok stál 104.000 tis.kč. Půlku jsem měla našetřenou z vlastních úspor a tu druhou část jsem dofinancovala přes půjčku s nebankovní firmou, která spolupracuje s Medicom Clinic a tím mi vlastně pomohli ke splnění mého velkého snu. Touto cestou vám ještě jednou všem moc děkuji a přeji spoustu spokojených klientů tak jako jsem i já. Štěpánka H.

Anonymní
Zdroj: Estheticon.cz

Operace prsou rozhodně nelituji. Jsem dva měsíce po operaci. Nelituji. S výběrem implantátů Polytech mi pomohl úžasný Mudr Petros Christodolou a myslim,že jsem udělala dobře . Prsa vypadají přirozeně. Jsem spokojená a šťastná..

Katka81
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velmi doporučuji, mám díky němu nádherná prsa! 🙂

ivana_frankova920883
Zdroj: Estheticon.cz

V medicom som u pána doktora podstúpila pred pár mesiacmi augumentaci s modelaci a bola som nad mieru spokojná ako s pánom doktorom ktorý je naozaj veľký profesionál všetko som nechala na ňom a lepšie ani vybrať nemohol ,výsledok je perfektny a aj cely priebeh, bol veľmi milý a ochotný zo všetkým poradiť ,pomôcť a vyriešiť ,rovnako aj klinika je perfektná všetci veľmi milý , vždy usmiaty a ochotný pomôcť , všetkým môžem iba doporučiť ako medicom tak pána doktora určite sa k ním rada opäť vratim .

c3030
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor Christodoulou patří k naprosté špičce plastických chirurgů. Chtěla bych velmi pochválit jeho úžasný lidský přístup a velkou profesionalitu. Na augmentaci prsou jsem se chytala dlouhou dobu, ale kvůli strachu z operace a negativním zkušenostem s lékaři mi trvalo velmi dlouho, než jsem se na konzultaci objednala. Po jednom sezení s panem doktorem se moje obavy naprosto rozplynuly, naopak jsem se začala na výsledek těšit. Jsem rok po operaci a výsledek je naprosto perfektní. Všem, kdo tyto recenze čtou, bych ráda řekla jedno, pokud chcete lékaře, který má empatii, který se o vás zajímá před operací, ale hlavně i po ní, tak je rozhodně pan doktor tou nejlepší volbou. 🙂

pacinetka1
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost se vším v Medicom Clinic. Hlavně největší pochvalu a díky zaslouží “můj” pan doktor Petros Christodoulou ❤️

BaraBee
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji!

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augmentaci prsou. Od prvního setkání jsem měla jistotu, že jsem vybrala správného operatéra. Je nejen velký sympaťák, ale hlavně opravdový odborník a profesionál a navíc z něho vyzařuje takový příjemný klid. Přesně věděl, jaký typ a velikost implantátu vybrat tak, aby výsledek byl perfektní a hlavně přirozený. Dokonce i okolí nešetří chválou. Jsem opravdu spokojená a nelituji svého rozhodnutí.

ZuzanaCh1982
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou před 1,5 rokem a s výsledkem jsem naprosto spokojená. Dostala jsem výbornou před i pooperační péči, rady i doporučení a nejvíc jsem byla spokojená s ochotou a profesionalitou pana doktora. Výsledek je přesně podle mých představ a kdybych někdy na něco ještě šla, tak jedině s ověřeným lékařem p. Petrosem Christodoulou ?

Sarka_mack
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší rozhodnutí v mém životě a o výběru lékaře ani nemluvím. Maximální spokojenost!!!! U pana doktora jsem podstoupila augmentaci s modelací. Vybrali jsme kulaté implantáty s polyuretanovým povrchem 325 ml a lépe to dopadnout nemohlo. Brzy už to budou 3 roky a spokojenost největší. Pan doktor je profesionál na prvním místě. Od konzultace, operace a kontroly je úžasný, milý, usměvavý. Lépe jsem si vybrat nemohla. DÍKY!!!!A všem doporučuji!!!

GabcaVes
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor – naprostý sympaťák, usměvavý, vstřícný, poradí, pomůže a své práci rozumí. S výsledkem augmentace jsem více než spokojená. Výsledek parádní a žádné komplikace. Určitě nelituji výběru kliniky a pana doktora (y) šla bych do toho znova.

Dominika Zetková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na augmentaci prsou, s výsledkem jsem moc spokojená, vše proběhlo dle představ, pana doktora určitě doporučuji.

GabrielaJ
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a nechala jsem výběr velikosti implantátů na panu doktorovi a trefil se naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozená, souměrná. Jsem naprosto spokojená. Určitě mohu vřele doporučit!

Lu86cie
Zdroj: Estheticon.cz

12/2022 Augumentace prsou. Naprostá dokonalost a profesionalita. Pan Petros skvěle trefil mou představu a vše proběhlo na jedničku a po zákroku prsy vypadají přirozeně a o to mi hlavně šlo! Jsem moc spokojená – chválí mi zákrok i okolí a doporučuji všem, kteří uvažujiˇ nad zákrokem. 10z10??

Hellena_B
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augumentaci s modelací a jsem maximálně spokojená jak s prací, tak s přístupem pana doktora. Po operaci se mi u jizev vytvořila pigmentace a pan doktor semnou i po zákroku tento problém aktivně řešil a měl moc milý přístup. Kdykoliv bych u něj znovu podstoupila jakýkoliv zákrok.

SandraVolkanova
Zdroj: Google

Doporučuji ??? naprostá spokojenost. Šla bych okamžitě znovu. Pan doktor je naprostá jednička ve svém oboru.

Augmentaci prsou jsem podstoupila loni v dubnu na klinice Medicom Clinic v Praze. Pana doktora (MUDr. Petros Christodoulou) jsem si vybrala podle jeho recenzí a hlavně zkušeností. Od první konzultace jsem věděla že jsem si nemohla vybrat lépe ?? a ten konečný výsledek? Jsem nesmírně šťastná že jsem se rozhodla do toho jít…nadšenost a spokojenost se nedá popsat slovy ?

Samotný zákrok proběhl v naprostém pořádku, bez komplikací. Místo obav a strachu ze zákroku jsem se hrozne těšila ? ještě na samotném operačním sale jsem se usmívala a těšila se až mě uspí a začne se operovat ?….nevím čím to bylo ale žádný strach jsem neměla. Měla jsem plnou důvěru a věřila že vše nakonec dobře dopadne a já budu spokojená z výsledku.

Nevím zda díky vyberu značky, velikosti druhu materiálu samotných implantatů jsem necítila žádnou bolest. Jen ten den po samotném zakroku jsem cítila menší tlak ( jako by mi někdo sedel na hrudi), druhy den jsem odjizdela bez komplikaci domu, to jsem si pro jistotu lék na bolest dala ale jen kvůli délce cesty domu. Po návratu domu jsem už nemusela žádné léky užit, protože proste žádné bolesti nebyly jen stále ten menší tlak ale nic co bych musela řešit léky. Byla to naprostá paráda. Necelý týden jsem opravdu jen ležela, odpočívala….doporučuji mít někoho doma kdo Vám pomůže ( zvlášť pokud máte doma dětičky).

Držela jsem se doporučení od pana doktora a za 3 týdny dělala víceméně vše. Ke cvičení jsem se zlehka pomalu vrátila 5 týden po operaci.

Cítila jsem jak se prsa pomalu postupně usazují a cca po 7-8 měsících od operace už byly jako moje ? Jizvy jsou také dokonalý a nejsou vůbec vidět.

Za měsíc slaví 1. narozeniny ??? a kdybych mohla jdu do toho okamžitě znovu ?

Takže za mě mohu pana doktora doporučit všemi 10 ? Nelituji toho!!!

dianabergnerova
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci s modelací prsou v prosinci. Mé přání bylo přirozené a krásné poprsí a to mi MUDr. Petros Christodoulou splnil. Dlouho jsem se rozmýšlela zda zákrok podstoupit a dnes si říkám, že jsem měla jít už dávno. Tímto moc děkuji celému týmu MEDICOM Clinic za dokonalý dekolt. Pan doktor má zlaté ruce.

DagP
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší pan doktor! Hrozně hodný, sympatický, usměvavý milý člověk!….a taky pěkný ? Se vším poradí a hlavně se snaží, aby vše bylo perfektní! Kdybych se rozhodla jít, zas na nějaký zákrok, tak určitě nepřemýšlím nad jiným lékařem!!! Pan doktor mi prsa opravil na perfektní ❤️ ( co mi jiný nejmenovaný lékař bohužel zkazil )! Za mě nejlepší! Lepšího jsem si nemohla vybrat. Děkuji!

Zdenka87
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená, rovněž vše kolem bylo bezchybné. Od prvního setkání, po poslední kontrolu. Pan doktor má vstřícný, lidský přístup. Je to skvělý odborník ve svém oboru. Ráda ho doporučím všem, kteří se zákrokem váhají. Martina

Jedla76
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem a půl jsem podstoupila augmentaci prsou u pana doktora. Začalo to tím, že jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Pan doktor se mnou vše prokonzultoval a následně mě odoperoval. Průběh rekonvalescence byl v pořádku a vše šlo hladce. S výsledkem jsem velmi spokojená, prsa jsou souměrná a mají přirozený vzhled. Jediný problém mám s hojením jizev. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktorovi a celému týmu za skvělou péči. Mohu jen doporučit každé ženě, která si chce splnit sen.

Misszabova
Zdroj: Estheticon.cz

Zázraky na počkání, nemožné do 24 hodin. Tak bych hodnotila práci pana doktora Christodoulou z Medicom Clinic. Ani jsem si neuměla představit, jak mě nová prsa dokážou udělat šťastnou. Prostředí kliniky je více než příjemné a sestřičky i slečny na recepci jsou vždy milé a ochotné pomoci.

ZuzanaK89
Zdroj: Estheticon.cz

Pro zvetseni prsou jsem se dlouze rozhodovala, nikdy jsem s nimi nebyla spokojena a po 4 detech mi na hrudniku nezbylo opravdu temer nic… po dlouhem odhodlani jsem zkusila kliniku Medicom a byl mi pridelen pan dr. Christodoulou a na nej musim pet pouze chvalu. Jiz na prvnim sezeni mi vysvetlil, jake jsou moznosti na me pozadavky a zminil take rizika a ackoli jsem se operace strasne moc bala, tak me i psychicky uklidnil, jelikoz je to opravdu odbornik a moc mily clovek ??. Nyni jsem po operaci 3 mesice, nikdo v mem okoli zatim nezjistil, ze mam umela prsa, jelikoz vypadaji uzasne a prirozene a ja jsem velmi spokojena. Verim, ze vse bude i nadale v poradku a rozhodne pana doktora vsem moc doporucuji!!!

babezuku
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velice doporučuji. Je to člověk se srdcem na pravém místě. Dokonale mi poradil a pomohl vybrat vhodné implantáty. Pooperační i následná péče z jeho strany taktéž skvělá. Pokud bych se v budoucnu odhodlala k další plast. operaci, pan Christodoulou by byl má jediná volba ?

VeronikaVV
Zdroj: Estheticon.cz

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál. Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná. Augmentace – Mám velikost 235 ml (158 cm, 45 kg) implantáty anatomické Polytech. Celková cena se vším všudy tuším 109 000,- kč. Výsledek – jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

NejsemAlice
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost, vřele doporučuji 🙂 Pan doktor je velký sympaťák, milý, stále s úsměvem. Vyslechl mojí představu, vše mi perfektně vysvětlil, poradil s výběrem implantátů. Jsem 1,5 roku po augmentaci, anatomické implantáty Polytech, 260 ml. Mám krásná přirozená prsa, tvarem i velikostí naprosto odpovídající mojí postavě. Jsem naprosto spokojená jak s výsledkem operace, tak s následnou péčí. Vše proběhlo skvěle, rekonvalescence bez jakýchkoliv problémů. Mockrát panu doktorovi a jeho týmu děkuji. Nemohla jsem si vybrat lépe 🙂

KlaraPat
Zdroj: Estheticon.cz

Zmenšení a modelace prsou s vnitřní podprsenkou

Chci Vás informovat o Vaší skvělé práci a mé spokojenosti. Chválím Vás, kde můžu. Ukazuji prsa holkám ve skupince, postupem času a tak. Prostě Vaše spokojená pacientka. ☺️ Ještě jednou Vám chci za Vaši práci moc poděkovat. S pozdravem

M.M

Pan doktor Christodoulou svou profesionalitou, vřelostí a precizností předčil veškerá má očekávání. I s odstupem času jsem z výsledku jeho práce (modelace prsou) nadšená.  Komukoli, kdo váhá, komu se svěřit do rukou, mohu pana doktora jen doporučit. Budete si jistí, že jste v rukách odborníka, kterému na dokonalém výsledku záleží minimálně stejně jako Vám samotným.

Jana Zikmundová
Zdroj: Google

Velmi ochotný personál, úžasný pan doktor, který vše trpělivě vysvětlý, milý přístup celého personálu, připadáte si jako celebrita. Super byl i odvoz domu zdarma. Kliniku Medicom Clinic i pana doktora vřele doporučuji.

bene6159099
Zdroj: Estheticon.cz

Zítra to bude přesně 7 týdnů od operace, kdy jsem podstoupila augmentaci prsou a liposukci stehen. Zákrok byl proveden najednou v celkové anestezii. A popravdě nevím z čeho jsem nadšená více, jestli z plného dekoltu nebo z liposukce stehen. Prsa jsou naprosto přirozená (vybrali jsme implantáty Mentor, anatomický tvar) a liposukce je souměrná k mé postavě. Myslím si, že pohled do zrcadla mi vždy připomene zlaté ručičky pana MUDr. Petrose Christodolou. Ještě jednou moc děkuji!

PetulaK816158
Zdroj: Estheticon.cz

Před časem jsem na klinice podstoupila modelaci prsou. Ráda bych tímto poděkovala celému kolektivu kliniky a zvláště pak panu doktorovi Christodoulou. Jeho profesionalita, preciznost a empatie dalece přesáhla má očekavání. Z výsledku jsem stále nadšená a i nyní s odstupem času, si často řikám, jaké jsem měla štěstí na operatéra. Pokud váháte, komu se svěřite do péče, mohu pana doktora Christodoulou jen vřele doporučit. Už při konzultaci zjistíte, že jemu na dokonalém výsledku záleží minimálně stejně tak jako Vám samotným.

Jana000
Zdroj: Estheticon.cz

Dobrý den, u pana doktora Petrose Christodoulou jsem podstoupila operaci prsou,byla jsem maximalne spokojena s vysledkem i pristupem pana doktora. Muzu vrele doporucit. Nevahala bych,kdybych se mela znovu rozhodnout! Je to clovek na svem miste. Martina

MartinaMa
Zdroj: Estheticon.cz

Mé hodnocení na kliniku je velmi pozitivní. Při vstupu na kliniku jsem byla velice nervózní. Na recepci úžasný holčiny, dokážou Vás jen pohledem uklidnit a na vše odpoví. Při vyzvednutí sestřičky, mimochodem také úžasné a vstřícné, jsem už byla v klidu. Odvedou Vás k lékaři, co Vás mile přivítá, zhodnotí stav a přání a už jedete domů s papírama na výkon. ☺️ Já… zmenšení prsou z F na C. Pan doktor Christodoulou. Úžasný a milý lékař.

miro6169318
Zdroj: Estheticon.cz

Nebyla jsem spokojená s nadměrnou velikostí svých prsů , proto jsem se rozhodla podstoupit redukční mamoplastiku obou prsů. Konzultace i vlastní výkon byl proveden u MUDr. Christodoulou z Medicom Clinik Praha.. S osobním přístupem i vlastním provedením jsem nadstandartně spokojená 🙂

benesovav
Zdroj: Estheticon.cz

Nekolik let jsem uvazovala o korekci prsou., ktera nebyla po dvou porodech zrovna vystavni. Vzhledem k tomu, ze doba internetu nabizi neskutecnou skalu moznosti, dala jsem na doporuceni a hlavne muj instinkt a navstivila pana doktora Christodoloula, kteremu bych touto cestou rada podekovala za jeho profesionalni pristup. Jeho entuziasmus, pristup a pozitivni pristup me ohromil..S vysledky jeho prace jsem naprosto spokojena, bezvyhradne verim a jsem presvedcena, ze je spickou v tomto oboru, a jsem nesmirne rada, ze me operoval zrovna on..dekuji moc za vse. Verim, ze neni vsem dnum konec a nase cesty se znovu spoji ..:) dekuji

Kejmyna12
Zdroj: Estheticon.cz

V prosinci 2019 jsem podstoupila operaci zmenšení prsou u pana doktora Christodoulou (klinika Medicom v Praze). Byla jsem a jsem naprosto spokojená. Byla jsem na několika vstupních konzultacích v různých pražských klinikách pro porovnání služeb a doktorů. Pan doktor Christodoulou si mě zcela získal svým bezkonkurenčně nejprofesionálnějším – ale přesto velmi lidským – přístupem. Samotná operace proběhla bez problému – rekonvalescence též. Pan doktor prsa nejen zmenšil dle naší předoperační dohody, ale i krásně vymodeloval. Lituji jen toho, že jsem se k operaci nerozhoupala dříve.

AnnaBarto
Zdroj: Google

Po dvou dětech jsem se rozhodla podstoupit modelaci prsou a zmenšení prsních dvorců. Již po první konzultaci s panem doktorem jsem věděla, že to bylo správné rozhodnutí. Jeho profesionální přístup, empatie a pooperační péče mě ohromila. Jizvy se brzy zahojily a já jsem spokojená a šťastná, že jsem si vybrala právě jeho.

HankaH
Zdroj: Estheticon.cz

Nemohla jsem si vybrat lépe. Pan doktor Christodoulou je neuvěřitelně milý, lidský, empatický… byla jsem u nej na zmenšení a modelaci prsou, jeho práce je neuvěřitelná, precizní, ale to nejdůležitější… měla jsem v prsu bulku, o ktere jsem věděla x let, byla pouze tuková. Pan doktor mi ji, aniž by musel, během operace z vlastní iniciativi vyoperoval, poslal na histologii a v podstatě vše vyřešil za me. Operace probíhala v medicom clinic a vše bylo perfektní. Rekonvalescence byla naprosto bez problému, jizvy se zahojily krásně, nerozjely se, nezanítily…pokud jeste pojdu někdy na plastiku, tak jedine k panu doktorovi Christodoulou ❤️

Nikolarehorova
Zdroj: Estheticon.cz

Na začátku července jsem u pana doktora Petrose Christodolou podstoupila zmenšení prsou a už od konzultace jsem byla naprosto nadšená z jeho přístupu. A teď po operaci? Jsem mu velmi vděčná, protože mi splnil sen o krásných malých ňadrech. Jsem tak nadšená, že to ani nelze popsat slovy. Jen doporučuji !!!!

saleova84
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem jsem u pana doktora podstoupila autoaugmentaci a modelaci prsou. S přístupem pana doktora a s výsledkem jsem velice spokojená. Nevěděla jsem jakou metodu zvětšení prsou zvolit. Pan doktor mi vše vysvětlil a našel pro mě nejvhodnější řešení. S předoperačním i pooperačním přístupem jsem byla taktéž velice spokojena a pana doktora všude jen doporučuji!

Michaela Kromerová
Zdroj: Google

Pan doktor je profesionál na svém místě! Měla jsem vždy velká prsa, ale po dvou těhotenstvích, dvou letech kojení, a následném velkém úbytku váhy, byla moje prsa naprosto beztvará! Pan doktor se mnou vše do posledního detailu konzultoval, jsem zahraniční klient, takže první konzultace neproběhla osobně, ale i po konzultaci na dálku jsem cítila, ze budu v dobrých rukou. Osobní konzultace mě jen utvrdila. Pan doktor mi vymodeloval nádherná, pevná prsa. Jsem 5 týdnů po modelaci a malé redukci a všem, kdo ještě váhají chci jen říct, ze rekonvalescence byla téměř bezbolestná a už par týdnů jsem zpět v normálním životě. Úžasná práce, pane doktore!

Misha81
Zdroj: Estheticon.cz

S prací pana doktora jsem naprosto spokojená. Výsledek je perfektní. Mohu doporučit.

Kateřina Andrýsová
Zdroj: Google

Pan doktor má profesionální přístup. Díky němu jsem se zákroku ani nebála, ale naopak těšila 🙂 jsem ráda, že jsem oparaci podstoupila zrovna u něj 🙂 Určitě doporučuji, nejen pan doktor, ale celý tým kliniky má profesionální přístup. Za jeho krásnou práci velice děkuji a jsem neskutečně vděčná 🙂

MichaelaLukacovska
Zdroj: Google

Pana doktora moc doporučuji. Podstoupila  jsem u něj modelaci prsou s augmentací. Nejen, že výsledek je absolutně dokonalý, ale i pan doktor je opravdu milý, sympatický a hlavně lidský ?

Od konzultace, přes operaci, až po následnou péči nemám jedinou výtku.

Při konzultaci mi naslouchal, ukázal každičký jeden implantát, nechal osahat a ke každému mi řekl plusy a mínusy a následně mi mile zodpověděl všechny otázky. V den operace jsem byla hodně nervózní, ale když jsem pak na sále viděla pana doktora s tím úplně nadšeným a natěšeným výrazem, tak ze mě všechen strach ihned opadl ?

Po operaci mi radil, jak se co nejlépe starat o jizvy, jelikož mám sklony k hypertrofickým jizvám, kterým jsem se, bohužel, ani teď nevyhla (naštěstí jen mírně?) a doporučil snad zatím nejlepší léčbu na jizvy (nanofat grafting), kterou jsem u něj také podstoupila. ?

Moc doporučuji a ještě jednou takto moc děkuji za krásný dekolt a navrácení mého sebevědomí ??Radka Kuželová
Zdroj: Google

Byla jsem u pana doktora na zvětšení prsou vlastním tukem a jsem nesmírně spokojená jak s výsledkem, tak s jeho přístupem a prací. CHtěla jsem přirozené plné prsa a mám je :). Silikony se mi nikdy nelíbily a ani jsme nikdy nechtěla mít obrovská prsa. Teď mám přesně to co jsem si vždy přála. Při konzultaci byl pan doktor velmi milý a do ničeho mě netlačil v porovnání s jíným doktorem. Před operací mi také navrhl zlepšení tvaru prsou pomocí vnitřních stehů, aby mi krásně držely, což byl pro mě takový bonus navíc s úžasným výsledkem. Na sále jsem byla celých 5 hodin, pan doktor si nechal na výsledku moc záležet, jeho přístup je skvělý. Navíc v podstatě jsem vyřešila dvě věci najednou. Po odsátí tuku ze zadní části boků mám mnohem kulatější hezčí zadek, jím a momentálně ani necvičím a vůbec netloustnu, předtím jsem to okamžitě viděla na partiích, kde mi tuk byl odsán a nyní nic. Mám velkou radost.

Pavla915654
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

Často vás k reoperacím prsou zajímá

Jsem nespokojená se vzhledem prsů po augmentaci. Je možná reoperace?

Principielně ano. Doporučuji však zkonzultovat s vaším operatérem stav prsou po primární operaci a vaše důvody či očekávání z reoperace. Záleží také, jak dlouho od augmentace uběhlo a zda má již revizní operace smysl. Dříve než čtvrt roku po operaci revizi určitě nedoporučuji.

Uvažuji o vyjmutí implantátů přibližně po 15 letech od augmentace. Bojím se povislých prsou.

Některé pacientky si skutečně přejí po nějaké době implantáty odstranit. Důvodem mohou být zdravotní potíže (bolesti zad) nebo i třeba změna estetického vnímání vlastního těla. Aby prsa po vyjmutí implantátů nebyla povolená, provádíme jejich modelaci, pomocí níž přizpůsobíme kožní obal zmenšenému objemu prsou. Díky tomu získáme sice menší, ale pevná prsa s pěkným tvarem a bradavkami směrujícími vzhůru.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Používá výhradně certifikované prsní implantáty
 • Je předním odborníkem na polyuretanové prsní implantáty
 • Využívá speciální metodu vnitřní podprsenky, kterou sám vyvinul
 • Využívá speciální metodu vnitřní modelace
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?