Tubulární prsa (tuberózní)

Prsa každé ženy jsou jedinečná, stejně jako jsou individuální případné anomálie prsou. Tubulární neboli tuberózní prsa patří mezi vrozené deformity prsou. Jejich vývoj pozorujeme v období puberty dívky, kdy začínají prsa růst. K poruše vývoje prsní žlázy však dochází již ve fázi embrya. Tubulární prsa postihují přibližně 5 % všech žen, což není zanedbatelné číslo. Pro ženu znamenají tuberózní prsa často psychický problém a mnohdy je ovlivněna i možnost kojení. I když patří operační řešení tubulárních prsou k výzvám i pro zkušeného plastického chirurga, možné je, a pacientce často přináší mentální osvobození.

Obrázek zákroku Obrázek zákroku

Tuberózní prsa - rychlé informace

 • Délka operace: 1 – 3 hodiny
 • Délka hospitalizace: 2 – 3 dny
 • Anestezie: celková
 • Návrat do běžného života: po 2 týdnech
 • Kompresivní prádlo:  5 týdnů
 • Fyzická zátěž a sport: po 6 – 8 týdnech
 • Cena: 72.500 – 82.500 Kč

Co jsou tubulární prsa

Tuberózní prsa patří mezi malformacemi, které jsou geneticky podmíněné. Poprvé byla tato anomálie popsaná v lékařských materiálech v roce 1976. 

Ačkoliv jsou tubulární prsa vrozená, dívky si této vady všimnou většinou až v období dospívání, kdy jejich prsa nenabydou typicky kulatého tvaru, ale formují se do špičky, či dokonce přepadávají dolů. Tato deformace může být oboustranná nebo jednostranná – pak vzniká asymetrie prsou.

Z lékařského hlediska je příčinou tubulárních prsů nevyvinutá mléčná žláza a formování prstence tuhé vazivové tkáně kolem žlázy. Ten nedovolí normální expanzi tkáně prsou do šířky, na místo toho se prsa profilují dopředu a mohou až vyhřeznout v oblasti prsního dvorce, který tím pádem působí nepřiměřeně veliký. 

Při některých stupních tuberózních prsou dochází k menšímu vyvinutí tkáně ve spodní části prsou, zatímco tkáň v horních kvadrantech prsou je normální. V takových případech prsa získají povislý tvar, projeví se tzv. ptóza.

Jak poznám tubulární prsa

Projevy tubulárních prsou jsou:

 • malá základna prsou
 • válečkovitý tvar prsou místo typicky kulatého
 • podprsní rýha je ložená výše než obvykle
 • horní část prsu je více vyvinuta než dolní, takže prsa vypadají jako povislá
 • dvorec je zvětšený a může vypadat až jako oteklý, často se zvoncovitě vyklenuje
 • prsy mohou být asymetrické
 • vzdálenost bradavky a podprsní rýhy je obvykle velmi krátká
 • prsní žláza je často málo vyvinutá a je ztížené kojení

Existují 4 stupně tubulárních prsou dle Grolleau:

 • Stupeň 1: tkáň jednoho ze spodních prsních kvadrantů je méně vyvinutá, prsní dvorec je normální, prsa vypadají špičatěji a podprsní rýha je ložená trochu výše
 • Stupeň 2: tkáň obou spodních prsních kvadrantů pod bradavkou je méně vyvinutá, prsa jsou malá, ale prsní dvorec je normální
 • Stupeň 3: tkáň obou prsních kvadrantů je méně vyvinutá, existuje kožní deficit ve spodní části prsu pod bradavkou, takže se bradavka sklání dolů a prsa získávají povislý tvar, prsní dvorec je zvětšený
 • Stupeň 4: prsa jsou celkově malá a nevyvinutá, prsní dvorec je neproporčně veliký, prsní žláza je vyklenutá ven

Diagnózu tuberózních prsou provede plastický chirurg při konzultaci.

Řešení tubulárních prsou

Tuberózní prsa neohrožují zdraví ani nebolí, a proto není nutné je operativně řešit. Protože však často znamenají pro svou nositelku psychickou zátěž a ovlivňují její sebevědomí, hledají ženy způsoby, jak vzhled tuberózních prsou vylepšit.

Neoperativní řešení tuberózních prsou

Tuberózní prsa znamenají změnu struktury prsní tkáně a nelze je upravit cvičením, masážemi ani zázračnými mastičkami.

Alternativou k operaci je např. nošení prsních vycpávek, které dotvoří klasicky kulatý a symetrický tvar prsou.

Pokud se rozhodnete změnit tvar tuberózních prsou trvale, pak vás však nemine operace.

Operativní řešení tubulárních prsou

Ženy postižené tuberózními prsy se ostýchají často chodit na veřejná koupaliště, do sauny, stydí se nosit těsná trička, skrývají se před svým partnerem. Operace jim tak přináší úlevu zejména psychickou.

Tubulární prsa, zejména u vyšších stupňů deformace, nejenom že nevyřeší pouhé zvětšení prsou pomocí implantátů, ale naopak se deformita může zvýraznit. Je potřeba mnohem větší zásah do prsní tkáně, aby se změnila celková stavba struktury prsou. 

Pro tzv. rekonstrukci tubulárních prsou existuje více přístupů. Prakticky jde o:

 • Uvolnění tuhého prstence vazivové tkáně, který brání prsní žláze, aby se rozvinula do šířky: naříznutím vazivových pruhů se tkáň uvolní, prsa se zploští a získají typicky kulatý tvar
 • Zvětšení objemu prsou: pomocí implantátu nebo vlastního tuku
 • Zmenšení prsního dvorce a bradavky
 • Posunutí podprsní rýhy níže a tím získání většího množství tkáně pro nový objem zejména v dolní části prsou

Umístění řezu závisí vždy na použité technice. V mnoha případech postačí řez kolem bradavky. Jestliže je však nutná i modelace prsou, provede chirurg i vertikální řez od bradavky k podprsní rýze.

„Při operaci tuberózních prsou používám techniku Dr Nogueira, takzvanou 4-flap technikou. Při této technice se provádí řez kolem dvorce a z tohoto přístupu se prsní žláza nařezává na 4 části. Tím rušíme takzvanou patologickou „konicitu“ žlázy, která se potom může krásně rozvinout kolem implantátu. Většinou při této technice používám polyuretanové, anatomické implantáty,“ vysvětluje MUDr. Petros Christodoulou.

Doplnění objemu prsou pomocí implantátů

Prsní implantáty nejsou při operaci tubulárních prsou nezbytně nutné, ale mohou dobře posloužit v případě, kdy si pacientka přeje zvětšit objem prsou a vyplnit dekolt. Smysl také mají v situaci, kdy jsou prsa asymetrická a chceme docílit stejné velikosti. 

Druh a velikost implantátu volíme dle individuálních fyziognomických dispozic pacientky a také očekávání, které od zvětšení prsou má.  Zda použijeme kulatý či anatomický implantát, jaký by měl mít povrch a objem, posoudí a prodiskutuje s vámi plastický chirurg během konzultace.

Prsní polyuretanový implantát je při operaci tubulárních prsou zpravidla umístěn pod žlázou, abychom zajistili jeho větší stabilitu v nově rekonstruované prsní tkáni.

„Mám zkušenost, že pacientky, které přicházejí na operaci z důvodu řešení tubulárních prsou, většinou volí menší velikosti implantátů. Jde jim primárně o odstranění deformace. Implantátem pouze případně doplní objem, který chybí. Pravdou také je, že velké implantáty po operaci tuberózních prsou nepřináší uspokojivý estetický efekt,“ zmiňuje MUDr. Petros Christodoulou.

Při operaci tubulárních prsou velmi často kombinujeme prsní implantát s vlastním tukem – tzv. kombinovaná / hybridní augmentace. Fat-grafting je tak doplňkovou metodou k augmentaci implantátem.

Před operací

Pokud máte pocit, že vaše prsa mají abnormální tvar a mohlo by se jednat o tubulární prsa, domluvte si konzultaci u plastického chirurga. Ten posoudí stupeň deformity a navrhne možnosti řešení. Pokud se rozhodnete i pro doplnění objemu prsou, prodiskutujete společně způsob augmentace vlastním tukem nebo implantáty.

Příprava na operaci

Operace probíhá v celkové anestezii a tomu také odpovídá příprava na operaci:

 • Vyšetření u praktického lékaře nebo internisty – nejdéle 2 týdny před operací
 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • Dále vám lékař vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků)

Pokud se operaci tubulárních prsou rozhodnete absolvovat na naší klinice, postaráme se o vaše kompletní předoperační vyšetření, jehož cena je zahrnuta již v ceně operace.

 • Ultrazvukové vyšetření prsou (SONO)
 • Vysazení léků a doplňků stravy zvyšující srážlivost krve – ca 1 až 2 týdny před operací
 • preparáty a léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou: Acylpirin, Aspirin, Ibuprofen, Brufen apod
 • vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. 
 • vhodné je před operací vynechat i např. česnek
 • vysazení antikoncepce – měsíc před operací, zvyšuje riziko tromboembolie

V den operace

Nástup na kliniku proběhne zpravidla ráno nebo dopoledne v den konání operace. Z důvodu celkové anestezie vyžadujeme, aby pacientka minimálně 6 hodin před operaci nejedla a dostavila se na lačno. Pití (čistá voda) je dovoleno nejdéle 2 hodiny před operací. Vyhneme se tak případným komplikacím při anestezii.

Rekonvalescence po operaci

Hojení a rekonvalescence probíhá dle zvolené metody operace tubulárních prsou, ale i případného následného zvětšení prsou. S ohledem na váš pooperační stav, průběh operace a její rozsah obdržíte od plastického chirurga konkrétní doporučení na dobu po operaci, která zajistí optimální průběh rekonvalescence. Aby byl výsledek operace co nejlepší, doporučujeme pokyny lékaře dodržovat.

 • sprchování: od třetího dne po operaci
 • náplasti ponechat na ráně 14 dní
 • rány dezinfikujte dle doporučení
 • elastické spodní prádlo noste 6 týdnů po operaci / 24h denně
 • dodržujte přísný tělesný klid alespoň 2-3 týdny po operaci – nezatěžujte prsní sval, nezvedejte ruce, vyhněte se zvedání těžkých břemen a dětí, úklid svěřte jiným členům rodiny
 • provádějte doporučenou masáž jizev 

Zpravidla počítejte s tím, že se po přibližně 3 dnech můžete vrátit do běžného života. První dny mohou být spojeny s mírnými bolestmi v operované oblasti. Ty brzy odezní, pro jejich tlumení poslouží analgetika volně dostupná v lékárně.

Návrat do zaměstnání si naplánujte ca po jednom až dvou týdnech – zde velmi záleží na charakteru vaší práce. U fyzicky náročnějších povolání spíše uvítáte delší čas na rekonvalescenci doma.

Sport odložte ca na 4 až 6 týdnů po operaci, abyste umožnili tělu se dobře zahojit a získat zpět energii a sílu.

Konečný tvar získají prsa zhruba po 6 měsících, poté co pomine otok a dokončí se jizevnaté procesy uvnitř prsou.

Cena operace tubulárních prsou

Vzhledem k tomu, že tubulární prsa dosahují různého stupně postižení, liší se tvarem a velikostí, nelze náklady na ošetření předem stanovit. Záleží na tom, zda operujeme jeden prs nebo oba prsy, jaký rozsah má operace, jakou techniku zvolíme, zda při operaci dojde k doplnění objemu a jakým způsobem (implantáty či vlastním tukem). Přesnou cenu operace se však vždy dozvíte na konzultaci. Ceny operace se však rámcově pohybují mezi 72 500kč do 82 500kč.

Tuberózní prsa - Fotky před a po

Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou pomocí anatomických polyuretanových implantátů, rozdílné velikosti, vlevo navíc modelace
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou pomocí anatomických polyuretanových implantátů, rozdílné velikosti, vlevo navíc modelace
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou polyuretanovým anatomickýcm implantátem, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou polyuretanovým anatomickýcm implantátem, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti
Augmentace tuberózních prsou, implantáty pod žlázu, různé velikosti

Příběhy a hodnocení

V srpnu 2023 jsem u pana doktora podstoupila augmentaci s modelací, moje prsa byla povislá, vykojená a s viditelnou asymetrií. Líp jsem si opravdu vybrat nemohla! Pan doktor je skvělý, lidský, vstřícný a profík ve svém oboru. Jako jeden z mnoha lékařů, u kterých jsem byla, mi jako jediný nechtěl dávat implantát pod sval, ale pod žlázu a srozumitelně mi také vysvětlil proč, což jsem jako laik velice ocenila, a když jsem odcházela z jeho ordinace, věděla jsem, že on je „ten pravý“. Celková rekonvalescence po operaci byla rychlá a bez problémů. 6 týdnů po operaci jsem již cvičila s činkami. Navíc se modelace obešla bez podélných řezů, tedy pouze kolem dvorce, a to dokonce i s vnitřní skrytou vrozenou vadou. Ostatní lékaři chtěli prsa řezat na tzv kotvu, jen pan doktor řekl, že udělá, co půjde, aby to bylo bez těchto řezů, a jak slíbil, udělal!. Prsa, která díky panu Doktorovi mám jsou neskutečná, pořád na ně koukám, dotýkám se jich 😅… Užívám si je já i manžel. Děkuji za ně!

G.CH
Zdroj: Google

V červenci jsem absolvovala u pana doktora augmentaci prsou. Mohu říci, že pan doktor byla ta nejlepší volba. Nejen, že odvedl skvělou práci se kterou jsem maximálně spokojená, ale navíc jeho neskutečně milý a ochotný přístup, to se jen tak nevidí. Pana doktora všem maximálně doporučuji a velmi děkuji za tak nádherná prsa, kterými se nyní mohu pyšnit.

Ž.H

Medicom Clinic můžu vřele doporučit. Přístup a odborná práce MUDr. Christodoulou byla úžasná.
Jsem MUDr. Christodoulou velice vděčná za úžasně krásný dekolt který mi udělal.
Personál kliniky se taky choval velice laskavě a ohleduplně, čistota prostředí a servis byl příjemný. Nemám co vytknout.

Nikola Miterova
Zdroj: Google

Pana doktora musím jen a jen doporučit! Podstoupila jsem u pana doktora v listopadu 2018 augmentaci prsou a musím říct, že má opravdu zlaté ručičky a je hlavně velký sympaťák s milým úsměvem ve tváři.  Doporučuji a děkuji, že se díky vám cítím konečně jako žena!

Denisa Novák
Zdroj: Facebook

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Velikost jsem nechala na panu doktorovi, chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a vše dopadlo naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozeně veliká, souměrná. Mohu určitě vřele doporučit. Byla jsem se vším maximálně spokojená!

Lucie Kolman
Zdroj: Google

Augumentace prsou.12/2022
Dokonalost, profesionalita! Mé nejlepší rozhodnutí a jsem moc ráda, že jsem si vybrala pana doktora Christodoula. Perfektně splnil můj sen o přirozených prsou a jsem moc mu děkuji! Vše proběhlo v pořádku a byl mi stále k dispozici.
10z10 – doporučuji s radostí dál.

Helena Bachorecová
Zdroj: Google

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená. Jen lituji, že jsem se pro zákrok nerozhodla dřív. Pan doktor je odborník ve svém oboru. Je velice vstřícný, má lidský přístup a profesionální vystupování. Od první návštěvy u pana doktora, do poslední kontroly proběhlo vše bez chybičky. Doporučuji všem, kteří se zákrokem stále váhají. Martina

Martina Jedličková
Zdroj: Google

Skvělý lékař s šikovnými ručičkami. Velice doporučuji. Se vším mi poradil, vše dokonale vysvětlil a doporučil i vhodné impl. Pro příště by byl opět má jasná volba. ?

Veronika Valentová
Zdroj: Google

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál.
Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná.
Výsledek – Přístup na výbornou, cena vyšší, ale s ohledem na práci, jednání, stravu, péči, ušetření času s obíháním předoperačního a vším okolo, co běžně není vidět je cena naprosto adekvátní. Zase jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

Mirka Krejčová
Zdroj: Google

V září 2019 jsem podstoupila augmentaci prsou v Medicom clinic Praha u doktora Petros Christodoulou….. Jsem maximálně spokojená s výsledkem a práci pana doktora, má zlaté ručičky a neee jenom to, pan doktor je milý, vše vysvětlí, ukáže a má pokaždé usměvavou náladu. Nesmím zapomenout také na ostatní personál (sestřičky, recepční…..) supeeeer. Všude kliniku doporučuji za mě ? ? ? děkuji všem ?

Značku a velikost mi vybral pan doktor, nechala jsem to na něm….. Zvolil správně, ale mohly být o trochu větší, pan doktor se rozhodoval mezi dvemi velikostmi a na sále se rozhodl pro menší, ale i tak jsem spokojená. Mám 285 ml polytech anatom pod žlázu. Jinak pan doktor je strašně milý, šikovný a i hezky a moc??

petra872063
Zdroj: Estheticon.cz

Po několika letech uvažování jsem začátkem ledna podstoupila augumentaci včetně modelace prsou. Vložené byly kulaté implantáty značky Polytech o objemu 360ml. Moje obrovské poděkování patří panu doktorovi Petros Christodoulou který odvedl dokonalou práci za kterou mu budu vděčná po zbytek života. Od první konzultace a po celou dobu měl perfektní přístup, vždy poradil, ochotně odpověděl na každou otázku a vysvětlil. Pro mě je důležité aby si doktoři získali důvěru pacienta a pan doktor může být příkladem. Ještě jednou mockrát děkuji.

Viki864634
Zdroj: Estheticon.cz

Augmentace prsou Multiplane + symetrizační redukce levého prsu

Dobrý den chtěla bych se s vámi podělit o splněný sen, který se stal skutečností ?. Mám tři děti které jsem plně kojila, je mi 41 let jsem štíhlé postavy a dlouho mě trápil vzhled mého poprsí. Byla to bohužel jen vytahaná kůže co mi zbyla. I když vám manžel a okolí bude říkat jak jste krásná štíhlá atd. ale vy sama se tak nevidíte, necítíte tak neváhejte a ten krok udělejte! Jsem teď tou nejšťastnější ženou pod sluncem nejen, že tak vypadám, ale hlavně díky panu doktorovi Petrosu Christodoulouvi se tak i cítím! Na “ MEDICOM CLINIC “ jsem dostala tip od známé asi tak rok jsem sledovala jejich stránky foto před a po zákroku atd. V listopadu 2019 jsem se odhodlala zavolat vybrala jsem si pana doktora Christodoula 19.prosince 2019 jsem byla na vstupní konzultaci už po příchodu na kliniku mě fascinoval přístup recepčních všichni hrozně moc milý, usměvavý, krásně oblečený celkový dojem a prostředí perfektní ?včetně zdravotních sestřiček. Během konzultace mi pan doktor vše podrobně vysvětlil, zvolili jsme vhodný implantát a domluvili termín operace. 27. 2. 2020 byl den D hrozně moc jsem se těšila, ale zároveň i trošku bála což si myslím, že je přirozené. Teď už mohu říct, že mé obavy byli zbytečné na klinice se budete cítit jako v nebi a pan doktor je opravdový Anděl ? se stálým úsměvem ve tváři tak jako i sestřičky stále za mnou chodili ptali se zda něco nepotřebuji zda je vše v pořádku. Takže 24 hodin jsem byla na klinice a pak propuštěna do domácí péče dostala jsem sebou domů balíček léky na bolest atd. První 3dny byli trošku náročné, ale pak, když vidíte tu krásu tak na vše zapomenete. Připadala jsem si jako člověk v jiném těle, když přišel druhý den ráno po operaci pan doktor na kontrolu a poprvé jsem viděla jeho práci štěstím mi tekli slzy po tváři. Dnes je to 10 den po operaci cítím se skvěle a všem kteří přemýšlí o něčem takovém tak za mě rozhodně velké „ANO“ pro zákrok a „MEDICOM CLINIC“ Ještě jednou velké poděkování pro pana doktora Petrose Christodoula ? jen těžko slovy vystihnout a psát o tom jaký pan doktor je,, to musíte zkrátka zažít ? má nejen zlaté ruce, ale věřím že i srdce! Ještě ohledně financování tak můj zákrok stál 104.000 tis.kč. Půlku jsem měla našetřenou z vlastních úspor a tu druhou část jsem dofinancovala přes půjčku s nebankovní firmou, která spolupracuje s Medicom Clinic a tím mi vlastně pomohli ke splnění mého velkého snu. Touto cestou vám ještě jednou všem moc děkuji a přeji spoustu spokojených klientů tak jako jsem i já. Štěpánka H.

Anonymní
Zdroj: Estheticon.cz

Operace prsou rozhodně nelituji. Jsem dva měsíce po operaci. Nelituji. S výběrem implantátů Polytech mi pomohl úžasný Mudr Petros Christodolou a myslim,že jsem udělala dobře . Prsa vypadají přirozeně. Jsem spokojená a šťastná..

Katka81
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velmi doporučuji, mám díky němu nádherná prsa! 🙂

ivana_frankova920883
Zdroj: Estheticon.cz

V medicom som u pána doktora podstúpila pred pár mesiacmi augumentaci s modelaci a bola som nad mieru spokojná ako s pánom doktorom ktorý je naozaj veľký profesionál všetko som nechala na ňom a lepšie ani vybrať nemohol ,výsledok je perfektny a aj cely priebeh, bol veľmi milý a ochotný zo všetkým poradiť ,pomôcť a vyriešiť ,rovnako aj klinika je perfektná všetci veľmi milý , vždy usmiaty a ochotný pomôcť , všetkým môžem iba doporučiť ako medicom tak pána doktora určite sa k ním rada opäť vratim .

c3030
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor Christodoulou patří k naprosté špičce plastických chirurgů. Chtěla bych velmi pochválit jeho úžasný lidský přístup a velkou profesionalitu. Na augmentaci prsou jsem se chytala dlouhou dobu, ale kvůli strachu z operace a negativním zkušenostem s lékaři mi trvalo velmi dlouho, než jsem se na konzultaci objednala. Po jednom sezení s panem doktorem se moje obavy naprosto rozplynuly, naopak jsem se začala na výsledek těšit. Jsem rok po operaci a výsledek je naprosto perfektní. Všem, kdo tyto recenze čtou, bych ráda řekla jedno, pokud chcete lékaře, který má empatii, který se o vás zajímá před operací, ale hlavně i po ní, tak je rozhodně pan doktor tou nejlepší volbou. 🙂

pacinetka1
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost se vším v Medicom Clinic. Hlavně největší pochvalu a díky zaslouží “můj” pan doktor Petros Christodoulou ❤️

BaraBee
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augmentaci prsou. Od prvního setkání jsem měla jistotu, že jsem vybrala správného operatéra. Je nejen velký sympaťák, ale hlavně opravdový odborník a profesionál a navíc z něho vyzařuje takový příjemný klid. Přesně věděl, jaký typ a velikost implantátu vybrat tak, aby výsledek byl perfektní a hlavně přirozený. Dokonce i okolí nešetří chválou. Jsem opravdu spokojená a nelituji svého rozhodnutí.

ZuzanaCh1982
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou před 1,5 rokem a s výsledkem jsem naprosto spokojená. Dostala jsem výbornou před i pooperační péči, rady i doporučení a nejvíc jsem byla spokojená s ochotou a profesionalitou pana doktora. Výsledek je přesně podle mých představ a kdybych někdy na něco ještě šla, tak jedině s ověřeným lékařem p. Petrosem Christodoulou ?

Sarka_mack
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší rozhodnutí v mém životě a o výběru lékaře ani nemluvím. Maximální spokojenost!!!! U pana doktora jsem podstoupila augmentaci s modelací. Vybrali jsme kulaté implantáty s polyuretanovým povrchem 325 ml a lépe to dopadnout nemohlo. Brzy už to budou 3 roky a spokojenost největší. Pan doktor je profesionál na prvním místě. Od konzultace, operace a kontroly je úžasný, milý, usměvavý. Lépe jsem si vybrat nemohla. DÍKY!!!!A všem doporučuji!!!

GabcaVes
Zdroj: Estheticon.cz

Pan doktor – naprostý sympaťák, usměvavý, vstřícný, poradí, pomůže a své práci rozumí. S výsledkem augmentace jsem více než spokojená. Výsledek parádní a žádné komplikace. Určitě nelituji výběru kliniky a pana doktora (y) šla bych do toho znova.

Dominika Zetková
Zdroj: Google

U pana doktora jsem byla na augmentaci prsou, s výsledkem jsem moc spokojená, vše proběhlo dle představ, pana doktora určitě doporučuji.

GabrielaJ
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila zvětšení prsou implantáty. Chtěla jsem prsa úměrná mé postavě a nechala jsem výběr velikosti implantátů na panu doktorovi a trefil se naprosto skvěle. Prsa mám krásná, přirozená, souměrná. Jsem naprosto spokojená. Určitě mohu vřele doporučit!

Lu86cie
Zdroj: Estheticon.cz

12/2022 Augumentace prsou. Naprostá dokonalost a profesionalita. Pan Petros skvěle trefil mou představu a vše proběhlo na jedničku a po zákroku prsy vypadají přirozeně a o to mi hlavně šlo! Jsem moc spokojená – chválí mi zákrok i okolí a doporučuji všem, kteří uvažujiˇ nad zákrokem. 10z10??

Hellena_B
Zdroj: Estheticon.cz

U pana doktora jsem podstoupila augumentaci s modelací a jsem maximálně spokojená jak s prací, tak s přístupem pana doktora. Po operaci se mi u jizev vytvořila pigmentace a pan doktor semnou i po zákroku tento problém aktivně řešil a měl moc milý přístup. Kdykoliv bych u něj znovu podstoupila jakýkoliv zákrok.

SandraVolkanova
Zdroj: Google

Doporučuji ??? naprostá spokojenost. Šla bych okamžitě znovu. Pan doktor je naprostá jednička ve svém oboru.

Augmentaci prsou jsem podstoupila loni v dubnu na klinice Medicom Clinic v Praze. Pana doktora (MUDr. Petros Christodoulou) jsem si vybrala podle jeho recenzí a hlavně zkušeností. Od první konzultace jsem věděla že jsem si nemohla vybrat lépe ?? a ten konečný výsledek? Jsem nesmírně šťastná že jsem se rozhodla do toho jít…nadšenost a spokojenost se nedá popsat slovy ?

Samotný zákrok proběhl v naprostém pořádku, bez komplikací. Místo obav a strachu ze zákroku jsem se hrozne těšila ? ještě na samotném operačním sale jsem se usmívala a těšila se až mě uspí a začne se operovat ?….nevím čím to bylo ale žádný strach jsem neměla. Měla jsem plnou důvěru a věřila že vše nakonec dobře dopadne a já budu spokojená z výsledku.

Nevím zda díky vyberu značky, velikosti druhu materiálu samotných implantatů jsem necítila žádnou bolest. Jen ten den po samotném zakroku jsem cítila menší tlak ( jako by mi někdo sedel na hrudi), druhy den jsem odjizdela bez komplikaci domu, to jsem si pro jistotu lék na bolest dala ale jen kvůli délce cesty domu. Po návratu domu jsem už nemusela žádné léky užit, protože proste žádné bolesti nebyly jen stále ten menší tlak ale nic co bych musela řešit léky. Byla to naprostá paráda. Necelý týden jsem opravdu jen ležela, odpočívala….doporučuji mít někoho doma kdo Vám pomůže ( zvlášť pokud máte doma dětičky).

Držela jsem se doporučení od pana doktora a za 3 týdny dělala víceméně vše. Ke cvičení jsem se zlehka pomalu vrátila 5 týden po operaci.

Cítila jsem jak se prsa pomalu postupně usazují a cca po 7-8 měsících od operace už byly jako moje ? Jizvy jsou také dokonalý a nejsou vůbec vidět.

Za měsíc slaví 1. narozeniny ??? a kdybych mohla jdu do toho okamžitě znovu ?

Takže za mě mohu pana doktora doporučit všemi 10 ? Nelituji toho!!!

dianabergnerova
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci s modelací prsou v prosinci. Mé přání bylo přirozené a krásné poprsí a to mi MUDr. Petros Christodoulou splnil. Dlouho jsem se rozmýšlela zda zákrok podstoupit a dnes si říkám, že jsem měla jít už dávno. Tímto moc děkuji celému týmu MEDICOM Clinic za dokonalý dekolt. Pan doktor má zlaté ruce.

DagP
Zdroj: Estheticon.cz

Nejlepší pan doktor! Hrozně hodný, sympatický, usměvavý milý člověk!….a taky pěkný ? Se vším poradí a hlavně se snaží, aby vše bylo perfektní! Kdybych se rozhodla jít, zas na nějaký zákrok, tak určitě nepřemýšlím nad jiným lékařem!!! Pan doktor mi prsa opravil na perfektní ❤️ ( co mi jiný nejmenovaný lékař bohužel zkazil )! Za mě nejlepší! Lepšího jsem si nemohla vybrat. Děkuji!

Zdenka87
Zdroj: Estheticon.cz

Podstoupila jsem augmentaci prsou a liposukci břicha u pana doktora Petrose Christodoulou. Z výsledku jsem nadšená, rovněž vše kolem bylo bezchybné. Od prvního setkání, po poslední kontrolu. Pan doktor má vstřícný, lidský přístup. Je to skvělý odborník ve svém oboru. Ráda ho doporučím všem, kteří se zákrokem váhají. Martina

Jedla76
Zdroj: Estheticon.cz

Před rokem a půl jsem podstoupila augmentaci prsou u pana doktora. Začalo to tím, že jsem si potřebovala zvednout sebevědomí. Pan doktor se mnou vše prokonzultoval a následně mě odoperoval. Průběh rekonvalescence byl v pořádku a vše šlo hladce. S výsledkem jsem velmi spokojená, prsa jsou souměrná a mají přirozený vzhled. Jediný problém mám s hojením jizev. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktorovi a celému týmu za skvělou péči. Mohu jen doporučit každé ženě, která si chce splnit sen.

Misszabova
Zdroj: Estheticon.cz

Zázraky na počkání, nemožné do 24 hodin. Tak bych hodnotila práci pana doktora Christodoulou z Medicom Clinic. Ani jsem si neuměla představit, jak mě nová prsa dokážou udělat šťastnou. Prostředí kliniky je více než příjemné a sestřičky i slečny na recepci jsou vždy milé a ochotné pomoci.

ZuzanaK89
Zdroj: Estheticon.cz

Pro zvetseni prsou jsem se dlouze rozhodovala, nikdy jsem s nimi nebyla spokojena a po 4 detech mi na hrudniku nezbylo opravdu temer nic… po dlouhem odhodlani jsem zkusila kliniku Medicom a byl mi pridelen pan dr. Christodoulou a na nej musim pet pouze chvalu. Jiz na prvnim sezeni mi vysvetlil, jake jsou moznosti na me pozadavky a zminil take rizika a ackoli jsem se operace strasne moc bala, tak me i psychicky uklidnil, jelikoz je to opravdu odbornik a moc mily clovek ??. Nyni jsem po operaci 3 mesice, nikdo v mem okoli zatim nezjistil, ze mam umela prsa, jelikoz vypadaji uzasne a prirozene a ja jsem velmi spokojena. Verim, ze vse bude i nadale v poradku a rozhodne pana doktora vsem moc doporucuji!!!

babezuku
Zdroj: Estheticon.cz

Pana doktora velice doporučuji. Je to člověk se srdcem na pravém místě. Dokonale mi poradil a pomohl vybrat vhodné implantáty. Pooperační i následná péče z jeho strany taktéž skvělá. Pokud bych se v budoucnu odhodlala k další plast. operaci, pan Christodoulou by byl má jediná volba ?

VeronikaVV
Zdroj: Estheticon.cz

Konzultace – Pan Petros je velmi příjemná osoba, všechno mi vysvětlil, zodpověděl milion dotazů s úsměvem, ukázal a mohla jsem si prohlédnout různé druhy implantátů. Velikost jsem si představovala větší, ale nakonec jsem nešla přes doporučení lékaře a jsem za to ráda. Vetší velikost bych stále uvítala, ale sama vidím, že výsledek by nevypadal přirozeně. Moje prsa jsou náááááááádherná a nikdo nepozná, že jsem byla na operaci, což byl můj cíl. Samotnou mě překvapuje, že jsem se ani nestyděla, je vidět, že pan Christodolou je profesionál. Po operaci – Bylo o mě postaráno jako o princeznu, neměla jsem žádné komplikace, pan doktor i sestry mě chodili pravidelně kontrolovat a všichni byli moc hodný a ochotný a to jsem byla celkem otravná. Augmentace – Mám velikost 235 ml (158 cm, 45 kg) implantáty anatomické Polytech. Celková cena se vším všudy tuším 109 000,- kč. Výsledek – jedna naprosto spokojená a šťastná klientka a velmi doporučuji!

NejsemAlice
Zdroj: Estheticon.cz

Maximální spokojenost, vřele doporučuji 🙂 Pan doktor je velký sympaťák, milý, stále s úsměvem. Vyslechl mojí představu, vše mi perfektně vysvětlil, poradil s výběrem implantátů. Jsem 1,5 roku po augmentaci, anatomické implantáty Polytech, 260 ml. Mám krásná přirozená prsa, tvarem i velikostí naprosto odpovídající mojí postavě. Jsem naprosto spokojená jak s výsledkem operace, tak s následnou péčí. Vše proběhlo skvěle, rekonvalescence bez jakýchkoliv problémů. Mockrát panu doktorovi a jeho týmu děkuji. Nemohla jsem si vybrat lépe 🙂

KlaraPat
Zdroj: Estheticon.cz

Zítra to bude přesně 7 týdnů od operace, kdy jsem podstoupila augmentaci prsou a liposukci stehen. Zákrok byl proveden najednou v celkové anestezii. A popravdě nevím z čeho jsem nadšená více, jestli z plného dekoltu nebo z liposukce stehen. Prsa jsou naprosto přirozená (vybrali jsme implantáty Mentor, anatomický tvar) a liposukce je souměrná k mé postavě. Myslím si, že pohled do zrcadla mi vždy připomene zlaté ručičky pana MUDr. Petrose Christodolou. Ještě jednou moc děkuji!

PetulaK816158
Zdroj: Estheticon.cz

Nekolik let jsem uvazovala o korekci prsou., ktera nebyla po dvou porodech zrovna vystavni. Vzhledem k tomu, ze doba internetu nabizi neskutecnou skalu moznosti, dala jsem na doporuceni a hlavne muj instinkt a navstivila pana doktora Christodoloula, kteremu bych touto cestou rada podekovala za jeho profesionalni pristup. Jeho entuziasmus, pristup a pozitivni pristup me ohromil..S vysledky jeho prace jsem naprosto spokojena, bezvyhradne verim a jsem presvedcena, ze je spickou v tomto oboru, a jsem nesmirne rada, ze me operoval zrovna on..dekuji moc za vse. Verim, ze neni vsem dnum konec a nase cesty se znovu spoji ..:) dekuji

Kejmyna12
Zdroj: Estheticon.cz

S prací pana doktora jsem naprosto spokojená. Výsledek je perfektní. Mohu doporučit.

Kateřina Andrýsová
Zdroj: Google

Pan doktor má profesionální přístup. Díky němu jsem se zákroku ani nebála, ale naopak těšila 🙂 jsem ráda, že jsem oparaci podstoupila zrovna u něj 🙂 Určitě doporučuji, nejen pan doktor, ale celý tým kliniky má profesionální přístup. Za jeho krásnou práci velice děkuji a jsem neskutečně vděčná 🙂

MichaelaLukacovska
Zdroj: Google

Pana doktora moc doporučuji. Podstoupila  jsem u něj modelaci prsou s augmentací. Nejen, že výsledek je absolutně dokonalý, ale i pan doktor je opravdu milý, sympatický a hlavně lidský ?

Od konzultace, přes operaci, až po následnou péči nemám jedinou výtku.

Při konzultaci mi naslouchal, ukázal každičký jeden implantát, nechal osahat a ke každému mi řekl plusy a mínusy a následně mi mile zodpověděl všechny otázky. V den operace jsem byla hodně nervózní, ale když jsem pak na sále viděla pana doktora s tím úplně nadšeným a natěšeným výrazem, tak ze mě všechen strach ihned opadl ?

Po operaci mi radil, jak se co nejlépe starat o jizvy, jelikož mám sklony k hypertrofickým jizvám, kterým jsem se, bohužel, ani teď nevyhla (naštěstí jen mírně?) a doporučil snad zatím nejlepší léčbu na jizvy (nanofat grafting), kterou jsem u něj také podstoupila. ?

Moc doporučuji a ještě jednou takto moc děkuji za krásný dekolt a navrácení mého sebevědomí ??Radka Kuželová
Zdroj: Google

Často vás k tuberózním prsům zajímá

Od kolika let je možné tubulární prsa operovat?

Neexistuje žádná minimální hranice pro operaci tubulárních prsou. Před operací by však měl být dokončen vývoj prsou, což nastává kolem 20. roku života. Tato hranice je však individuální. Pokud si nejste jista, zda jsou vaše prsa tuberózní a zda je možné jejich tvar operačně vylepšit, domluvte si konzultaci, podíváme se společně a probereme možnosti. 

Hradí operaci tubulárních prsů pojišťovna?

Jedná se o anomálii, která nijak neovlivňuje zdraví pacientky. Protože se operace tuberózních prsou řadí mezi kosmetické operace, nelze zpravidla počítat s úhradou zdravotní pojišťovny. V případě zvláště závažných forem tubulárních prsou a za předpokladu prokazatelného fyzického a psychického stresu, který je jím způsoben, existuje možnost, že náklady na léčbu zdravotní pojišťovna uhradí. Podmínky doporučujeme nejlépe předem vyjasnit s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Lze s tubulárními prsy kojit?

Kojit můžete i z tubulárního prsu, ale často se z něj tvoří méně mléka, než dítě potřebuje. Důvodem je to, že tkáň mléčné žlázy není dostatečně vyvinutá, a proto je tvorba mléka omezená. Přesto by kojící ženy s tubulárními prsy měly pokračovat v kojení a v případě potřeby přikrmovat.

Kojení po operaci tubulárních prsou

Každá operace prsu s sebou nese riziko snížení nebo ztráty schopnosti kojit. Ve většině případů však dokážeme prsa operovat tak, že schopnost kojení zůstane aspoň částečně zachována. To platí i v případě použití implantátu. V prvních měsících po operaci můžete pociťovat mírné poruchy citlivosti bradavek. Je to zcela normální jev, který postupně vymizí.

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou pro řešení Vaších tubulárních prsou?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Používá výhradně certifikované prsní implantáty
 • Je předním odborníkem na polyuretanové prsní implantáty
 • Využívá speciální metodu vnitřní modelace
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?