Modelace prsou (mammaplastika, zpevnění prsou)

Modelace prsou je chirurgické pozvednutí pokleslých prsou, které jim vrací ztracenou pevnost, objem i tvar.

Ženská prsa v průběhu života prochází mnoha změnami, díky kterým postupně ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost i plnost.

Největší zátěž obvykle představuje období těhotenství a kojení, které sebou přináší výrazné a rychlé změny v objemu prsů. Podobně problematické je i výrazné zhubnutí nebo naopak přírůstek na váze. Také kvalita kůže a podkoží se věkem i genetickými předpoklady mění a prsa svou vahou působením gravitace postupně klesají.

U mnoha žen dochází k výraznému poklesu prsou až v období menopausy v důsledku hormonálních změn.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Modelace prsou - rychlé informace

 • Hospitalizace: 1 – 2 dny
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 2 – 3 týdny
 • Kompresivní podprsenka: min 5 týdnů
 • Jizvy: kolem dvorce, v podprsní rýze a/nebo kolmo na ni
 • Fyzická zátěž a sport: po 8 týdnech
 • Cena: od 67.100 Kč, obvyklá cena 78.100 Kč

Pro koho je modelace prsou vhodná

Jste vhodnou kandidátkou na modelaci prsou, pokud vás trápí výrazný pokles prsů, ale ne jejich velikost, a přejete si poprsí pozvednout, nikoli zvětšit. V opačném případě jste adeptkou pro kombinovaný zákrok: modelaci prsů s augmentací prsními implantáty, případně modelaci prsů se zvětšením vlastním tukem.

Modelace prsů může být také součástí operace k odstranění výrazné asymetrie prsů nebo při redukční mammaplastice (zmenšení prsou).

Je třeba zmínit, že základním předpokladem pro provedení modelace prsou je celkově dobrý zdravotní stav pacientky, jelikož jde o operaci v celkové anestezii která, dle náročnosti, trvá 1,5 až 2 hodiny.

Pokud uvažujete o modelaci prsů, ale současně ještě plánujete další těhotenství a kojení, je nutné vhodnost zákroku pečlivě zvážit. Je třeba počítat s tím, že vlivem prudkých změn, které toto období sebou přináší, se bude tvar i objem prsů výrazně měnit. Modelace prsů může také nepříznivě ovlivnit schopnost kojení. Existují sice chirurgické metody, při kterých bývá poškození mléčných žláz menší, ale možné budoucí problémy nelze nikdy zcela vyloučit. Proto je v tomto případě nejlepší volbou počkat a podstoupit zpevnění prsou až po dětech.

Výhody a nevýhody modelace prsou (mastopexe)

Pokud již došlo k poklesu prsů, atrofii prsní žlázy a vzniku kožních přebytků, je mammaplastika jediný opravdu účinný způsob, jak dosáhnout zpevnění a pozdvižení prsou. Zpevnění a lifting prsů se často kombinuje s vložením prsního implantátu pro doplnění a zvětšení objemu, nebo se naopak kombinuje se zmenšením prsů, pokud je problémem nadměrně zbytnělá prsní tkáň.

„Pro ženy, které trápí povislý vzhled prsů, je samozřejmě hlavní výhodou právě tvarová změna prsou. Ta jsou po operaci pozvednutá do optimální pozice, bývají i výrazně pevnější a získávají zpět ztracený objem. To není ale jediné. Poklesem prsů často dochází i ke změně velikosti prsního dvorce, který bývá často zvětšený. Při modelaci prsů lze vyřešit i tuto „vadu na kráse“ a dvorce upravit na ideální velikost. Oproti kombinaci zvětšení prsů implantáty s modelací je samotný lifting prsou také cenově přijatelnější,“ vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou.

Hlavní nevýhodu mammaplastiky představují jizvy. Modelace prsou totiž spočívá v chirurgickém odstranění nadbytečné kůže a tvarování mléčné žlázy, a tak se jizvám nelze vyhnout. Podle typu prsu a rozsahu modelace se liší i výsledné jizvy. Při modelacích menšího rozsahu bývají jen kolem tvorce, u větších se pak přidává kolmá jizva od dvorce k podprsní rýze nebo jizva ve tvaru obráceného písmene T.

Další nevýhodou může být, že při klasické modelaci prsou se skutečný objem prsou nezvětšuje, jen se prsní tkáň „přeskládává“ do lepšího tvaru. Pokud tedy žena potřebuje nejen pozdvihnout a zpevnit povadlá prsa, ale i zvětšit objem, klasická modelace prsou její problém nevyřeší. V tom případě můžeme modelaci prsou zkombinovat se zvětšením prsním implantátem (tzv. augmentace s modelací) nebo se zvětšením vlastním tukem (tzv. modelace s augmentací vlastním tukem).

Jako poslední nevýhodu bych uvedl, že s ohledem na chirurgický zásah do mléčné žlázy může být po mammaplastice omezena schopnost kojit. Z tohoto důvodu, pokud žena plánuje ještě další děti, vždy radím raději tento zákrok odložit, anebo alespoň tuto skutečnost sdělit při konzultaci, aby bylo možné zvolit metodu, která je šetrnější k mléčné žláze, a tím se snížilo riziko omezené tvorby mléka.

Typy jizev:

Konzultace před plastikou prsou

Ještě než vyrazíte na konzultaci s plastickým chirurgem, investujte trochu svého času a připravte se na ni. Je vhodné si o operaci něco dopředu přečíst, zjistit, jaké jsou možnosti i případná rizika. Je potřeba si ujasnit, co si od operace slibujete. Je to nesmírně důležité, protože pak můžete svá očekávání velmi konkrétně probrat s plastickým chirurgem. Tím, že budete moci klást cílenější otázky mu také umožníte, aby lépe pochopil vaše požadavky a očekávání týkající se konečné podoby prsou po modelaci.

„Pokud se na konzultaci předem dobře připravíte, věřte mi, získáte odpovědi na všechny důležité otázky, které pro své rozhodnutí potřebujete. Díky konkrétnějšímu rozhovoru s plastickým chirurgem tak snadněji získáte i jistotu, zda právě on je ten pravý, u kterého operaci podstoupit chcete,“ doporučuje MUDr. Petros Christodoulou.

Otázky, na které se vás zeptám při konzultaci k modelaci prsou:

Jakou máte představu o výsledku? Zde potřebuji vědět přesně, co vám na vašich prsou vadí, jak veliká prsa byste chtěla mít, jak plný chcete mít dekolt. Řekneme si, zda jsou to vzhledem k vaší fyziognomii očekávání splnitelná. Pokud ne, probereme, proč a čeho lze realisticky dosáhnout, jaké jsou možnosti. Velmi důležité je totiž přistupovat k výsledku podle toho, jaký je aktuální stav prsou a individuální tělesné dispozice každé klientky.

Proč plánujete modelaci prsou? Je velmi důležité, abyste si ujasnila, zda tuto operaci podstupujete opravdu kvůli sobě, nikoli kvůli očekávání a přání někoho jiného.

Víte již něco o průběhu operace i možných komplikacích? Podle odpovědi pak vedu průběh konzultace. Klientkám, které neslyší vše poprvé, dokáži předat mnohem podrobnější informace. Odcházejí pak mnohem lépe informované o tom, co je čeká, a mohou se zodpovědněji i snadněji rozhodnout.

Jaké máte povolání? Sportujete a pokud ano, o jaký sport jde? Informace o tom, jak intenzivně klientka zatěžuje horní polovinu těla je velmi důležitá a hraje velkou roli ve volbě operační metody, kterou zvolím.

Máte již rodinu? Plánujete mít děti? Při mammaplastice zasahujeme do oblasti prsní žlázy a operace tak může ovlivnit schopnost kojit. Pokud tedy plánujete mít děti, pak je lepší plastiku prsou odložit až na období po porodu a kojení. Je pravda, že existují i operační metody, u kterých bývá poškození mléčné žlázy menší, a pokud klientka na modelaci před těhotenstvím trvá, dají se použít. Má to ale i svá specifika a nevýhody, a proto rozhodnutí o postupu bývá vždy až na základě detailního rozhovoru s klientkou.

Příprava na modelaci prsou

Operaci vždy předchází důkladné vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, který vystaví lékařskou zprávu, která by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestezii. Lékařská zpráva nesmí být starší 14 dní. Na naší klinice je kompletní předoperační vyšetření již zahrnuto v ceně zákroku.

Součástí předoperačního vyšetření je:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • lékař vám také vystaví žádanku na rentgen srdce a plic, pokud jste kuřačka

Dále je nutné podstoupit na preventivní ultrazvukové vyšetření prsou (tvz. SONO), aby mammolog vyloučil případné onemocnění prsů. I toto vyšetření je u nás na klinice zahrnuto v ceně zákroku modelace prsou. 

1 až 2 týdny před termínem operace je potřeba přestat užívat preparáty, které mají vliv na zvýšení krvácivosti. Jde zejména o přípravky obsahující kyselinu Acetylsalicylovou (Acylpyrin), různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty (např. Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym a další.) Vhodné je před operací omezit i konzumaci česneku, který obsahuje účinné látky, které také podporují zvýšení rizika krvácení.

Pokud pravidelně užíváte léky na ředění krve, konzultujte jejich vysazení před operací se svým ošetřujícím lékařem. V případě, že užíváte hormonální antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko vzniku tromboembolie.

Jste-li kuřačka, doporučuji min. 14 dní před operací s kouřením přestat nebo jej omezit na minimum. Je prokázáno, že u kuřáků přívod okysličené krve do operovaných partií může být omezený, což může mít za následek zdlouhavější a komplikované hojení.

Průběh modelace prsou

Je několik možností, jak provést modelaci prsů. Kterou zvolíme závisí zejména na výchozím tvaru a velikosti prsů, a také na výsledném tvaru, kterého chceme plastikou prsou dosáhnout. Chirurgické zpevnění prsou ale vždy spočívá v odstranění nadbytečné povolené kůže a posunutí prsního dvorce směrem nahoru. Současně může být upravena i velikost a tvar dvorce.

 V případech, kdy se jedná pouze o mírný pokles prsu, kdy není nutné provést úpravu tvaru mléčné žlázy, může postačit pouze redukce nadbytku kůže v okolí dvorce. Čím více tvarových i velikostních úprav prsů při modelaci prsů musíme provést, tím se zvětšuje i rozsah samotné operace a výsledných jizev.

Pokles prsou (ptóza prsou)

Závažnost ptózy prsou se popisuje čtyřmi základními stádii, od kterých se pak odvíjí typ prováděné modelace prsou.

 • Prsa bez ptózy: není důvod pro provedení modelace prsů, avšak může být indikace pro zvětšení prsů, pokud žena není spokojena se stávající plností svého dekoltu nebo chce odstranit asymetrii prsů.
 • Mírná ptóza: je indikací k provedení modelace menšího rozsahu kolem dvorce nebo zvětšení prsou implantáty, případně pro kombinaci obou těchto výkonů.
 • Střední až těžká ptóza prsou: v těchto případech je indikována klasická modelace prsou s jizvou kolem prsního dvorce, s kolmou jizvou pod dvorcem nebo jizvou ve tvaru obráceného T.

Typy operací pokleslých prsou (mammaplastika)

Modelace kolem dvorce (periareolární přístup): malé ptózy prsou se řeší buď augmentací prsou nebo malou modelací kolem dvorce, kdy vyřízneme pruh kůže kolem prsního dvorce. Po sešití ran se kůže prsa vypne a tím se prs celkově zpevní. Po této modelaci zůstává jizva jen okolo dvorce, u hranice pigmentované kůže. Tato jizva bývá pak obvykle téměř neznatelná. Možnou nevýhodou tohoto typu modelace je, že pokud se odstraní příliš úzký pruh kůže, efekt vypnutí může být nedostatečný a naopak, pokud se odstraní přílišné množství kůže, může dojít ke ztrátě projekce prsu (jeho tvar je oploštělý). Vhodnější je proto u tohoto typu ptózy augmentace nebo augmentace v kombinaci s modelací prsou kolem dvorce.

Modelace s jizvou kolem dvorce a s vertikální jizvou pod ním: tento typ se většinou používá u prsou se středním stupněm ptózy. Při této metodě se vyřízne část kůže kolem dvorce a zároveň i kolmo pod dvorcem. Výsledkem je zpevněný prs s výše zmíněnou jizvou.

Modelace s jizvou kolem dvorce a T- jizvou: tento způsob modelace prsu je nejčastěji používaný. Po odstranění nadbytečné tkáně vzniká pevné prso s jizvou v hranici pigmentace kolem dvorce a jizvou ve tvaru obráceného písmene T. Existuje velká řada technik, které zakončujeme touto jizvou, a každá má svůj smysl a indikace. Mimo jiné se k této operační metodě přistupuje v případech, kdy je modelace prsů součástí redukční mastopexe (zmenšení prsou).

U některých technik se mléčná žláza nařezává a následně přeskládává tak, aby se vyplnil dekolt a dosáhlo se kulatého tvaru prsů. U takových technik je však vždy určité riziko ovlivňující schopnost kojit. Jiné operační techniky žlázu tolik nepoškozují, ale zase nedokáží vyplnit dekolt tak výrazně. Je proto důležité toto vždy v rámci konzultace podrobně probrat a zvolit takový postup, který nejlépe vyhovuje míře ptózy prsou, ale též prioritám a přání klientky.

Metoda vnitřní podprsenky (Inner Bra)

Očekáváným efektem každé estetické operace prsou je, do jisté míry, i zpevnění prsní tkáně, které však může být problematické, jelikož za určitou dobu vlivem gravitace a váhy prsu může kůže a potažmo prsní tkáň opět povadnout a tím i klesat. Ze snahy, jak gravitaci po modelaci (ale i zvětšení či naopak zmenšení) prsou účinně vzdorovat a udržet tak po co nejdelší dobu dobrý a pevný tvar prsou, vznikla skupina operačních metod, kterou nazýváme „vnitřní podprsenka“ (z anglického internal bra / inner bra).

Metoda „vnitřní podprsenky“ je v posledních letech velkým trendem a čím dál více žen ji cíleně poptává. Nejde o jediný konkrétní postup, ale o celou řadu operačních technik, které však mají společného jmenovatele: pomocí silných strategicky umístěných stehů nebo jiných materiálů (např. speciálních sítěk) zpevňují prso zevnitř.

„Já osobně upřednostňuji metodu využívající vlastní tkáň prsu, která se kotví silnými strategicky umístěnými stehy na hrudní stěnu, aby lépe odolávala vlivům gravitace do budoucna. Jsem i autorem vlastní operační techniky, se kterou se mi z dlouhodobého hlediska daří dosahovat až nevídaně trvalých výsledků,“ upřesňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Rekonvalescence po modelaci prsou

Modelace prsů je operace prováděná v celkové narkóze, a proto vyžaduje krátkou hospitalizaci – po operaci musíte počítat s přespáním a pobytem na klinice do druhého dne.

Bolestivost po modelaci prsou nebývá nijak výrazná a většinou ustupuje během prvních dní po výkonu. Pro lepší komfort je možné bolest tlumit pomocí volně dostupných analgetik (léků proti bolesti).

Po operaci je třeba, abyste celodenně nosila kompresní podprsenku, a to min. po dobu prvních 5 až 6 týdnů od zákroku. Dále je pak velmi vhodné nosit pevnou podpůrnou podprsenku vždy při sportu a aktivitách, kde jsou prsa vystavena otřesům (běhání, skákání apod.). Dodržení tohoto doporučení výrazně ovlivní dlouhodobost trvání výsledku operace. V opačném případě by prsa mohla v relativně krátké době znovu povolit a poklesnout.

Přísnější klidový režim doporučuji první 2 až 3 týdny po modelaci prsou, následující 2 týdny pak již volnější klidový režim, kdy se můžete vrátit k běžným denním činnostem a fungovat víceméně normálně, avšak bez fyzické námahy a sportu. Od 5. týdne po operaci se můžete začít pozvolna vracet k větší fyzické aktivitě, od 8. týdne již obvykle nebývají žádná omezení a můžete se opět věnovat i svým oblíbeným sportovním aktivitám.

Doporučená opatření po modelaci prsou

 • Pooperační kompresní podprsenka:  6 týdnů po operaci / 24h denně
 • Klidový režim: 2 – 3 týdny
  • Nezvedat ruce, nehýbat pažemi, neskákat
  • Spaní na zádech 3 týdny, pak lze na boku
  • Žádná namáhavá fyzická práce, ani sportovní aktivity
 • Běžné lehčí aktivity, kancelářská práce: po 10 až 14 dnech
 • Sport a fyzická námaha: nejdříve za 6 až 8 týdnů
 • Pravidelné ultrazvukové vyšetření: 1x ročně

Jizvy po modelaci prsou

Pooperační jizvy vznikají po každém chirurgickém zákroku, tedy i po modelaci prsů. Správná péče o ně, zejména v prvních týdnech po operaci, je zcela zásadní pro to, aby se jizvy dobře a bezproblémově zhojily. Základem je dodržení doporučeného klidového režimu.

Čerstvé jizvy jsou velmi náchylné ke vzniku hyperpigmentace (ztmavnutí) působením UV záření. Proto je bezpodmínečně nutné jizvy v prvních měsících po zákroku chránit před přímým slunečním svitem a důsledně používat krémy s ochranným faktorem SPF50 nebo SPF50+.

Tlakové masáže jizev po plastice prsou

Od 14. dne po operaci je vhodné začít provádět pravidelnou tlakovou masáž ke zlepšení prokrvení a pružnosti jizev. Tlaková masáž jizev se správně provádí tak, že se bod po bodu postupně po celé délce jizvy bříškem prstu tlačí na jizvu tak silně, aby nehtové lůžko zbělelo – a v této intenzitě tlaku se vždy vytrvá po dobu asi 15 vteřin. Pak se opět postoupí o bod dále. Po jizvě se však nepřejiždí. Tlaková masáž by se měla provádět alespoň 5x denně a na její závěr by měla být jizva promazána vhodným mastným krémem (např. lékařskou vazelínou). Můžete také použít speciální silikonové náplasti, které lze volně zakoupit v lékárně.

I při pečlivé a důsledné péči o jizvy může dojít k situaci, že pooperační jizva nepůsobí esteticky. Hojení je vždy individuální a vznik atrofické (vpadlé) nebo hypertrofické (vystouplé) jizvy nelze nikdy dopředu odhadnout. Naštěstí, dnešní estetická medicína dokáže pomoci i v takovém případě, zejména využitím laserové terapie nebo injekční aplikaci kortikoidů, která jizvy zjemní a zesvětlí.

Kontraindikace modelace a zpevnění prsou

Kontraindikací k modelaci prsů jsou především závažná chronická onemocnění, která by znamenala nebezpečnou zátěž pro organismus ženy při celkové anestezii nebo operaci. Zákrok také není možné podstoupit v období těhotenství či kojení a samozřejmě i v případě probíhajícího akutního infekčního onemocnění (bakteriální či virová infekce). Mammaplastika se provádí u žen nejdříve po dosažení plnoletosti, její horní věková hranice není omezena. Rozhodujícím kritériem je vždy celkově dobrý zdravotní stav klientky.

Mammaplastika - možná rizika a komplikace

Jako každá operace, tak i modelace prsou sebou nese určitá běžná operační rizika, jako je infekce, krvácení, rozpad operační rány, alergická reakce, tromboembolie, apod. Konkrétně u modelace prsou mezi nejčastější možné komplikace patří:

Problematické hojení dvorce

Po operaci bývá do určité míry omezen přívod okysličené krve do dvorce, obzvlášť pokud je žena kuřačka. Ve většině případů se pak postižená část dvorce hojí delší dobu, což prodlouží celkovou dobu hojení a rekonvalescence o několik dnů až týdnů.

Problematické hojení v oblasti podprsní rýhy u jizev ve tvaru T

Kožní cípky v oblasti T jizvy jsou nejvzdálenější místa, kam musí přitéct krev. Někdy může v tomto místě dojít k otevření rány.  Zhojení je ale obvykle bez následků, jen trvá o něco déle.

Hypertrofické jizvy

Jako každá jizva na těle, tak i na prsou jizvy zrají určitou dobu. Ze začátku bývají zarudlé a tužší, postupně pak měknou a barevně splývají se svým okolím. V některých případech (kde je k tomu obvykle genetická predispozice) jizvy zůstávají dlouho zarudlé a vystouplé. Všechny mé klientky vždy po operaci obdrží konkrétní rady, jak o jizvy správně pečovat a tím minimalizovat riziko vzniku takové jizvy. Pokud i tak nevzhledná jizva vznikne, lze stav řešit pomocí laseru nebo injekčními aplikacemi kortikoidů do jizev pro jejich zjemnění a zesvětlení.

Cena modelace a zpevnění prsou

Cena modelace prsou závisí na celkovém rozsahu zákroku i zvolené operační metodě. Při klasické modelaci prsou bez použití prsních implantátů pro doplnění objemu, činí obvykle 78.000 Kč. V případě kombinace zpevnění prsou s augmentací prsními implantáty se obvykle pohybuje od 115.000 Kč. V ceně operace je zahrnuta celková anestezie, kompletní předoperační vyšetření, ultrazvukové vyšetření prsou, hospitalizace, kompresní podprsenka a antitrombotické punčochy.

Recenze zpevnění prsou

U pana doktora jsem absolvovala abdomioplastiku, modelaci prsou a liposukci. Naprosto dokonalý přístup k pacientovi, i když jsem mu musela lézt na nervy. Sama vím, jak jsem občas reagovala. Takže za mě je to TOP plastický chirurg a nesmírně si ho vážím

L.Z

Dobrý den, byla jsem na zmenšení a modelaci prsou tudíž bez implantátů a chtěla bych pana doktora jen doporučit.
Vše mi srozumitelně vysvětlil a celkové jednání personálu bylo profesionální.
Když jsem viděla poprsí poprvé nevěřila jsem, že je moje. Opravdu skvěle provedená práce. Do dnes prsa skvěle drží i když nejsou vyplněná implantáty a celkově mě to omladilo. Poprvé v životě jsem si dovolila vzít na sebe bikiny ve 34 letech. Užívám si to každý den. Ještě jednou děkuji. Petra P.

Petra P.
Zdroj: Google

Nemohla jsem si vybrat lépe. Pan doktor Christodoulou je neuvěřitelně milý, lidský, empatický… byla jsem u nej na zmenšení a modelaci prsou, jeho práce je neuvěřitelná, precizní, ale to nejdůležitější… měla jsem v prsu bulku, o ktere jsem věděla x let, byla pouze tuková. Pan doktor mi ji, aniž by musel, během operace z vlastní iniciativi vyoperoval, poslal na histologii a v podstatě vše vyřešil za me.
Operace probíhala v medicom clinic a vše bylo perfektní.
Rekonvalescence byla naprosto bez problému, jizvy se zahojily krásně, nerozjely se, nezanítily…pokud jeste pojdu někdy na plastiku, tak jedine k panu doktorovi Christodoulou❤️

Nikola Šebková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na operaci prsou – asymetrie. Pan doktor byl velmi příjemný a milý, vysvětlil mi všechny mé dotazy i obavy. Pana doktora vřele doporučuji.

Helena Stuchlikova
Zdroj: Google

Zmenšení a modelace prsou s vnitřní podprsenkou

Chci Vás informovat o Vaší skvělé práci a mé spokojenosti. Chválím Vás, kde můžu. Ukazuji prsa holkám ve skupince, postupem času a tak. Prostě Vaše spokojená pacientka. ☺️ Ještě jednou Vám chci za Vaši práci moc poděkovat. S pozdravem

M.M

Pan doktor Christodoulou svou profesionalitou, vřelostí a precizností předčil veškerá má očekávání. I s odstupem času jsem z výsledku jeho práce (modelace prsou) nadšená.  Komukoli, kdo váhá, komu se svěřit do rukou, mohu pana doktora jen doporučit. Budete si jistí, že jste v rukách odborníka, kterému na dokonalém výsledku záleží minimálně stejně jako Vám samotným.

Jana Zikmundová
Zdroj: Google

Před časem jsem na klinice podstoupila modelaci prsou. Ráda bych tímto poděkovala celému kolektivu kliniky a zvláště pak panu doktorovi Christodoulou. Jeho profesionalita, preciznost a empatie dalece přesáhla má očekavání. Z výsledku jsem stále nadšená a i nyní s odstupem času, si často řikám, jaké jsem měla štěstí na operatéra. Pokud váháte, komu se svěřite do péče, mohu pana doktora Christodoulou jen vřele doporučit. Už při konzultaci zjistíte, že jemu na dokonalém výsledku záleží minimálně stejně tak jako Vám samotným.

Jana000
Zdroj: Estheticon.cz

Po dvou dětech jsem se rozhodla podstoupit modelaci prsou a zmenšení prsních dvorců. Již po první konzultaci s panem doktorem jsem věděla, že to bylo správné rozhodnutí. Jeho profesionální přístup, empatie a pooperační péče mě ohromila. Jizvy se brzy zahojily a já jsem spokojená a šťastná, že jsem si vybrala právě jeho.

HankaH
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem jsem u pana doktora podstoupila autoaugmentaci a modelaci prsou. S přístupem pana doktora a s výsledkem jsem velice spokojená. Nevěděla jsem jakou metodu zvětšení prsou zvolit. Pan doktor mi vše vysvětlil a našel pro mě nejvhodnější řešení. S předoperačním i pooperačním přístupem jsem byla taktéž velice spokojena a pana doktora všude jen doporučuji!

Michaela Kromerová
Zdroj: Google

Pan doktor je profesionál na svém místě! Měla jsem vždy velká prsa, ale po dvou těhotenstvích, dvou letech kojení, a následném velkém úbytku váhy, byla moje prsa naprosto beztvará! Pan doktor se mnou vše do posledního detailu konzultoval, jsem zahraniční klient, takže první konzultace neproběhla osobně, ale i po konzultaci na dálku jsem cítila, ze budu v dobrých rukou. Osobní konzultace mě jen utvrdila. Pan doktor mi vymodeloval nádherná, pevná prsa. Jsem 5 týdnů po modelaci a malé redukci a všem, kdo ještě váhají chci jen říct, ze rekonvalescence byla téměř bezbolestná a už par týdnů jsem zpět v normálním životě. Úžasná práce, pane doktore!

Misha81
Zdroj: Estheticon.cz

Často vás ke zpevnění prsou zajímá

Jak spát po modelaci prsou?

Během prvních dvou až tří týdnů po mammaplastice byste měla spát výhradně na zádech. Později je pak již možné spaní na boku, v poloze na břiše ale nejdříve po 6 až 8 týdnech od plastiky prsou. Je potřeba pamatovat na to, že i během spánku po dobu prvních min. 6 týdnů od operace je nutné mít prsa fixována v kompresní podprsence.

Jak dlouho vydrží modelace prsou?

Zda a jak rychle dojde k výraznějšímu povolení prsou po modelaci se nedá odhadnout. Je to velmi individuální a ovlivněno mnoha faktory. Záleží na genetických dispozicích, kvalitě kůže, velikosti prsů, atd. Avšak s ohledem na stárnutí pokožky, ztrátě elasticity a poklesu tkání, které nikdy nezastavíme, prsa postupem času jistě poklesnou. U některé ženy to může být za pět let, u jiné za deset, u další i za více let od plastiky prsou. Nikdy to už ale nebývá v takové míře, jak před modelací. Většinou povolí dolní poloviny prsů a pro opětovné zpevnění prsou pak postačí modelace menšího rozsahu, bez přesazení dvorců. Delšímu zachování dobrého a pevného tvaru prsou lze účinně pomoci provedením modelace prsou s využitím metody „vnitřní podprsenky„. Při ní se tkáň prsu kotví silnými a strategicky umístěnými stehy k hrudní stěně. Lépe tak odolává působení gravitace do budoucna.

Kdy na plastiku prsou po porodu?

Záleží na tom, zda kojíte či nikoli. Pokud ano, pak je modelaci prsou vhodné provést nejdříve 6 měsíců po ukončení laktace. Pokud nekojíte, plastickou operaci prsou můžete podstoupit za půl roku po fyziologickém (přirozeném) porodu nebo za rok po porodu císařským řezem. V případě, že jste během těhotenství nabrala nějaká kila navíc, která plánujete zpět zhubnout, je dobré zpevnění a modelaci prsou odložit, až dosáhnete tohoto cíle a vaše váha bude stabilní. Případný váhový výkyv ať směrem dolů či nahoru by mohl zcela zásadně ovlivnit trvanlivost výsledku plastiky prsou.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Využívá speciální metodu vnitřní podprsenky, kterou sám vyvinul
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?