Lipofilling (využití vlastního tuku, fat transfer)

Lipofilling čili fat-transfer je operační technika, která  spočívá v přenosu vlastního tuku pacienta z vybrané části jeho těla, kde je tukové tkáně dostatek či přebytek, na místo jiné, kde je jeho doplnění naopak žádoucí. Transplantovaná tuková tkáň funguje jako výplňový materiál pro dodání objemu, k omlazení a vypnutí pokožky nebo ke korekci vzhledových nedokonalostí či deformit zevních částí těla. Jde o metodu čím dál častěji využívanou nejen v estetické, ale i v plastické rekonstrukční, chirurgii. Její předností je přirozený výsledek estetického zákroku.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Lipofilling - rychlé informace

 • Délka operace: 2 – 4 hodiny, dle množství aplikovaného tuku
 • Délka hospitalizace: 0 – 1 den (0 při lokální anestézii, 1 den při nekomplikovaném průběhu a celkové anestezii)
 • Anestezie: celková (může být i lokální, dle ošetřované partie)
 • Rekonvalescence: 2 – 3 dny klidový režim, dále 3 – 4 týdny běžný režim bez fyzické zátěže
 • Kompresivní prádlo:  min. 5 týdnů (partie, ze které se odebíral tuk)
 • Jizvy: žádné, jen malé vpichy, kudy se injekční kanylou tuk odebírá a pak aplikuje
 • Fyzická zátěž a sport: nejdříve po 4 týdnech
 • Cena: od 22.000 Kč (dle rozsahu a oblasti, do které je tuk implantován)

Výhody a nevýhody lipofillingu

Největší výhodou lipofillingu je fakt, že pracujeme s tělu vlastním materiálem a nehrozí tak žádné riziko, že by se tělo bránilo spuštěním obranné reakce, díky které by došlo k odmítnutí tukového implantátu či rozvoji alergie. Fat transfer patří mezi méně invazivní výkony, s obvykle nekomplikovaným průběhem, rekonvalescencí s nízkým rizikem komplikací a bez zásadních režimových omezení. 

Jde o metodu s širokým spektrem využití, od rekonstrukčních výkonů po omlazovací, kdy efekt je přirozený a uspokojivý i pro ty zájemce, které od některých estetických výkonů odrazuje nutnost použití cizorodých materiálů, například silikonových implantátů v případě zvětšení prsou nebo zadečku a různých fillerů pro modelaci tváře nebo vyhlazení vrásek. U mnohých z těchto výkonů estetické chirurgie je vlastní tuk vhodnou a přirozenou alternativou.

Je ale na místě zmínit i jisté nevýhody, které lipofilling má. Patří sem poměrně dlouhá doba operace u některých typů výkonů, např. zvětšení poprsí či hýždí vlastním tukem, kdy odběr tuku, jeho čištění a příprava, posléze i vlastní aplikace do dané lokality, trvá kolem dvou hodin a někdy i déle.

Fat transfer neboli také fat grafting také často není jednorázovým výkonem, jelikož dopředu nelze přesně odhadnout, jaké množství přeneseného tuku v partii, kam byl implantován, se přihojí a naopak, jaké množství z něj organismus přirozeně vstřebá. Pro dosažení optimálního výsledku je tak někdy s odstupem času nutné výkon zopakovat a tuk opětovně doplnit.

Indikace pro lipofilling

Transfer vlastního tuku řeší situaci, kdy potřebujeme:

 • zvětšit nebo vyplnit některou oblast obličeje: brada, rty, dolní okraje očnice
 • zvětšit či vyplnit část těla: prsa, hýždě, hřbety rukou, dekolt
 • vyhladit vrásky v obličeji, dekoltu nebo jinde. Typicky nosoretní vrásky, tzv. marionety 
 • korigovat vrozenou či získanou asymetrii některé partie v obličeji či na těle nebo 
 • korigovat různé typy deformit, vpadlé jizvy, případně nerovnosti po liposukci. 

Vlastním tukem můžeme také pomoci k celkovému omlazení, zlepšení tonusu a struktury pokožky nejen v obličeji, ale i na hřbetech rukou nebo v oblasti krku a dekoltu.

Trvanlivost výplně vlastním tukem

Přestože o tukovém implantátu hovoříme jako o trvalé výplni, je nutné si uvědomit, že nelze dopředu předjímat, jakou trvanlivost bude ve výhledu desítek let reálně mít. Hrají zde roli různé faktory, například pokud klient během let změní hmotnost – výrazně zhubne nebo přibere, projeví se to samozřejmě i na partii, kam jsme tuk transferovali. Vliv má i životní styl klienta – zda je či není kuřák, zda se stravuje spíše zdravě nebo holduje nezdravému životnímu stylu, jestli sportuje nebo vykonává nějakou fyzicky namáhavou činnost. To vše má z dlouhodobého hlediska vliv i na hospodaření těla s tukovými zásobami a může tedy výsledek operace v budoucnu ovlivnit.

Odkud se získává tuk pro lipofilling

Způsobem získání potřebného tuku je liposukce. Ideálními místy pro odběr tuku jsou ty partie těla, kde se ho nachází dostatek, nejlépe i přebytek, a které mají přirozeně vyšší vrstvu podkožní tukové tkáně. Lipofilling není možný u příliš štíhlých klientů, jelikož u nich nelze odsát liposukcí tolik tuku, kolik pro přenos do cílové oblasti potřebujeme. Transfer tuku je naopak metodou velmi vhodnou v těch případech, kdy současný úbytek nadměrného tuku v konkrétních partiích je benefitem.

Částmi těla, odkud tuk pro lipofilling nejčastěji získáváme, jsou:

 • břicho
 • zevní a vnitřní stehna
 • kolena
 • boky a záda (love handles)
 • hýždě

Kde lipofilling využijeme

Mezi nejčastější zákroky, při kterých aplikujeme vlastní tuk, patří:

 • zvětšení prsou vlastním tukem – tzv. autoaugmentace
 • zvětšení hýždí vlastním tukem
 • vyhlazení vrásek
 • vyplnění chybějícího objemu a modelace kontur obličeje a těla

Konzultace před lipo transferem

Každému výkonu, jehož součástí je lipofilling, vždy předchází osobní konzultace, během které s klientem či klientkou probereme důvody, ze kterých o výkonu uvažuje, zda má pro něj vhodnou indikaci a je možné bez problémů provést i liposukci, abychom získali dostatek tuku pro fat grafting.

„Během každé takové konzultace vždy upozorňuji, že na finální výsledek po lipofillingu má obrovský vliv důsledné dodržení všech pooperačních doporučení. Kladu důraz na to, aby klient či klientka věděli, s čím je nutné po operaci počítat, i jaké mohou být důsledky nedodržení pooperační péče, zejména pak nerespektování klidového režimu bez fyzické zátěže, což může mít velmi negativní vliv na přihojení implantované tukové tkáně,“ zdůrazňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Průběh transferu vlastního tuku

Do místa, ze kterého budeme tuk odebírat, nejprve injekčně aplikujeme speciální roztok, který tuk zpevní a současně vrstvu svým objemem zesílí. Posléze z malého vpichu za pomoci tenké liposukční kanyly tuk odsáváme. Rozdíl oproti klasické liposukci je v tom, že sací tlak musí být méně intenzivní, šetrný, aby při odsávání tukové tkáně došlo k co nejmenšímu poškození tukových buněk. Z tohoto důvodu se někdy volí i odběr ruční, za pomoci stříkačky, bez použití sacího přístroje. Záleží na množství odsávaného tuku a také partii, ze které se získává. 

Dříve, než můžeme získaný tuk pro lipofilling použít, je nutná jeho úprava. Ta spočívá v odstranění nadbytečných tekutin, jako je krev, tumescenční roztok a olej z odebraného lipoaspirátu. Naopak, malé množství tělní tekutiny je přínosné, protože obsahuje látky, které podporují hojení tukového štěpu a stimulují růst nových cév. Nejčastěji používanou metodou pro vyčištění odebraného tuku je odstředění, tzv. centrifugace nebo speciální metoda proplachování.

Množství odebraného tuku se liší podle toho, kam a za jakým účelem lipofilling budeme provádět. Pro vyhlazení vrásek v obličeji je jej potřeba samozřejmě méně než pro zvětšení prsou či hýždí. 

Způsob zpracování a přípravy tukového štěpu závisí také na oblasti, kde má být použit a na efektu, kterého s jeho pomocí potřebujeme dosáhnout.

Při klasickém fat graftingu ihned pracujeme s tukem zbaveným nadbytečných tekutin. To umožní zachovat dostatečně velké částečky tuku, které velmi efektivně vyplňují ztracený objem. Takto upravený tukový implantát je vhodný pro augmentaci prsou či hýždí, ale nedoporučuje se pro oblast obličeje, kvůli možnosti vzniku nerovností po aplikaci. 

Pro obličejový lipofilling je výhodnější použití tuku, který je zpracován na menší částečky, které eliminují vznik hrudek a nerovností, ale stále si udržují schopnost doplnit ztracený (či přidat nový) objem. Tento postup se nazývá mikrofat grafting.

Pokud hlavním cílem není primárně získání objemu, ale zlepšení celkového stavu, pevnosti a textury pokožky nebo např. zlepšení vzhledu jizev, pak využíváme tuk zpracovaný na ještě menší částečky, které jsou v kapalné podobě aplikovány do různých oblastí. Tato metoda se označuje jako nanofat grafting a využíváme ji nejčastěji k ošetření nejvíce delikátních oblastí v obličeji, např. při vyhlazení očních vrásek, minimalizaci tmavých kruhů pod očima nebo při modelaci rtů, ale také pro korekci jizev nebo omlazení oblasti krku či dekoltu.

Výběr specialisty pro fat transfer

Je nesmírně důležité, aby aplikace tuku byla rovnoměrná. Pokud má tělo tukový transplantát správně přijmout, musí se tuk vhodně rozvrstvit ve velmi malých dávkách. V okamžiku, kdy tuku do tkáně implantujeme do jednoho místa příliš mnoho, výživa se nedostane ke všem jeho vrstvám (pronikne jen do jeho zevní části), a to vede k tomu, že tuk v hůře vyživovaných vrstvách odumře. Tělo jej pak vstřebá nebo může dojít i ke vzniku tzv. olejové cysty.

„Zájemce o lipofilling by se měl vždy obrátit na plastického chirurga, který je skutečně zkušený v této problematice. Který dokáže nejen dobře zvážit konkrétní indikaci a doporučit nejvhodnější metodu, ale je i tzv. vyoperovaný v této metodě. Fat grafting je proces náročný, zdlouhavý a pracný. Plastický chirurg nesmí fázi přenosu tuku uspěchat, jinak se to zcela jistě za nějakou dobu nepříznivě projeví na výsledku, kdy se nepřihojený tuk vstřebá a optimální efekt lipofillingu tak pomine. Aplikaci tuku je možné v takovém případě zopakovat, ale vždy to vyžaduje další operaci a s ní spojené i nemalé finanční výdaje pro klienta navíc,“ upozorňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Rekonvalescence a hojení po lipofillingu

Po operaci většinou podáváme antibiotika za účelem snížení rizika rozvoje infekce a pro lepší komfort a snížení možné bolestivosti i analgetika (léky proti bolesti). V prvních hodinách po zákroku je dobré odběrovou lokalitu opatrně chladit, aby se zamezilo většímu otoku.

Zotavení po llipofillingu je obvykle krátké a pooperační režim není pro pacienta příliš zatěžující. 

Partii těla, ze které se odebíral tuk, je třeba fixovat speciálním kompresním prádlem po dobu několika týdnů, přičemž první 1 až 2 týdny je nutné pooperační prádlo nosit celodenně, další 3 týdny pak již jen během denních aktivit.

První týden po operaci je nutné dopřát tělu klidový režim, bez větší fyzické námahy a také dostatečně doplňovat tekutiny. Po týdnu je možné se postupně navracet k běžným denním aktivitám i pracovním povinnostem, pokud jde o aktivity fyzicky nenáročné povahy (kancelářská práce apod.). Zvýšenou fyzickou námahu a sportovní aktivity je musíme zcela vynechat minimálně 3 týdny po přenosu vlastního tuku. Zejména je třeba se vyvarovat otřesům např. při rychlé chůzi, běhu, skocích a podobných aktivitách. 

Nerespektování těchto doporučení může vést k menší úspěšnosti přihojení transplatnovaného tuku a tím k méně úspěšnému výsledku operačního výkonu. Při zvýšené fyzické zátěži dochází také k pomalejšímu ústupu otoků a vstřebání hematomů. S výskytem otoků a hematomů je nutné počítat v partiích, ze kterých byl tuk liposukcí získán, a také v místech vpichů, kudy byl kanylou aplikován pro modelaci, zvětšení či omlazení cílové partie. Zejména v prvních dnech se mohou vyskytnout kromě otoku i modřiny, které se ale obvykle během několika málo dní postupně vstřebají. 

Ke zmírnění otoku a větší citlivosti v místech odběru (po liposukci) přispívá velmi účinně kompresní.  Rychlost, s jakou otoky i modřiny ustupují, je individuální. U každého klienta je reakce na operační zákrok jiná a stejně tak i rychlost, s jakou se jeho tělo z operace zotavuje.

Rizika a komplikace při lipofillingu

I když u transferu vlastního tuku jsou obecně rizika velmi nízká, každý pacient by o nich měl být předem informován. Výběrem atestovaného plastického chirurga zkušeného v problematice transplantace vlastního tuku rizika a komplikace minimalizujete.

Mezi běžné komplikace, které mohou standardně provázet období hojení, patří výskyt déle trvajících modřin, otoků nebo infekce. Mohou se objevit i vážnější komplikace v průběhu zákroku nebo během období rekonvalescence, např. pooperační krvácení, špatné hojení ran, plicní embolie či žilní trombóza, vstřebání většího množství tuku, než je obvyklé, či odumření části kůže (nekróza). Je na místě poznamenat, že k těmto komplikacím dochází v souvislosti s lipofillingem opravdu vzácně a nejčastěji v souvislosti s celkově zhoršeným zdravotním stavem klienta.

Vznik jizev při lipotransferu je spíše raritní, protože jak při odběru tuku, tak při jeho implantaci, vznikají jen ven velmi malá poranění po průniku (vpichu) jemných kanyl pod kůži. I vznik nerovností bývá spíše ojedinělý, a pokud se nějaké vyskytnou, obvykle jsou jen dočasné.

Riziko vzniku tukových nekróz, kalcifikací nebo olejových cyst nelze nikdy zcela vyloučit, i při dodržení všech zásad a správném provedení techniky lipotransferu. Může dojít i k dočasně snížené citlivosti či naopak zvýšené citlivosti v oblasti, kam byl tukový implantát umístěn.

Je třeba zmínit i možná rizika spojená s celkovou (příp. lokální) anestezií a také komplikace související s odběrem tuku pomocí liposukce .

Cena lipofilling Praha

Cenu transferu tuku určuje celkový rozsah zákroku. Její výše se na naší klinice pohybuje v rozmezí od 22.000 Kč do 125.000 Kč v závislosti na tom, zda provádíme menší korekci, např. aplikujeme tuk pro zjemnění jizev, vyplňujeme hlubší vrásky či modelujeme rty, nebo jde o transplantaci tuku většího rozsahu pro omlazení a konturaci celého obličeje, rejuvenaci dekoltu nebo augmentaci a modelaci prsou či zadečku. Součástí ceny je vždy, kromě ceny samotného výkonu, i anestezie a s ní spojená nutná hospitalizace, pooperační prádlo, antitrombotické punčochy a plánované pooperační kontroly. Konkrétní cena je vždy upřesněna během osobní konzultace, po zvážení indikace i nejvhodnější metody aplikace a se znalostí rozsahu odběru i aplikace tuku.

Recenze transfer vlastního tuku

Dobrý den, jsem velice spokojená s výsledkem a s celkovým přístupem pana doktora Christodoula. Pan doktor byl velice milý a také se mi líbilo, že celý průběh tj. od první konzultace do kontroly po operaci byl efektivní a zabral mi minimálně času. .

dl-v
Zdroj: Estheticon.cz

I was very enthusiastic about my treatment and surgery in Prague with Dr. Petros Christodoulou. The contact in the weeks before, both with the doctor personally and with his German-speaking assistant, was great, it couldn’t be better. My individual wishes and needs were very well taken care of. I was able to really relax and have confidence in the clinic, I was well cared for. The staff from the night nurse to the surgical nurse and also the anesthesiologist were highly professional. Everything went to my satisfaction – Dr. Christodolou did a really great job. I can heartily recommend him.

Claire C.
Zdroj: Google

I have already been to this wonderful clinic twice, which was the best choice for me. A beautiful, clean clinic with super nice staff, whether Dr. Christodoulou, who has already operated on me twice, who is competent, friendly and simply a master in his field, has given me incredible results. Helena Cinegrova, who looked after, advised and supported me from the first moment with her friendly manner, with everything that was on my mind. All the nurses and doctors I felt in good hands with, they were there to help with every little thing and kept checking to see if you were okay, they were always friendly and understanding. Everything went without complications and I was perfectly equipped for follow-up care, with bandages, tablets, etc.
Just a thank you to the whole Medicom Clinic team.

Olga Alic
Zdroj: Google

Vážený pane doktore Christodoulou,
mnohokrát Vám děkuji za skvěle provedenou operaci. Jsem maximálně spokojená a nadšená z výsledku. Ale nejen já sama, ale i mé okolí, ať už je to rodina nebo kolegové v zaměstnání.
Děkuji i celému týmu Medicom Clinic – jste všichni báječní.
Vám, pane doktore, ještě jednou díky za profesionální přístup a Váš krásný vřelý úsměv 🙂
Přeji Vám pevné zdraví a štěstí.

Marta

1000% spokojenost, pan doktor Christodoulou je opravdový machr:) pochopil mojí představu, vysvětlil a perfektně provedl. Jsem 6 měsíců po zákroku a naprostá spokojenost. Holky nerozmýšlejte:) utíkejte!!!

Dominika Budinská
Zdroj: Google

Pana doktora musím jen a jen doporučit! Podstoupila jsem u pana doktora v listopadu 2018 augmentaci prsou a musím říct, že má opravdu zlaté ručičky a je hlavně velký sympaťák s milým úsměvem ve tváři.  Doporučuji a děkuji, že se díky vám cítím konečně jako žena!

Denisa Novák
Zdroj: Facebook

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Velikost jsem nechala na panu doktorovi, chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a vše dopadlo naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozeně veliká, souměrná. Mohu určitě vřele doporučit. Byla jsem se vším maximálně spokojená!

Lucie Kolman
Zdroj: Google

Augumentace prsou.12/2022
Dokonalost, profesionalita! Mé nejlepší rozhodnutí a jsem moc ráda, že jsem si vybrala pana doktora Christodoula. Perfektně splnil můj sen o přirozených prsou a jsem moc mu děkuji! Vše proběhlo v pořádku a byl mi stále k dispozici.
10z10 – doporučuji s radostí dál.

Helena Bachorecová
Zdroj: Google

Skvělý lékař s šikovnými ručičkami. Velice doporučuji. Se vším mi poradil, vše dokonale vysvětlil a doporučil i vhodné impl. Pro příště by byl opět má jasná volba. ?

Veronika Valentová
Zdroj: Google

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál.
Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná.
Výsledek – Přístup na výbornou, cena vyšší, ale s ohledem na práci, jednání, stravu, péči, ušetření času s obíháním předoperačního a vším okolo, co běžně není vidět je cena naprosto adekvátní. Zase jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

Mirka Krejčová
Zdroj: Google

V září 2019 jsem podstoupila augmentaci prsou v Medicom clinic Praha u doktora Petros Christodoulou….. Jsem maximálně spokojená s výsledkem a práci pana doktora, má zlaté ručičky a neee jenom to, pan doktor je milý, vše vysvětlí, ukáže a má pokaždé usměvavou náladu. Nesmím zapomenout také na ostatní personál (sestřičky, recepční…..) supeeeer. Všude kliniku doporučuji za mě ? ? ? děkuji všem ?

Značku a velikost mi vybral pan doktor, nechala jsem to na něm….. Zvolil správně, ale mohly být o trochu větší, pan doktor se rozhodoval mezi dvemi velikostmi a na sále se rozhodl pro menší, ale i tak jsem spokojená. Mám 285 ml polytech anatom pod žlázu. Jinak pan doktor je strašně milý, šikovný a i hezky a moc??

petra872063
Zdroj: Estheticon.cz

Kliniku medicom Clinic můžu jen,a doktorů moc hodní a usměvavý.Já byla v péči pana doktora Christodalou a byla jsem nadšená.Pan doktor vždy s úsměvem na tváři milý,ochotný a moc šikovný .dekuji ??

hppo6189647
Zdroj: Estheticon.cz

Operace prsou rozhodně nelituji. Jsem dva měsíce po operaci. Nelituji. S výběrem implantátů Polytech mi pomohl úžasný Mudr Petros Christodolou a myslim,že jsem udělala dobře . Prsa vypadají přirozeně. Jsem spokojená a šťastná..

Katka81
Zdroj: Estheticon.cz
Děkuji a zároveň doporučuji.
Profesionální , empatický , usměvavý MUDr. Petros Christodoulou
Šárka Čuchtová
Zdroj: Facebook

Pana doktora velmi doporučuji, mám díky němu nádherná prsa! 🙂

ivana_frankova920883
Zdroj: Estheticon.cz

V medicom som u pána doktora podstúpila pred pár mesiacmi augumentaci s modelaci a bola som nad mieru spokojná ako s pánom doktorom ktorý je naozaj veľký profesionál všetko som nechala na ňom a lepšie ani vybrať nemohol ,výsledok je perfektny a aj cely priebeh, bol veľmi milý a ochotný zo všetkým poradiť ,pomôcť a vyriešiť ,rovnako aj klinika je perfektná všetci veľmi milý , vždy usmiaty a ochotný pomôcť , všetkým môžem iba doporučiť ako medicom tak pána doktora určite sa k ním rada opäť vratim .

c3030
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor Christodoulou patří k naprosté špičce plastických chirurgů. Chtěla bych velmi pochválit jeho úžasný lidský přístup a velkou profesionalitu. Na augmentaci prsou jsem se chytala dlouhou dobu, ale kvůli strachu z operace a negativním zkušenostem s lékaři mi trvalo velmi dlouho, než jsem se na konzultaci objednala. Po jednom sezení s panem doktorem se moje obavy naprosto rozplynuly, naopak jsem se začala na výsledek těšit. Jsem rok po operaci a výsledek je naprosto perfektní. Všem, kdo tyto recenze čtou, bych ráda řekla jedno, pokud chcete lékaře, který má empatii, který se o vás zajímá před operací, ale hlavně i po ní, tak je rozhodně pan doktor tou nejlepší volbou. 🙂

pacinetka1
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost se vším v Medicom Clinic. Hlavně největší pochvalu a díky zaslouží “můj” pan doktor Petros Christodoulou ❤️

BaraBee
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji!

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augmentaci prsou. Od prvního setkání jsem měla jistotu, že jsem vybrala správného operatéra. Je nejen velký sympaťák, ale hlavně opravdový odborník a profesionál a navíc z něho vyzařuje takový příjemný klid. Přesně věděl, jaký typ a velikost implantátu vybrat tak, aby výsledek byl perfektní a hlavně přirozený. Dokonce i okolí nešetří chválou. Jsem opravdu spokojená a nelituji svého rozhodnutí.

ZuzanaCh1982
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou před 1,5 rokem a s výsledkem jsem naprosto spokojená. Dostala jsem výbornou před i pooperační péči, rady i doporučení a nejvíc jsem byla spokojená s ochotou a profesionalitou pana doktora. Výsledek je přesně podle mých představ a kdybych někdy na něco ještě šla, tak jedině s ověřeným lékařem p. Petrosem Christodoulou ?

Sarka_mack
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor – naprostý sympaťák, usměvavý, vstřícný, poradí, pomůže a své práci rozumí. S výsledkem augmentace jsem více než spokojená. Výsledek parádní a žádné komplikace. Určitě nelituji výběru kliniky a pana doktora (y) šla bych do toho znova.

Dominika Zetková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na augmentaci prsou, s výsledkem jsem moc spokojená, vše proběhlo dle představ, pana doktora určitě doporučuji.

GabrielaJ
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a nechala jsem výběr velikosti implantátů na panu doktorovi a trefil se naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozená, souměrná. Jsem naprosto spokojená. Určitě mohu vřele doporučit!

Lu86cie
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora moc doporučuji. Je to skvělý, milý a sympatický člověk. Je vidět, že ho jeho práce baví a má ji rád ☺️

Radka_Kuz
Zdroj: Estheticon.cz

12/2022 Augumentace prsou. Naprostá dokonalost a profesionalita. Pan Petros skvěle trefil mou představu a vše proběhlo na jedničku a po zákroku prsy vypadají přirozeně a o to mi hlavně šlo! Jsem moc spokojená – chválí mi zákrok i okolí a doporučuji všem, kteří uvažujiˇ nad zákrokem. 10z10??

Hellena_B
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší pan doktor! Hrozně hodný, sympatický, usměvavý milý člověk!….a taky pěkný ? Se vším poradí a hlavně se snaží, aby vše bylo perfektní! Kdybych se rozhodla jít, zas na nějaký zákrok, tak určitě nepřemýšlím nad jiným lékařem!!! Pan doktor mi prsa opravil na perfektní ❤️ ( co mi jiný nejmenovaný lékař bohužel zkazil )! Za mě nejlepší! Lepšího jsem si nemohla vybrat. Děkuji!

Zdenka87
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená, rovněž vše kolem bylo bezchybné. Od prvního setkání, po poslední kontrolu. Pan doktor má vstřícný, lidský přístup. Je to skvělý odborník ve svém oboru. Ráda ho doporučím všem, kteří se zákrokem váhají. Martina

Jedla76
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem a půl jsem podstoupila augmentaci prsou u pana doktora. Začalo to tím, že jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Pan doktor se mnou vše prokonzultoval a následně mě odoperoval. Průběh rekonvalescence byl v pořádku a vše šlo hladce. S výsledkem jsem velmi spokojená, prsa jsou souměrná a mají přirozený vzhled. Jediný problém mám s hojením jizev. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktorovi a celému týmu za skvělou péči. Mohu jen doporučit každé ženě, která si chce splnit sen.

Misszabova
Zdroj: Estheticon.cz

Zázraky na počkání, nemožné do 24 hodin. Tak bych hodnotila práci pana doktora Christodoulou z Medicom Clinic. Ani jsem si neuměla představit, jak mě nová prsa dokážou udělat šťastnou. Prostředí kliniky je více než příjemné a sestřičky i slečny na recepci jsou vždy milé a ochotné pomoci.

ZuzanaK89
Zdroj: Estheticon.cz

Pro zvetseni prsou jsem se dlouze rozhodovala, nikdy jsem s nimi nebyla spokojena a po 4 detech mi na hrudniku nezbylo opravdu temer nic… po dlouhem odhodlani jsem zkusila kliniku Medicom a byl mi pridelen pan dr. Christodoulou a na nej musim pet pouze chvalu. Jiz na prvnim sezeni mi vysvetlil, jake jsou moznosti na me pozadavky a zminil take rizika a ackoli jsem se operace strasne moc bala, tak me i psychicky uklidnil, jelikoz je to opravdu odbornik a moc mily clovek ??. Nyni jsem po operaci 3 mesice, nikdo v mem okoli zatim nezjistil, ze mam umela prsa, jelikoz vypadaji uzasne a prirozene a ja jsem velmi spokojena. Verim, ze vse bude i nadale v poradku a rozhodne pana doktora vsem moc doporucuji!!!

babezuku
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velice doporučuji. Je to člověk se srdcem na pravém místě. Dokonale mi poradil a pomohl vybrat vhodné implantáty. Pooperační i následná péče z jeho strany taktéž skvělá. Pokud bych se v budoucnu odhodlala k další plast. operaci, pan Christodoulou by byl má jediná volba ?

VeronikaVV
Zdroj: Estheticon.cz

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál. Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná. Augmentace – Mám velikost 235 ml (158 cm, 45 kg) implantáty anatomické Polytech. Celková cena se vším všudy tuším 109 000,- kč. Výsledek – jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

NejsemAlice
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost, vřele doporučuji 🙂 Pan doktor je velký sympaťák, milý, stále s úsměvem. Vyslechl mojí představu, vše mi perfektně vysvětlil, poradil s výběrem implantátů. Jsem 1,5 roku po augmentaci, anatomické implantáty Polytech, 260 ml. Mám krásná přirozená prsa, tvarem i velikostí naprosto odpovídající mojí postavě. Jsem naprosto spokojená jak s výsledkem operace, tak s následnou péčí. Vše proběhlo skvěle, rekonvalescence bez jakýchkoliv problémů. Mockrát panu doktorovi a jeho týmu děkuji. Nemohla jsem si vybrat lépe 🙂

KlaraPat
Zdroj: Estheticon.cz

Chtěla bych velmi poděkovat panu doktorovi, u kterého jsem podstoupila lékařský zákrok. Pan doktor je velmi milý, vše mi dobře vysvětlil ohledně výkonu, který mne čekal. Jeho přístup je velmi profesionální a práce precizní. Výsledek výkonu je úžasný. Pokud budu mít nějaké další potíže s důvěrou se něj opět obrátím. Pana doktora mohu všem jen vřele doporučit.

Ještě jednou velmi a velmi děkuji.

Irena Voříšková
Zdroj: Google

Velmi ochotný personál, úžasný pan doktor, který vše trpělivě vysvětlý, milý přístup celého personálu, připadáte si jako celebrita. Super byl i odvoz domu zdarma. Kliniku Medicom Clinic i pana doktora vřele doporučuji.

bene6159099
Zdroj: Estheticon.cz

Zítra to bude přesně 7 týdnů od operace, kdy jsem podstoupila augmentaci prsou a liposukci stehen. Zákrok byl proveden najednou v celkové anestezii. A popravdě nevím z čeho jsem nadšená více, jestli z plného dekoltu nebo z liposukce stehen. Prsa jsou naprosto přirozená (vybrali jsme implantáty Mentor, anatomický tvar) a liposukce je souměrná k mé postavě. Myslím si, že pohled do zrcadla mi vždy připomene zlaté ručičky pana MUDr. Petrose Christodolou. Ještě jednou moc děkuji!

PetulaK816158
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem jsem u pana doktora podstoupila autoaugmentaci a modelaci prsou. S přístupem pana doktora a s výsledkem jsem velice spokojená. Nevěděla jsem jakou metodu zvětšení prsou zvolit. Pan doktor mi vše vysvětlil a našel pro mě nejvhodnější řešení. S předoperačním i pooperačním přístupem jsem byla taktéž velice spokojena a pana doktora všude jen doporučuji!

Michaela Kromerová
Zdroj: Google

Naprostá spokojenost s péčí pana doktora a výsledek super 🙂

Markéta Řehořová
Zdroj: Google

Maximální spokojenost hlavně pro profesionální přístup, empatii pana doktora a pooperační péči. Vřele doporučuji!

Hana Hlaváčová
Zdroj: Google

S prací pana doktora jsem naprosto spokojená. Výsledek je perfektní. Mohu doporučit.

Kateřina Andrýsová
Zdroj: Google

Rozhodla jsem se pro lepší vizuální změnu mé postavy a vybrala jsem si tuto pražskou kliniku ,při níž mi přidělili pana Petrose Christodoulou . Je příjemný a milý ,se vším poradí a vše vysvětlí . A výsledek ? Naprosto perfektní

JancaJanca
Zdroj: Estheticon.cz

Svou zkušenost s prací pana doktora hodnotím velmi kladně a s výsledkem jsem naprosto spokojená. Mohu doporučit.

Katka17
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor má profesionální přístup. Díky němu jsem se zákroku ani nebála, ale naopak těšila 🙂 jsem ráda, že jsem oparaci podstoupila zrovna u něj 🙂 Určitě doporučuji, nejen pan doktor, ale celý tým kliniky má profesionální přístup. Za jeho krásnou práci velice děkuji a jsem neskutečně vděčná 🙂

MichaelaLukacovska
Zdroj: Google

Přišla jsem za panem doktorem, po nevydařeném zákroku jinde. Pan doktor je velice milý a empatický. Má nesmírný cit pro přirozenost a umí přirozeně pozvednout ženskou krásu. Je to muž na svém místě. Působí mile, profesionálně a navíc s velkou pokorou dělá svou práci….. Nemohla jsem si vybrat lépe. Vřele doporučuji.

Viky887372
Zdroj: Estheticon.cz

Kliniku medicom Clinic můžu jen,a doktorů moc hodní a usměvavý.Já byla v péči pana doktora Christodalou a byla jsem nadšená.Pan doktor vždy s úsměvem na tváři milý,ochotný a moc šikovný .dekuji

Anonymní

Maximální spokojenost se vším v Medicom Clinic. Hlavně největší pochvalu a díky zaslouží “můj” pan doktor Petros Christodoulou ❤️

RarB
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor ma zlate ruce a troufam si rict, ze i srdce. Na ochotu by mi nestacilo ani 5 hvezdicem. Jako pacientka ze zahranici jsem si nemohla vybrat lepe, vse slo resit mailem nebo video hovorem, dodatecna vysetreni v den operace na miste nebyly zadny problem. Prace odvedena uzasne a pece mimoradna. PAN Doktor na pravem miste. Vybrala jsem nejlepsiho

Evab
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora moc doporučuji. Podstoupila  jsem u něj modelaci prsou s augmentací. Nejen, že výsledek je absolutně dokonalý, ale i pan doktor je opravdu milý, sympatický a hlavně lidský ?

Od konzultace, přes operaci, až po následnou péči nemám jedinou výtku.

Při konzultaci mi naslouchal, ukázal každičký jeden implantát, nechal osahat a ke každému mi řekl plusy a mínusy a následně mi mile zodpověděl všechny otázky. V den operace jsem byla hodně nervózní, ale když jsem pak na sále viděla pana doktora s tím úplně nadšeným a natěšeným výrazem, tak ze mě všechen strach ihned opadl ?

Po operaci mi radil, jak se co nejlépe starat o jizvy, jelikož mám sklony k hypertrofickým jizvám, kterým jsem se, bohužel, ani teď nevyhla (naštěstí jen mírně?) a doporučil snad zatím nejlepší léčbu na jizvy (nanofat grafting), kterou jsem u něj také podstoupila. ?

Moc doporučuji a ještě jednou takto moc děkuji za krásný dekolt a navrácení mého sebevědomí ??Radka Kuželová
Zdroj: Google

Byla jsem u pana doktora na zvětšení prsou vlastním tukem a jsem nesmírně spokojená jak s výsledkem, tak s jeho přístupem a prací. CHtěla jsem přirozené plné prsa a mám je :). Silikony se mi nikdy nelíbily a ani jsme nikdy nechtěla mít obrovská prsa. Teď mám přesně to co jsem si vždy přála. Při konzultaci byl pan doktor velmi milý a do ničeho mě netlačil v porovnání s jíným doktorem. Před operací mi také navrhl zlepšení tvaru prsou pomocí vnitřních stehů, aby mi krásně držely, což byl pro mě takový bonus navíc s úžasným výsledkem. Na sále jsem byla celých 5 hodin, pan doktor si nechal na výsledku moc záležet, jeho přístup je skvělý. Navíc v podstatě jsem vyřešila dvě věci najednou. Po odsátí tuku ze zadní části boků mám mnohem kulatější hezčí zadek, jím a momentálně ani necvičím a vůbec netloustnu, předtím jsem to okamžitě viděla na partiích, kde mi tuk byl odsán a nyní nic. Mám velkou radost.

Pavla915654
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem byla před měsícem na augmentaci prsou vlastním tukem, který pan doktor odebral z vnitřních stehen, kde byla provedena liposukce. Musím říct, že s přístupem už od samého začátku jsem byla velice spokojena. Původně jsem nevěděla jakým způsobem bych chtěla prsa upravit a díky panu doktorovi jsme našli tu správnou cestu.❤️ S výsledkem jsem taktéž nadmíru spokojena a pana doktora mohu všem jedině doporučit. Já už se nikomu jinému do rukou nesvěřím.?❤️ Děkuji

MichaelaKro
Zdroj: Estheticon.cz

Často vás k fat graftingu zajímá

Kolik tuku po lipotransferu přežije

Stejně jako u mnoha dalších aspektů v oblasti medicíny, ani na tuto otázku není jednoduchá a jednoznačná odpověď, protože to závisí na různých individuálních faktorech. Plastický chirurg má významný vliv na výběr metody, místa a techniky odběru, přípravu a aplikaci tuku tak, aby byl tukový transplantát do těla co nejlépe integrován. Na straně klienta je pak klíčové respektování a dodržování všech pooperačních doporučení. Ostatní faktory jsou odvislé od celkového zdravotního stavu klienta, jeho věku, životního stylu i případných zlozvyků (např. kouření).„International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), přední světová odborná společnost pro plastickou chirurgii, uvádí, že tělo přirozeně absorbuje 20 až 50 % tuku a poté lze považovat korekci za trvalou. Doba, po kterou tukový transplantát zůstane v těle beze změny, je naprosto individuální a nelze ji žádnou metodou dopředu stanovit nebo přesněji odhadnout. Odvíjí se od celkového zdravotního stavu a životního stylu každého pacienta. Kouření, nadměrná fyzická námaha, nezdravý životní styl, výskyt závažnějšího onemocnění nebo výrazné zhubnutí obvykle přispívají k rychlejší ztrátě tělesného tuku, včetně toho transplantovaného lipotransferem,“ doplňuje MUDr. Petros Christodoulou, člen společnosti ISAPS.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro Vaši operaci?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Absolvoval pracovní stáž v Miami Breast Center, kde je speciální zaměření na přenos tuku
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?