Zmenšení prsou (redukční mammaplastika)

Redukční mammaplastika je estetická operace, při které zmenšujeme a současně modelujeme nadměrně velká prsa u žen, které si přejí jejich výrazný objem zmenšit.

Těžká váha poprsí často přetěžuje páteř, což vede k nepříjemným bolestem krční páteře, zad, ramenou, paží i hlavy. U některých žen dochází dokonce až ke skolióze páteře v důsledku asymetrie velkých a těžkých prsů.

Mnohé sportovní aktivity jsou s příliš velkým poprsím komplikované, stejně tak výběr padnoucího oblečení a spodního prádla bývá problematický. Mnohé ženy trápí i různé infekce či ekzémy na kůži nejen během letních měsíců v důsledku pocení pod těžkými povislými prsy.

Ve všech těchto případech může operace zmenšení prsou ženám ulevit od zdravotních potíží, zlepšit jejich kvalitu života a pomoci získat zpět ztracené sebevědomí.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Zmenšení prsou - rychlé informace

 • Hospitalizace: 1 – 2 dny
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 2 – 3 týdny
 • Návrat do zaměstnání:  za 1 – 6 týdnů, dle fyz. náročnosti práce
 • Kompresivní podprsenka:  6 týdnů
 • Jizvy: kolem dvorce, v podprsní rýze a kolmo na ni
 • Fyzická zátěž a sport: po 6 týdnech
 • Cena: 89.100 – 95.700 Kč

Indikace pro redukční mammaplastiku

Základním předpokladem k provedení redukce prsů je celkově dobrý zdravotní stav ženy, protože jde o operaci dosti velkého rozsahu, prováděnou vždy v celkové anestezii. Dolní věková hranice je zpravidla dána dosažením plnoletosti, horní není striktně určena a závisí na individuální fyzické a zdravotní kondici klientky. 

U mladých dívek se redukční mammaplastika obvykle nedoporučuje před dosažením 20 let věku, jelikož se dá předpokládat, že jejich prsy se budou ještě dále vyvíjet a růst. Existují ale i výjimečné případy, kdy dívka trpí od počátku puberty zvýšenou citlivostí k normální hladině estrogenů, a ještě před dosažením plnoletosti má velmi výraznou velikost prsů. V takovém případě se může k operaci přistoupit i dříve. Je však nutný souhlas rodičů (zákonného zástupce).

Rozeznáváme pět kategorií nadměrnosti prsní tkáně:

 •  mírná hypertrofie (400 až 600 ml)
 •  střední hypertrofie (600 až 800 ml)
 •  výrazná hypertrofie (800 až 1 000 ml)
 •  makromastie (1 000 až 1 500 ml)
 •  gigantomastie (nad 1 500ml)

Operaci zmenšení prsů provádíme nejčastěji u žen středního věku, které již mají období těhotenství a kojení za sebou a další děti již neplánují. Jelikož při při klasických redukčních mamoplastikách se výrazně zasahuje do prsní žlázy, existuje zde vždy riziko přerušení mlékovodů, a tedy možnost, že tím bude znemožněno budoucí kojení. Technika, kterou většinou osobně používám, je však maximálně šetrná k mléčné žláze a je tak vhodná i pro mladé ženy, který potřebují podstoupit tento zákrok. Druhou početnou skupinou, která redukci prsů podstupuje, jsou ženy ve věku 50+, u kterých došlo ke výraznému zvětšení objemu prsů s přibývajícím věkem, často po období menopauzy v důsledku hormonálních změn.

Zmenšení prsou ze zdravotních důvodů na pojišťovnu

Pokud jsou hlavní indikací pro operaci zmenšení prsou zdravotní důvody, může být operace provedena i s úhradou ze zdravotního pojištění. Podmínkou je však doporučení k provedení zákroku od odborného lékaře (ortopeda, neurologa či mammologa) a následně pak i schválení výkonu revizním lékařem zdravotní pojišťovny, u které je pacientka evidována. Samotnou operaci pak může provést jen to pracoviště, které má s danou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Konzultace před zmenšením prsou

Je vždy výhodou, pokud před konzultací investujete trochu svého času a připravíte se na ní. Je vhodné si dopředu o operaci zjistit základní informace, nejen jak zákrok probíhá, co může přinést, ale i jaká jsou s ním spojena případná rizika. Úvaze o operaci věnujte klidně delší čas a dobře si rozmyslete, jaká od operace máte očekávání, proč o ní uvažujete. Je to velice důležité, protože pak během konzultace můžeme společně naplno využít její omezený čas. Budete lépe rozumět tomu, co vám vysvětluji, a budete mi moci klást cílenější otázky a dozvědět se více.

Během konzultace se vždy snažím získat především tyto informace:

 •  Jakou máte představu o výsledku?
 • Co je hlavním důvodem, pro který chcete podstoupit zmenšení prsou? Konkrétní důvod je velmi důležitý –  ze zdravotních důvodů, estetických nebo obojí?
 • Víte již něco o průběhu operace zmenšení prsou, i o možných komplikací? Dle toho pak nastavuji průběh konzultace a předávání dalších informací. Klientkám, které neslyší vše poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.
 • Zajímá mě, jaké povolání vykonáváte i jak trávíte svůj volný čas, zda se věnujete aktivně nějakému sportu a o jaký sport jde? U žen, které mají fyzicky náročné povolání nebo se intenzivně zabývají nějakou sportovní činností je nutné použít některou z operačních technik, které lépe fixují prsní tkáň tak, aby při větší zátěži nedocházelo po operaci rychle k opětovnému poklesu.
 • Vnímáte svoji váhu jako ideální nebo plánujete zhubnout? Pokud žena plánuje výrazněji snížit svou váhu, zmenšení prsou s modelací se doporučuje až po zhubnutí, jinak hrozí opětovný pokles i změna  v objemu operovaných prsů.
 • Máte již děti? Plánujete mít další? Operace zmenšení prsou může ovlivnit schopnost kojení. Pokud žena plánuje ještě další těhotenství, musím jako plastický chirurg vzít tuto skutečnost do úvahy při výběru operační techniky. Existují techniky, které jsou sice časově náročnější, ale z druhé strany je u nich větší pravděpodobnost, že bude klientka po operaci schopná kojit. Samozřejmě za ideálních podmínek je nejlepší podstoupit operaci “až po dětech“, ale někdy to není představitelné, protože řada žen má kvůli velkým prsům takové zdravotní problémy, že si nedovedou představit odložit výkon o několik let.

Předoperační vyšetření před zmenšením prsou

Nejpozději dva týdny před termínem operace je třeba absolvovat důkladné vyšetření u praktického lékaře či internisty pro posouzení, zda můžete podstoupit operaci v celkové anestezii. Předoperační vyšetření sestává z: vyšetření krve, moči a EKG vyšetření. Klientky-kuřačky obdrží navíc ještě i žádanku na rentgen srdce a plic. Konečná lékařská zpráva nesmí být starší 14 dní.

Nedílnou součástí vyšetření je také preventivní sonografické vyšetření prsou, aby mamolog vyloučil případné onemocnění prsů. Na naší klinice je kompletní předoperační vyšetření i ultrazvukové vyšetření prsou již zahrnuto v ceně zákroku.

Příprava na redukci a lifting prsou

Podobně jako u dalších plastických operací je vhodné 2 až 4 týdny před termínem zákroku vysadit léky snižující srážlivost krve a všechny potravinové doplňky, které by zvýšenou krvácivost mohly také ovlivnit (echinacea, česnek, enzymatické preparáty, aj.). Vhodné je také měsíc před operací vysadit hormonální antikoncepci, jejíž užívání může zvyšovat riziko tromboembolických příhod.

„Vždy důrazně doporučuji (nejen před redukcí prsů, ale před každou operací) zcela či co nejvíce omezit kouření a konzumaci alkoholických nápojů, a to minimálně měsíc před operací. Je různými studiemi prokázáno, že kouření až ztrojnásobuje riziko výskytu pooperačních komplikací, jako je problematické hojení, infekce operační rány či nekróza kůže,“ upozorňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Průběh zmenšení a modelace prsou

Během zmenšení prsou chirurgicky redukujeme nadbytek prsní žlázy, podkožního tuku a kůže. Současně s redukcí prsní tkáně provede chirurg i modelaci prsou.

Operační techniku volíme podle velikosti a tvaru prsů, resp. podle množství tkáně a kůže, které je třeba odstranit. Nejčastější metoda redukce prsou je řezem kolem zevního okraje prsního dvorce a pak kolmo k podprsní rýze, do tvaru kotvy. Při zákroku dochází i ke zmenšení prsních dvorců, které je třeba posunout výše, mnohdy až o několik centimetrů. 

O tom, jaký konkrétní operační postup zvolíme, vždy rozhoduje individuální posouzení stavu u dané klientky, očekávání výsledného tvaru a také možné pooperační komplikace, kterým se vždy snažíme maximálně předcházet. Samotná operace trvá obvykle 1,5 až 3 hodiny, dle rozsahu výkonu, a probíhá vždy v celkové anestezii.

Při šití operačních ran používáme vstřebatelný materiál, aby nebylo nutné pozdější vytahování stehů. Na samotný závěr operace do operačních ran umístíme odsavné drény, které odvádí krev a další tekutiny z operované oblasti. Sešité rány kryjeme náplastmi a sterilním obvazem. Hrudník je fixován pooperační kompresní podprsenkou, která vyvíjí na prsa správný tlak pro redukování otoku a správné hojení jizev. Po operaci klientky zůstávají na klinice zpravidla 1 až 2 dny, před odchodem do domácího ošetření vyjímáme drény.

Za zmínku stojí, že po redukčních mamoplastikách často, vlivem vlastní váhy, po operaci prso opět do určité míry povadne. Proto u svých klientek zpravidla k zákroku přidávám modifikaci techniky „vnitřní podprsenky“. Jelikož jsem tuto techniku vyvinul sám, nenabízí jí žádný jiný chirurg (s výjimkou malé skupiny chirurgů, které jsem to naučil). Troufám si tvrdit, že prsa operovaná touto technikou si udrží svůj krásný tvar po operaci mnoho let. (Více o vnitřní podprsence zde)

„Častým dotazem je, zda je možné operaci zmenšení prsou kombinovat s dalším výkonem, například s plastikou břicha. S ohledem na to, že redukční mammaplastika je poměrně velká operace, já osobně jí kombinovat s další operací nedoporučuji. Mohla by to být přílišná zátěž pro organismus – jednak již při operaci samé, kdy by se výrazně prodloužila doba, po kterou je pacientka v celkové anestezii, a pak v období rekonvalescence, kdy by riziko vzniku komplikací během náročného období hojení bylo výrazně vyšší.“, vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou.

Rekonvalescence po redukční mammaplastice

Po operaci zmenšení prsou počítejte se 2 až 3 týdny klidového režimu v domácí péči. Po tuto dobu je nutné:

 • vyvarovat se jakékoli větší fyzické aktivitě
 • nezvedat a nenosit žádné těžké předměty
 • omezit zvedání paží nad úroveň ramen

Prsa je třeba fixovat 24 hodin denně kompresní podprsenkou, kterou lze odložit jen na nezbytně nutnou dobu během osobní hygieny. První osprchování po operaci je možné po primárním zhojení jizev, cca 5. den od operace. Jizvy jsou kryté speciálními náplastmi, které odstraníme až 4. týden po operaci. Vždy po osprchování je nutné oblast jizev pečlivě osušit a dezinfikovat, aby se eliminovalo riziko vzniku infekce.

První tři týdny je nutné spát v poloze na zádech, ideálně v polosedu, s podloženou hlavou a zády. Pokud hojení probíhá v pořádku, je později pak již možné spaní na boku, stále však v kompresní podprsence. 

K běžným denním aktivitám a menší fyzické námaze se můžete postupně vracet po 3 až 6 týdnech. V té době je možný i návrat do zaměstnání, pokud je lehčí, fyzicky nenáročné povahy. Po 6 až 8 týdnech již bývá bez problémů postupný návrat k větší zátěži, včetně sportu. 

Kompresní pooperační podprsenku je možné vyměnit za pevnější sportovní podprsenku nebo pevnější běžnou podprsenku bez kostic zhruba po 6 týdnech od operace.

Vždy při sportu nebo aktivitách, kde jsou prsa vystavena otřesům (běh, skákání apod.), by měla být prsa chráněna dobře padnoucí pevnější sportovní podprsenkou. Významně to může ovlivnit trvanlivost výsledku operace. Při nedodržení této jednoduché rady hrozí, že za významně kratší dobu by mohla prsa opět povolit a poklesnout.

Jizvy po zmenšení a zpevnění prsou

Jizvy po zmenšení prsou, bývají zpravidla kolem dvorce a dále ve tvaru obraceného T pod dvorcem.

Po 3 až 4 týdnech po operaci při kontrole sejmeme krycí proužky (náplasti) z jizev. Odstranění stehů není nutné, protože používáme vstřebatelný šicí materiál. Po sejmutí náplastí je čas začít s pravidelnou péčí o jizvy: několikrát denně provádět tlakové masáže a jizvy promazávat hypoalergenním mastným krémem. 

Jizvy je nutné nevystavovat přímému slunci min. 4 týdny, důsledně je krýt oblečením. I později, až další tři měsíce, je pak dále chraňte opalovacím krémem s ochranným faktorem SPF 50+. Jde o prevenci vzniku hyperpigmentace, kterou by později bylo obtížné odstranit, pokud by se vyskytla.

Komplikace po zmenšení prsou

Hlavní prevencí vzniku komplikací po redukci prsů je pečlivé dodržení všech před i pooperačních doporučení. I tak ale k některým z nich může dojít. Mezi ty běžné patří otok a výskyt hematomů, delší průběh hojení, vznik zbytnělých jizev, infekce v ráně, krvácení, dočasné poruchy citlivosti kůže, dvorců či bradavek. Mezi vážnější komplikace patří například vytvoření krevního výronu, nekróza kůže či prsního dvorce, ke kterým ale dochází spíše výjimečně.

Změny v citlivosti kůže a prsních dvorců se obvykle do několika týdnů až měsíců zpět upraví, jen velmi výjimečně mohou přetrvávat i rok či déle.

Možnou komplikací může být výsledný neestetický či nesymetrický vzhled prsů z důvodu odebrání příliš velkého množství tkáně, asymetrického odebrání prsní tkáně nebo přílišného posunutí prsních dvorců směrem vzhůru. Tyto problémy často pramení z nezkušenosti operatéra.

Je proto velice důležité, aby si klientka pro svou operaci prsů vybrala nejen atestovaného, ale také v této problematice opravdu zkušeného plastického chirurga, který se dokáže takových chyb vyvarovat a komplikacím předcházet. 

Re-operace pro korekci takového stavu je pro pacientku vždy komplikovaná a náročná, jak po stránce fyzické, psychické, tak i finanční. Není snadná ani pro operatéra, protože možnosti jsou vždy limitované a výsledek ani po korekci nemusí být úplně optimální. Je tedy lepší takové situaci předejít a výběr odborníka nepodcenit, neuspěchat.

Kontraindikace zmenšení prsou

Operaci není možné podstoupit během těhotenství či v období kojení. Hlavní kontraindikací k provedení redukční mammaplastiky jsou závažná chronická onemocnění, pro která by operace při celkové anestezii byla příliš nebezpečnou zátěží pro organismus. Zákrok není možné provést ani v případě akutního onemocnění v podobě probíhající virové či bakteriální infekce, stejně tak u klientek, které mají akutní projevy akné, ekzémy nebo kožní plísňové infekcemi v podprsních rýhách.

Před operací je důležité lékaře informovat o případných alergických reakcích a užívání antikoncepce.

Cena operace zmenšení prsou

Cena redukční mamaplastiky se odvíjí od celkového rozsahu zákroku a zvolené operační metodě. Na naší klinice se pohybuje v rozmezí 89.100 až 95.700 Kč. V ceně zákroku je zahrnuto kompletní předoperační vyšetření vč. sonografického vyšetření prsou, celková anestezie, hospitalizace na klinice, kompresní podprsenka, antitrombotické punčochy a nutné pooperační kontroly.

Recenze redukční mammaplastika

Dobrý den, byla jsem na zmenšení a modelaci prsou tudíž bez implantátů a chtěla bych pana doktora jen doporučit.
Vše mi srozumitelně vysvětlil a celkové jednání personálu bylo profesionální.
Když jsem viděla poprsí poprvé nevěřila jsem, že je moje. Opravdu skvěle provedená práce. Do dnes prsa skvěle drží i když nejsou vyplněná implantáty a celkově mě to omladilo. Poprvé v životě jsem si dovolila vzít na sebe bikiny ve 34 letech. Užívám si to každý den. Ještě jednou děkuji. Petra P.

Petra P.
Zdroj: Google

Nemohla jsem si vybrat lépe. Pan doktor Christodoulou je neuvěřitelně milý, lidský, empatický… byla jsem u nej na zmenšení a modelaci prsou, jeho práce je neuvěřitelná, precizní, ale to nejdůležitější… měla jsem v prsu bulku, o ktere jsem věděla x let, byla pouze tuková. Pan doktor mi ji, aniž by musel, během operace z vlastní iniciativi vyoperoval, poslal na histologii a v podstatě vše vyřešil za me.
Operace probíhala v medicom clinic a vše bylo perfektní.
Rekonvalescence byla naprosto bez problému, jizvy se zahojily krásně, nerozjely se, nezanítily…pokud jeste pojdu někdy na plastiku, tak jedine k panu doktorovi Christodoulou❤️

Nikola Šebková
Zdroj: Google

Zmenšení a modelace prsou s vnitřní podprsenkou

Chci Vás informovat o Vaší skvělé práci a mé spokojenosti. Chválím Vás, kde můžu. Ukazuji prsa holkám ve skupince, postupem času a tak. Prostě Vaše spokojená pacientka. ☺️ Ještě jednou Vám chci za Vaši práci moc poděkovat. S pozdravem

M.M

Pan doktor Christodoulou svou profesionalitou, vřelostí a precizností předčil veškerá má očekávání. I s odstupem času jsem z výsledku jeho práce (modelace prsou) nadšená.  Komukoli, kdo váhá, komu se svěřit do rukou, mohu pana doktora jen doporučit. Budete si jistí, že jste v rukách odborníka, kterému na dokonalém výsledku záleží minimálně stejně jako Vám samotným.

Jana Zikmundová
Zdroj: Google

Velmi ochotný personál, úžasný pan doktor, který vše trpělivě vysvětlý, milý přístup celého personálu, připadáte si jako celebrita. Super byl i odvoz domu zdarma. Kliniku Medicom Clinic i pana doktora vřele doporučuji.

bene6159099
Zdroj: Estheticon.cz

Mé hodnocení na kliniku je velmi pozitivní. Při vstupu na kliniku jsem byla velice nervózní. Na recepci úžasný holčiny, dokážou Vás jen pohledem uklidnit a na vše odpoví. Při vyzvednutí sestřičky, mimochodem také úžasné a vstřícné, jsem už byla v klidu. Odvedou Vás k lékaři, co Vás mile přivítá, zhodnotí stav a přání a už jedete domů s papírama na výkon. ☺️ Já… zmenšení prsou z F na C. Pan doktor Christodoulou. Úžasný a milý lékař.

miro6169318
Zdroj: Estheticon.cz

Nebyla jsem spokojená s nadměrnou velikostí svých prsů , proto jsem se rozhodla podstoupit redukční mamoplastiku obou prsů. Konzultace i vlastní výkon byl proveden u MUDr. Christodoulou z Medicom Clinik Praha.. S osobním přístupem i vlastním provedením jsem nadstandartně spokojená 🙂

benesovav
Zdroj: Estheticon.cz

V prosinci 2019 jsem podstoupila operaci zmenšení prsou u pana doktora Christodoulou (klinika Medicom v Praze). Byla jsem a jsem naprosto spokojená. Byla jsem na několika vstupních konzultacích v různých pražských klinikách pro porovnání služeb a doktorů. Pan doktor Christodoulou si mě zcela získal svým bezkonkurenčně nejprofesionálnějším – ale přesto velmi lidským – přístupem. Samotná operace proběhla bez problému – rekonvalescence též. Pan doktor prsa nejen zmenšil dle naší předoperační dohody, ale i krásně vymodeloval. Lituji jen toho, že jsem se k operaci nerozhoupala dříve.

AnnaBarto
Zdroj: Google

Nemohla jsem si vybrat lépe. Pan doktor Christodoulou je neuvěřitelně milý, lidský, empatický… byla jsem u nej na zmenšení a modelaci prsou, jeho práce je neuvěřitelná, precizní, ale to nejdůležitější… měla jsem v prsu bulku, o ktere jsem věděla x let, byla pouze tuková. Pan doktor mi ji, aniž by musel, během operace z vlastní iniciativi vyoperoval, poslal na histologii a v podstatě vše vyřešil za me. Operace probíhala v medicom clinic a vše bylo perfektní. Rekonvalescence byla naprosto bez problému, jizvy se zahojily krásně, nerozjely se, nezanítily…pokud jeste pojdu někdy na plastiku, tak jedine k panu doktorovi Christodoulou ❤️

Nikolarehorova
Zdroj: Estheticon.cz

Na začátku července jsem u pana doktora Petrose Christodolou podstoupila zmenšení prsou a už od konzultace jsem byla naprosto nadšená z jeho přístupu. A teď po operaci? Jsem mu velmi vděčná, protože mi splnil sen o krásných malých ňadrech. Jsem tak nadšená, že to ani nelze popsat slovy. Jen doporučuji !!!!

saleova84
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor je profesionál na svém místě! Měla jsem vždy velká prsa, ale po dvou těhotenstvích, dvou letech kojení, a následném velkém úbytku váhy, byla moje prsa naprosto beztvará! Pan doktor se mnou vše do posledního detailu konzultoval, jsem zahraniční klient, takže první konzultace neproběhla osobně, ale i po konzultaci na dálku jsem cítila, ze budu v dobrých rukou. Osobní konzultace mě jen utvrdila. Pan doktor mi vymodeloval nádherná, pevná prsa. Jsem 5 týdnů po modelaci a malé redukci a všem, kdo ještě váhají chci jen říct, ze rekonvalescence byla téměř bezbolestná a už par týdnů jsem zpět v normálním životě. Úžasná práce, pane doktore!

Misha81
Zdroj: Estheticon.cz

FAQs Redukce prsou - Často vás ke zmenšení prsou zajímá

Operace zmenšení prsou v době menstruace

Menstruace není kontraindikací k provedení redukce prsou nebo jiné estetické operace. Názory na vliv menstruace na operaci a pooperační průběh se různí a některé uvádějí možné zvýšené rizko krvácení. Tento předpoklad ale nebyl vědeckými metodami potvrzen a v urgentní medicíně, např. při úrazech, je žena operována bez ohledu na to, v které fázi menstruačního cyklu se nachází. Jelikož ale v důsledku nehormonální rovnováhy v době menstruace může být žena v menší psychické pohodě, u plánovaných výkonů je někdy vhodné termín operace načasovat tak, aby byl mimo toto období. Přináší to pak lepší komfort především v období hojení.

Metoda vnitřní podprsenky u redukce prsou

U většiny technik operací zmenšení prsou se potýkáme s problémem, že po nějaké době se prso znovu prověsí a vlastní vahou poklesne. Existují však operační techniky, které této skutečnosti pomáhají zabránit, a jednu z nich také velmi rád používám. Laicky tento postup lze nazvat „metoda vnitřní podprsenky“ (internal bra technika). Při této metodě se prsní tkáň poskládá do požadovaného tvaru a postavení, a následně zafixuje silnými stehy k hrudníku. Z mé vlastní zkušenosti mohu říci, že výsledek s použitím této operační techniky bývá z dlouhodobé perspektivy velice dobrý.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Využívá speciální metodu vnitřní podprsenky, kterou sám vyvinul
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?