Kombinované zvětšení prsou (hybridní, kompozitní zvětšení prsou)

Kompozitní neboli hybridní augmentace přináší to nejlepší z obou metod zvětšení prsou, a to augmentace pomocí silikonových prsních implantátů a autoaugmentace s využitím vlastního tuku. Jedná se o techniku s maximálně přirozeným výsledkem, kdy docílíme požadované velikosti se zachováním na pohmat měkkého dekoltu i celých prsou. Proč MUDr. Petros Christodoulou rád provádí kombinované zvětšení prsou a jak probíhá, se dočtete v následujícím textu.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Kombinované zvětšení prsou - rychlé informace

 • Délka operace: 1,5 – 2 hodiny
 • Délka hospitalizace: 1 den (při nekomplikovaném průběhu)
 • Anestezie: celková
 • Rekonvalescence: 3 týdny klidový režim bez fyzické zátěže
 • Kompresní prádlo: min 5 týdnů (partie, odkud se odebíral tuk)
 • Jizvy: pouze v souvislosti s vložením implantátu, po aplikaci tukem jen vpichy
 • Fyzická zátěž a sport: po 5 týdnech
 • Cena: obvykle 83.600 Kč

Hybridní zvětšení prsou Praha

Co je to hybridní augmentace

Hybridní augmentace je kombinovaná technika zvětšení prsou, při které použijeme jak prsní implantát pro docílení požadovaného objemu prsou, tak vlastní tuk pro doplnění a doladění prsou kolem okrajů implantátů a v oblasti dekoltu. Výsledkem jsou na omak přirozeně měkká a harmonicky vypadající prsa.

Kombinované zvětšení prsou doporučujeme zejména v těchto případech:

 • drobné a velmi štíhlé ženy s malou vrstvou tuku v podkoží
 • při rekonstrukci prsou
 • pro vyrovnání deformit a asymetrií hrudníku
 • lze aplikovat i při modelaci prsou s augmentací

Zvětšení prsou kombinací prsních implantátů a vlastního tuku je geniální metoda, umožňující využít výhod obou technik operace prsou a eliminovat nevýhody jedné či druhé.

„Ženskost a ideální proporce s naprostou přirozeností – stále více žen vítá možnosti hybridní augmentace,“ uvádí MUDr. Petros Christodoulou.

Pro koho je hybridní zvětšení prsou vhodné

Benefit kombinované augmentace ocení zejména velice štíhlé ženy s malým množstvím podkožního tuku. Proč?

Okraje prsního implantátu u takto hubených dam a dívek se mohou rýsovat přes kůži a přechod mezi implantátem a hrudníkem pacientky nemusí být zcela hladký. Děje se tak zejména v případech, kdy je implantát vložený pod žlázu (nad sval) a když je implantát velký v poměru k tělesným proporcím pacientky. Řešením je výběr menšího implantátu, což je ovšem kompromis, se kterým pacientka zpravidla není spokojená. Druhou možností je právě hybridní augmentace.

Díky kompozitní augmentaci si můžeme dovolit vyhovět požadavkům pacientky a zároveň respektovat její fyziognomii. Tato technika nám také umožní umístit implantát pod žlázu i u štíhlých žen a vyhnout se tak nepříjemnostem spojeným s polohou implantátu pod svalem (větší bolestivost a delší doba hojení, snížená svalová síla nebo případně souhyby prsou se svalem). Neznamená to však, že by se tuk nemohl aplikovat v případě, že je umístěn implantát pod sval, naopak.

Výhody kombinované augmentace

Hybridní zvětšení prsou kombinuje výhody a eliminuje nevýhody obou technik. Hlavním benefitem je zcela přirozený výsledek při zohlednění požadavků pacientky na velikost implantátů. Další, vedlejší výhodou je možnost současného konturování problematických partií klientky při liposukci.

Augmentace implantátem

Výhody: 

 • prsní implantát nám dovolí realizovat požadovaný objem prsou
 • prsa lze zvětšit i o několik velikostí

Nevýhody:

 • okraje implantátu mohou být přes kůži viditelné
 • výsledek může v určitých situacích působit nepřirozeně

Autoaugmentace

Výhody:

 • vlastní tkáň – biokompatibilní, nehrozí odmítnutí organizmem
 • dovedeme doladit detaily a jemné přechody, doplnit kontury prsou
 • velmi přirozený efekt

Nevýhody:

 • zvětšení je možné jen o max. jednu velikost
 • objem tuku není stálý, koresponduje s váhovými výkyvy pacientky

Celkově převažují výhody hybridní augmentace nad nevýhodami:

Kombinované zvětšení prsou

Výhody

 • hladké přechody mezi implantátem a hrudníkem
 • přirozeně měkká prsa na pohmat
 • přirozenější efekt obzvláště v dekoltu
 • plnější dekolt
 • je možné zvolit menší implantát a tudíž lehčí, s ohledem na menší zátěž pro tělo i dlouhodobě větší rezistenci proti působení gravitace, a tím trvanlivější efekt
 • dodatečný benefit liposukce

Nevýhody

 • delší operace
 • vyšší cena

Před operací

Nevyhnutelnou součástí každé plastické operace je konzultace s plastickým chirurgem. Při ní si lékař vyslechne vaše přání a očekávání. Zrakem i pohmatem zjistí, jakou máte stavbu těla, hrudníku a kvalitu kůže, protože to jsou hlavní parametry, které je třeba zohlednit při volbě metody augmentace prsou. Společně proberete možnosti operace prsou, metody a jejich výhody i nevýhody. Lékař vás poučí o možných rizicích a dozvíte se, jak bude operace probíhat.

V rámci přípravy na hybridní operaci prsou si naplánujte čas na celkové předoperační vyšetření včetně ultrazvukového vyšetření prsou. Jestliže se rozhodnete pro operaci na naší klinice, můžete předoperační vyšetření absolvovat u nás bez navýšení ceny operace.

Před operací je také třeba regulovat některé medikamenty, zejména ty, které zvyšují krvácivost. Podrobnosti se dočtete v příslušné kapitole textu Zvětšení prsou s prsními implantáty.

Průběh operace

Kompozitní operace prsou trvá zpravidla 2 až 2,5 hodiny, které pacientka stráví v celkové anestezii.

Postup hybridní augmentace:

 1. odebrání tuku
 2. augmentace prsou
 3. doplnění tuku do prsou a dekoltu

V první fázi odsajeme tuk pomocí liposukce. Oblast odběru je předem domluvená s pacientkou a nejčastěji se jedná o břicho, stehna, boky či kolena. Množství nemusí být nijak veliké, pro doplnění objemu prsou stačí ca 100 ml. Můžeme ale tuku odsát více a dosáhnout tak intenzivnějšího formování těla, pokud si to pacientka přeje. Tuk je vyčištěn a připraven pro aplikaci. Detaily získání a přípravy vlastního tuku uvádíme v textu Lipofilling – transplantace vlastního tuku.

V dalším kroku provedeme augmentaci prsou. Ta proběhne standardními postupy, které jsou popsané v textu Zvětšení prsou. Metoda vložení implantátu – podprsní rýhou, dvorcem či přes podpaží – je zvolena dle fyziognomie pacientky, plánovaného efektu a velikosti implantátu. 

Nakonec je připravený a vyčištěný tuk tupými kanylami doplněn do oblasti prsou a dekoltu.

Množství aplikovaného tuku není nikdy finální. Část, zpravidla až 30 % tuku, se nepřihojí a tělo jej vstřebá. Proto je někdy potřeba fatgrafting po nějaké době zopakovat – k tomu přistupujeme nejdříve po 2 až 3 měsících od první operace.

Rekonvalescence po kombinované augmentace

Pooperační režim obdobný jako u klasické augmentace prsou. Žena obvykle odchází do domácí péče po 1 až 2 dnech po operaci, klidový režim se doporučuje 3 týdny. Plná zátěž je možná po šesti týdnech.

Výsledek operace je závislý ve velké míře na tom, zda pacientka správně dodržuje pooperační opatření. Ta jsou v případě kompozitní operace prsou následující:

 • pooperační kompresní podprsenka: 6 týdnů po operaci / 24 h denně
 • pooperační kompresní prádlo v oblasti liposukce: 1 až 2 týdny po operaci / 24h denně, dále alespoň přes den
 • prsní pás:10 dnů
 • sprcha: od 3. pooperačního dne
 • klidový režim: 1–2 3 týdny
  • nezvedat ruce, nehýbat pažemi, neskákat
  • spaní na zádech 3 měsíce u klasických implantátů, 1 měsíc u polyuretanových
  • žádná namáhavá fyzická práce, ani sportovní aktivity
 • běžné lehčí aktivity, kancelářská práce: po 7 až 14 dnech
 • sport a fyzická námaha: nejdříve za 6 až 8 týdnů u klasických implantátů, nejdříve za 5 týdnů u polyuretanových
 • pravidelné ultrazvukové vyšetření: 1x ročně

Možná rizika

Jelikož se v případě kombinovaného zvětšení prsou jedná prakticky o augmentaci s implantátem doplněnou o transplantaci tuku, shodují se možná rizika operace s riziky po augmentaci – více v příslušné kapitole textu Zvětšení prsou

Dodatečným rizikem je propíchnutí implantátu kanylou. Z tohoto důvodu používáme pro aplikaci vlastního tuku tupé kanyly. Zkušený a obezřetný chirurg se navíc dovede této komplikaci vyhnout.

Výsledek operace

Výsledek operace je trvalý. Vliv na vzhled prsou mohou mít tyto faktory:

 • genetická dispozice – po nějaké době může působením zemské přitažlivost a v souladu s kvalitou kůže dojít k povolení kůže na prsou. Prsa pak poklesnou. Tento efekt je patrnější u větších implantátů.
 • životospráva pacientky – množství tuku aplikovaného do oblasti prsou, resp. velikost tukových buněk, koresponduje s celkovým množstvím tuku v těle. Při změnách hmotnosti se tedy může stát, že se vrstva tuku v oblasti prsou ztenčí nebo naopak znásobí

Kombinované zvětšení prsou cena

Cena hybridní augmentace odpovídá její náročnosti, kdy operace sestává ze dvou fází – augmentace a liposukce. Cenu ovlivňuje výběr implantátu, rozsah liposukce, délka hospitalizace a typ pooperačního prádla. Na naší klinice je obvyklá cena kompozitní augmentace 83.600 Kč. Je v ní zahrnuta práce plastického chirurga, anestézie, hospitalizace, předoperační vyšetření, ultrazvukové vyšetření prsou, pooperační prádlo a odvoz domů po propuštění po Praze.

Kompozitní augmentace - Fotky před a po

Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval
Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval
Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval
Kompozitní augmentace anatomickým polyuretanovým implantátem 440ml pod sval
Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu
Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu
Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu
Kompozitní augmentace, anatomický polyuretanový implantát pod žlázu 360ml, a 45ml vlastního tuku na každou stranu
Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu
Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu
Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu
Kompozitní augmentace s vnitřní modelací, implantát anatomický polyuretanový pod žlázu

Recenze hybridní augmentace

Pana doktora musím jen a jen doporučit! Podstoupila jsem u pana doktora v listopadu 2018 augmentaci prsou a musím říct, že má opravdu zlaté ručičky a je hlavně velký sympaťák s milým úsměvem ve tváři.  Doporučuji a děkuji, že se díky vám cítím konečně jako žena!

Denisa Novák
Zdroj: Facebook

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Velikost jsem nechala na panu doktorovi, chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a vše dopadlo naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozeně veliká, souměrná. Mohu určitě vřele doporučit. Byla jsem se vším maximálně spokojená!

Lucie Kolman
Zdroj: Google

Augumentace prsou.12/2022
Dokonalost, profesionalita! Mé nejlepší rozhodnutí a jsem moc ráda, že jsem si vybrala pana doktora Christodoula. Perfektně splnil můj sen o přirozených prsou a jsem moc mu děkuji! Vše proběhlo v pořádku a byl mi stále k dispozici.
10z10 – doporučuji s radostí dál.

Helena Bachorecová
Zdroj: Google

Skvělý lékař s šikovnými ručičkami. Velice doporučuji. Se vším mi poradil, vše dokonale vysvětlil a doporučil i vhodné impl. Pro příště by byl opět má jasná volba. ?

Veronika Valentová
Zdroj: Google

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál.
Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná.
Výsledek – Přístup na výbornou, cena vyšší, ale s ohledem na práci, jednání, stravu, péči, ušetření času s obíháním předoperačního a vším okolo, co běžně není vidět je cena naprosto adekvátní. Zase jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

Mirka Krejčová
Zdroj: Google

V září 2019 jsem podstoupila augmentaci prsou v Medicom clinic Praha u doktora Petros Christodoulou….. Jsem maximálně spokojená s výsledkem a práci pana doktora, má zlaté ručičky a neee jenom to, pan doktor je milý, vše vysvětlí, ukáže a má pokaždé usměvavou náladu. Nesmím zapomenout také na ostatní personál (sestřičky, recepční…..) supeeeer. Všude kliniku doporučuji za mě ? ? ? děkuji všem ?

Značku a velikost mi vybral pan doktor, nechala jsem to na něm….. Zvolil správně, ale mohly být o trochu větší, pan doktor se rozhodoval mezi dvemi velikostmi a na sále se rozhodl pro menší, ale i tak jsem spokojená. Mám 285 ml polytech anatom pod žlázu. Jinak pan doktor je strašně milý, šikovný a i hezky a moc??

petra872063
Zdroj: Estheticon.cz

Operace prsou rozhodně nelituji. Jsem dva měsíce po operaci. Nelituji. S výběrem implantátů Polytech mi pomohl úžasný Mudr Petros Christodolou a myslim,že jsem udělala dobře . Prsa vypadají přirozeně. Jsem spokojená a šťastná..

Katka81
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velmi doporučuji, mám díky němu nádherná prsa! 🙂

ivana_frankova920883
Zdroj: Estheticon.cz

V medicom som u pána doktora podstúpila pred pár mesiacmi augumentaci s modelaci a bola som nad mieru spokojná ako s pánom doktorom ktorý je naozaj veľký profesionál všetko som nechala na ňom a lepšie ani vybrať nemohol ,výsledok je perfektny a aj cely priebeh, bol veľmi milý a ochotný zo všetkým poradiť ,pomôcť a vyriešiť ,rovnako aj klinika je perfektná všetci veľmi milý , vždy usmiaty a ochotný pomôcť , všetkým môžem iba doporučiť ako medicom tak pána doktora určite sa k ním rada opäť vratim .

c3030
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor Christodoulou patří k naprosté špičce plastických chirurgů. Chtěla bych velmi pochválit jeho úžasný lidský přístup a velkou profesionalitu. Na augmentaci prsou jsem se chytala dlouhou dobu, ale kvůli strachu z operace a negativním zkušenostem s lékaři mi trvalo velmi dlouho, než jsem se na konzultaci objednala. Po jednom sezení s panem doktorem se moje obavy naprosto rozplynuly, naopak jsem se začala na výsledek těšit. Jsem rok po operaci a výsledek je naprosto perfektní. Všem, kdo tyto recenze čtou, bych ráda řekla jedno, pokud chcete lékaře, který má empatii, který se o vás zajímá před operací, ale hlavně i po ní, tak je rozhodně pan doktor tou nejlepší volbou. 🙂

pacinetka1
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost se vším v Medicom Clinic. Hlavně největší pochvalu a díky zaslouží “můj” pan doktor Petros Christodoulou ❤️

BaraBee
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augmentaci prsou. Od prvního setkání jsem měla jistotu, že jsem vybrala správného operatéra. Je nejen velký sympaťák, ale hlavně opravdový odborník a profesionál a navíc z něho vyzařuje takový příjemný klid. Přesně věděl, jaký typ a velikost implantátu vybrat tak, aby výsledek byl perfektní a hlavně přirozený. Dokonce i okolí nešetří chválou. Jsem opravdu spokojená a nelituji svého rozhodnutí.

ZuzanaCh1982
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou před 1,5 rokem a s výsledkem jsem naprosto spokojená. Dostala jsem výbornou před i pooperační péči, rady i doporučení a nejvíc jsem byla spokojená s ochotou a profesionalitou pana doktora. Výsledek je přesně podle mých představ a kdybych někdy na něco ještě šla, tak jedině s ověřeným lékařem p. Petrosem Christodoulou ?

Sarka_mack
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor – naprostý sympaťák, usměvavý, vstřícný, poradí, pomůže a své práci rozumí. S výsledkem augmentace jsem více než spokojená. Výsledek parádní a žádné komplikace. Určitě nelituji výběru kliniky a pana doktora (y) šla bych do toho znova.

Dominika Zetková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na augmentaci prsou, s výsledkem jsem moc spokojená, vše proběhlo dle představ, pana doktora určitě doporučuji.

GabrielaJ
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a nechala jsem výběr velikosti implantátů na panu doktorovi a trefil se naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozená, souměrná. Jsem naprosto spokojená. Určitě mohu vřele doporučit!

Lu86cie
Zdroj: Estheticon.cz

12/2022 Augumentace prsou. Naprostá dokonalost a profesionalita. Pan Petros skvěle trefil mou představu a vše proběhlo na jedničku a po zákroku prsy vypadají přirozeně a o to mi hlavně šlo! Jsem moc spokojená – chválí mi zákrok i okolí a doporučuji všem, kteří uvažujiˇ nad zákrokem. 10z10??

Hellena_B
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší pan doktor! Hrozně hodný, sympatický, usměvavý milý člověk!….a taky pěkný ? Se vším poradí a hlavně se snaží, aby vše bylo perfektní! Kdybych se rozhodla jít, zas na nějaký zákrok, tak určitě nepřemýšlím nad jiným lékařem!!! Pan doktor mi prsa opravil na perfektní ❤️ ( co mi jiný nejmenovaný lékař bohužel zkazil )! Za mě nejlepší! Lepšího jsem si nemohla vybrat. Děkuji!

Zdenka87
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená, rovněž vše kolem bylo bezchybné. Od prvního setkání, po poslední kontrolu. Pan doktor má vstřícný, lidský přístup. Je to skvělý odborník ve svém oboru. Ráda ho doporučím všem, kteří se zákrokem váhají. Martina

Jedla76
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem a půl jsem podstoupila augmentaci prsou u pana doktora. Začalo to tím, že jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Pan doktor se mnou vše prokonzultoval a následně mě odoperoval. Průběh rekonvalescence byl v pořádku a vše šlo hladce. S výsledkem jsem velmi spokojená, prsa jsou souměrná a mají přirozený vzhled. Jediný problém mám s hojením jizev. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktorovi a celému týmu za skvělou péči. Mohu jen doporučit každé ženě, která si chce splnit sen.

Misszabova
Zdroj: Estheticon.cz

Zázraky na počkání, nemožné do 24 hodin. Tak bych hodnotila práci pana doktora Christodoulou z Medicom Clinic. Ani jsem si neuměla představit, jak mě nová prsa dokážou udělat šťastnou. Prostředí kliniky je více než příjemné a sestřičky i slečny na recepci jsou vždy milé a ochotné pomoci.

ZuzanaK89
Zdroj: Estheticon.cz

Pro zvetseni prsou jsem se dlouze rozhodovala, nikdy jsem s nimi nebyla spokojena a po 4 detech mi na hrudniku nezbylo opravdu temer nic… po dlouhem odhodlani jsem zkusila kliniku Medicom a byl mi pridelen pan dr. Christodoulou a na nej musim pet pouze chvalu. Jiz na prvnim sezeni mi vysvetlil, jake jsou moznosti na me pozadavky a zminil take rizika a ackoli jsem se operace strasne moc bala, tak me i psychicky uklidnil, jelikoz je to opravdu odbornik a moc mily clovek ??. Nyni jsem po operaci 3 mesice, nikdo v mem okoli zatim nezjistil, ze mam umela prsa, jelikoz vypadaji uzasne a prirozene a ja jsem velmi spokojena. Verim, ze vse bude i nadale v poradku a rozhodne pana doktora vsem moc doporucuji!!!

babezuku
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velice doporučuji. Je to člověk se srdcem na pravém místě. Dokonale mi poradil a pomohl vybrat vhodné implantáty. Pooperační i následná péče z jeho strany taktéž skvělá. Pokud bych se v budoucnu odhodlala k další plast. operaci, pan Christodoulou by byl má jediná volba ?

VeronikaVV
Zdroj: Estheticon.cz

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál. Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná. Augmentace – Mám velikost 235 ml (158 cm, 45 kg) implantáty anatomické Polytech. Celková cena se vším všudy tuším 109 000,- kč. Výsledek – jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

NejsemAlice
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost, vřele doporučuji 🙂 Pan doktor je velký sympaťák, milý, stále s úsměvem. Vyslechl mojí představu, vše mi perfektně vysvětlil, poradil s výběrem implantátů. Jsem 1,5 roku po augmentaci, anatomické implantáty Polytech, 260 ml. Mám krásná přirozená prsa, tvarem i velikostí naprosto odpovídající mojí postavě. Jsem naprosto spokojená jak s výsledkem operace, tak s následnou péčí. Vše proběhlo skvěle, rekonvalescence bez jakýchkoliv problémů. Mockrát panu doktorovi a jeho týmu děkuji. Nemohla jsem si vybrat lépe 🙂

KlaraPat
Zdroj: Estheticon.cz

Zítra to bude přesně 7 týdnů od operace, kdy jsem podstoupila augmentaci prsou a liposukci stehen. Zákrok byl proveden najednou v celkové anestezii. A popravdě nevím z čeho jsem nadšená více, jestli z plného dekoltu nebo z liposukce stehen. Prsa jsou naprosto přirozená (vybrali jsme implantáty Mentor, anatomický tvar) a liposukce je souměrná k mé postavě. Myslím si, že pohled do zrcadla mi vždy připomene zlaté ručičky pana MUDr. Petrose Christodolou. Ještě jednou moc děkuji!

PetulaK816158
Zdroj: Estheticon.cz

S prací pana doktora jsem naprosto spokojená. Výsledek je perfektní. Mohu doporučit.

Kateřina Andrýsová
Zdroj: Google

Pan doktor má profesionální přístup. Díky němu jsem se zákroku ani nebála, ale naopak těšila 🙂 jsem ráda, že jsem oparaci podstoupila zrovna u něj 🙂 Určitě doporučuji, nejen pan doktor, ale celý tým kliniky má profesionální přístup. Za jeho krásnou práci velice děkuji a jsem neskutečně vděčná 🙂

MichaelaLukacovska
Zdroj: Google

Pana doktora moc doporučuji. Podstoupila  jsem u něj modelaci prsou s augmentací. Nejen, že výsledek je absolutně dokonalý, ale i pan doktor je opravdu milý, sympatický a hlavně lidský ?

Od konzultace, přes operaci, až po následnou péči nemám jedinou výtku.

Při konzultaci mi naslouchal, ukázal každičký jeden implantát, nechal osahat a ke každému mi řekl plusy a mínusy a následně mi mile zodpověděl všechny otázky. V den operace jsem byla hodně nervózní, ale když jsem pak na sále viděla pana doktora s tím úplně nadšeným a natěšeným výrazem, tak ze mě všechen strach ihned opadl ?

Po operaci mi radil, jak se co nejlépe starat o jizvy, jelikož mám sklony k hypertrofickým jizvám, kterým jsem se, bohužel, ani teď nevyhla (naštěstí jen mírně?) a doporučil snad zatím nejlepší léčbu na jizvy (nanofat grafting), kterou jsem u něj také podstoupila. ?

Moc doporučuji a ještě jednou takto moc děkuji za krásný dekolt a navrácení mého sebevědomí ??Radka Kuželová
Zdroj: Google

Často vás k hybridní augmentaci zajímá

Jaký typ implantátů se hodí pro hybridní augmentaci?

Pro hybridní, kombinované zvětšení prsou lze využít prakticky všechny typy implantátů. Já pracuji rád s polyuretanovými implantáty, pro jejich četné výhody. Ty existují jak v anatomickém, tak kulatém tvaru. Výběr implantátu pro kompozitní augmentaci ovlivní zejména fyziognomie pacientky, její očekávání ale i individuální zkušenost a praxe plastického chirurga. Na výběru implantátu se společně domluvíme během konzultace před operací.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Používá výhradně certifikované prsní implantáty
 • Je předním odborníkem na polyuretanové prsní implantáty
 • Využívá speciální metodu vnitřní modelace
 • Absolvoval pracovní stáž v Miami Breast Center, kde je speciální zaměření na přenos tuku
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?