ÚVOD

Ženská prsa se většinou v průběhu života mění. Ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost a plnost. Těhotenství, kojení, věk, váhové výkyvy, gravitace nebo dokonce dědičnost, jsou jen některé z faktorů, které k těmto změnám vedou.

Modelace prsou je odborný výraz pro řešení tohoto stavu, tedy jedná se o chirurgické pozvednutí povadlých prsou. Pomocí této operace, která je jedna z nejžádanějších v estetické chirurgii, dodáváme prsům zpět svou pevnost, objem a tvar.

VÝHODY A NEVÝHODY

Pro ženy, které se na modelaci hlásí, je samozřejmě hlavní výhodou právě tvarová změna prsou. Prsa bývají po operaci pozvednutá do optimální pozice, bývají výrazně pevnější a vrací se ztrácený objem dekoltu. To není ale jediné. U povislých prsou se většinou mění i tvar dvorce, který se postupem času mohl zásadně rozšířit. Modelace prsou řeší i tuto „menší vadu“ a dvorec zmenšuje do ideální velikosti. V neposlední řadě, oproti kombinaci silikonového implantátu s modelací, je samotná modelace prsou samozřejmě cenově přijatelnější.

Hlavní nevýhodu představuji jizvy. Modelace prsou totiž spočívá v odstranění nadbytečné kůže a tvarování mléčné žlázy, tudíž bez jizev se bohužel neobejdeme. Podle typu prsu a rozsahu modelace, se liší i výsledné jizvy. Při malých modelacích jizvy bývají pouze kolem dvorce, u větších se pak přidává kolmá jizva od dvorce k podprsní rýze nebo jizva ve tvaru obraceného T (více o tom níže). Další nevýhodou je skutečnost, že při klasické modelaci prsou se skutečný objem prsou nezvětšuje. Jen se prsní tkáň „přeskládává“ do lepšího tvaru. Pokud pacientka potřebuje nejen pozvednout povadlá prsa, ale i zvětšit objem, v tom případě můžeme modelaci prsou zkombinovat se zvětšením implantátem (tzn. augmentace s modelací) nebo se zvětšením vlastním tukem (tzn. modelace s augmentací vlastním tukem). Jako poslední nevýhodu uvedu skutečnost, že po modelaci prsou může byt ovlivněna schopnost kojení. Z tohoto důvodu, pokud plánujete další dítě do budoucna, raději tento zákrok prozatím odložte.

TYPY POKLESU (PTÓZY PRSOU)

Když popisujeme ptózu prsou, existuji čtyři základní stavy. Prsa bez ptózy, mírná ptóza, střední ptóza a těžká ptóza (viz galérie na spodní části článku). Od toho se odvíjí pak typ prováděné operace. U prsou bez ptózy se operace pochopitelně neindikuje, popřípadě se indikuje zvětšení prsou, pokud si toto klientka přeje. U mírné ptózy se indikuje buď malá modelace kolem dvorce, nebo augmentace implantátem, popřípadě v kombinaci i s modelací kolem dvorce. U střední a těžké ptózy se pak indikuje modelace s jizvou kolem dvorce a kolmou jizvou pod dvorcem, nebo jizvou ve tvaru obraceného T.

TYPY OPERACÍ

 • Modelace kolem dvorce: Jak jsem se už zmínil, malé ptózy prsou se řeší buď augmentací prsou, nebo malou modelaci kolem dvorce (viz obrázek v galérii na spodní části článku). Zjednodušeně řečeno, při tomuto typu modelace se vyřízne pruh kůže kolem dvorce, po sešití rán se kůže prsa vypne a celkově se prso zpevní. Nevýhoda pouhé modelace kolem dvorce je to, že efekt je omezený a při vyříznutí přílišného množství kůže, prso ztrácí projekci, jinými slovy se oplošťuje. Tento typ modelace se provádí kvůli tomu minimálně, protože se buď vyřízne úzký pruh kůže a efekt je potom malý, nebo se vyřízne kůže víc a prso se pak oploští. Vhodnější je proto u tohoto typu ptózy augmentace nebo augmentace v kombinaci s modelací kolem dvorce.
 • Modelace s jizvou kolem dvorce a vertikální jizvou pod dvorcem: Tento typ se většinou používá u prsou se středním stupněm ptózy, kdy se vyřízne kůže kolem dvorce a zároveň i kolmo pod dvorcem. Výsledkem je zpevněné prso s výše zmíněnou jizvou (Viz obrázek v galérii na spodní části článku)
 • Modelace s jizvou kolem dvorce a jizvou ve tvaru obraceného T: Tento typ je nejčastěji používaný. Po odstranění nadbytečné tkáně, vzniká pevné prso, s výše popsanou jizvou. Existuje velká řada technik, které zakončujeme touto jizvou a každá má svůj smysl a indikace. U některých technik se mléčná žláza nařezává a následně přeskládává tak, aby se vyplnil dekolt a dosáhlo se kulatého tvaru. U takových technik bývá však následně určité riziko ovlivňující kojení. Jiné techniky žlázu tolik nepoškozují, ale z druhé strany nedokážou vyplnit dekolt tak výrazně, jak jiné techniky. Toto jsou věci, které při konzultaci spolu probereme a následný postup zvolíme podle Vašich priorit a přání. Ilustrační obrázky najdete na spodní části tohoto článku.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONZULTACI

Než půjdete na konzultaci k Vašemu plastickému chirurgovi, je dobré investovat chvilku svého času a připravit se. Je vhodné si o operaci něco přečíst, zjistit jaké jsou možnosti, jaká jsou rizika. Je potřeba si také rozmyslet, co si od daného zákroku slibujete a Vaše očekávání probrat s Vaším plastickým chirurgem. Je to nesmírně důležité, protože zaprvé lépe využijete omezený čas konzultace tím, že jednak budete lépe rozumět tomu, co vysvětluje lékař a tím, že budete moct klást cílenější otázky a také umožníte plastickému chirurgovi, aby lépe pochopil Vaše požadavky. Pokud se dobře připravíte na konzultaci, věřte mi, že získáte odpovědi na všechny důležité otázky a jistotu, zda daný zákrok s plastickým chirurgem absolvovat.

Pro představu, uvádím, jaké informace se snažím zjistit já, od zájemkyň o modelaci prsou při konzultaci.

 • Jakou má klientka představu o výsledku? Zde potřebuji vědět přesně, co ji na svých prsou vadí, jak veliká prsa by chtěla mít, jaký chce mít dekolt? V neposlední řadě se ujišťuji, zda jsou její očekávání realistická. Pokud nejsou, probereme proč ne a čeho lze realisticky dosáhnout. Velmi důležité je totiž přistupovat k výsledku podle toho, jaký je aktuální stav prsou a klientčiny tělesné dispozice.
 • Důvod, proč se rozhodli absolvovat modelaci prsou? Je důležité, abyste si ujasnila, zda tuto operaci podstupujete kvůli sobě, nikoli pro někoho jiného.
 • Má klientka už něco nastudované o průběhu operace, o případných komplikacích? Podle toho nastavuji průběh konzultace a předávání informací. Klientkám, které neslyší všechno poprvé, dokážu předat mnohem podrobnější informace a tyto klientky pak odcházejí lépe informované o tom, co je čeká.
 • Zjistím, jaké má klientka povolání, jestli se zabývá nějakým sportem a pokud ano, o jaký sport jde? Informace o tom, jak klientka zatěžuje horní polovinu těla je důležitá a hraje velkou roli ve volbě metody, kterou použiju.
 • Plánuje klientka další děti? Modelace prsou může ovlivnit schopnost kojení. Samozřejmě nejlepší volbou je počkat a podstoupit operaci až po dětech. Pokud však klientka na tom trvá, existují metody, u kterých bývá poškození mléčné žlázy menší, a dají se v takových případech použít. Pokud si kladete otázku, proč se takové techniky nepoužívají vždy, jednoduché odpovědi se bohužel nedočkáte. Každá metoda má totiž své vlastní výhody a nevýhody, proto rozhodnutí o postupu bývá většinou na základě rozhovoru s klientkou.

PRŮBĚH KONZULTACE

Zde popíši, jakým způsobem vedu své konzultace. U každého plastického chirurga konzultace probíhají jinak. Někdo konzultacím věnuje více času, někdo méně. U modelací prsou, má konzultace trvá většinou cca 30 minut. Zakládám si na tom, aby klientka měla dostatek času a mohli jsme vše důkladně probrat.

Rozhovor začínám přátelskou diskuzí, skrze kterou zjistím odpovědi na otázky, které jsem uvedl výše, abych pochopil, čeho přesně by chtěla klientka dosáhnout.

Následuje vyšetření a potřebná měření, podle kterých stanovím stupeň poklesu prsou (takzvané ptózy) a následně navrhnu možná řešení. Někdy doporučím provést navíc i menší zvětšení pro lepší objem, většinou vlastním tukem. Rozhoduji se vždy ale individuálně, mojí snahou je v každém případě klientce dobře poradit.

Na závěr probereme průběh operace, pooperační režim a možné komplikace. Zde probíráme nejen komplikace jako takové, ale i možné způsoby, jakými se každá komplikace řeší.

INDIKACE

Jak jsem se zmínil, jste vhodnou kandidátkou na modelaci prsou, pokud máte pokleslá prsa a chcete pouze pozvednout, nikoli zvětšit. Chcete-li prsa zároveň zvětšit, musíme pak uvažovat o augmentaci implantátem s modelací, nebo augmentaci vlastním tukem s modelací. Bližší informace však naleznete v článku o augmentaci s modelací.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

Před operací musíte absolvovat vyšetření u praktického lékaře nebo internisty, na základě kterého Vám vystaví lékařskou zprávu. Tato zpráva by měla potvrdit, že jste schopna operace v celkové anestézii. Pozor, nesmí být ale starší 14 dní.

Konkrétně se bude jednat o:

 • vyšetření krve
 • vyšetření moči
 • EKG
 • Dále Vám vystaví žádanku na rentgen srdce a plic (u kuřáků).
 • Zvlášť se musíte ještě objednat na preventivní ultrazvukové vyšetření prsou, tzv. SONO.

Tuto strastiplnou cestu nemusíte ale absolvovat u svého praktického lékaře, ale přímo v rámci kliniky, kde budete zákrok podstupovat, jako např. Medicom Clinic. Zde je vše součástí ceny, takže nemusíte již připlácet nic navíc.

1-2 týdny před operací se nesmí užívat kyselina Acetylsalicylová (Acylpyrin) a různé vitamínové přípravky, homeopatika a enzymatické preparáty jako je Wobenzym, Phlogenzym, Apocurenzym atd. Vhodné je i před operací vynechat česnek. Všechno toto zvyšuje krvácivost. Pokud užíváte antikoncepci, je vhodné ji vysadit měsíc před operací, protože zvyšuje riziko tromboembolie.

POOPERAČNÍ OBDOBÍ

Bolestivost po modelaci prsou nebývá nijak výrazná a většinou ustupuje během prvních dnů po výkonu. Po operaci se nosí kompresivní podprsenka po dobu 5-6 týdnů, následně se doporučuje nosit pevnou, podpůrnou podprsenku vždy při sportu, nebo aktivitách kde jsou prsa vystavená otřesům (například běhání, skákání atd.). Dodržení této jednoduché rady výrazným způsobem ovlivní dlouhodobost výsledku, v opačném případě za určitou dobu by mohla prsa opět povolit a poklesnout. Přísnější klidový režim se doporučuje první 2-3 týdny po modelaci prsou, následně další 2-3 týdny relativní klidový režim, kdy klientka může fungovat normálně, ale nesmí sportovat. Od 5-6. týdne od operace se může pozvolna začít s fyzickou aktivitou a od 8. týdne už nebývá žádné omezení.

RIZIKA OPERACE

Jako každá operace, tak i modelace prsou sebou nese určitá běžná operační rizika, jako je infekce, krvácení, alergická reakce, tromboembolie atd. Pokud se budeme bavit konkrétně o modelaci prsou, nejčastější komplikace jsou následující:

 • Problematické hojení dvorce. Po operaci bývá do určité míry omezen přívod okysličené krve do dvorce, obzvlášť pokud je klientka kuřačka. Ve většině případů se pak postižená část dvorce hojí delší dobu, což prodlouží dobu hojení a rekonvalescence o několik dnů až týdnů.
 • Problematické hojení v oblasti podprsní rýhy u jizev ve tvaru T. Kožní cípky v oblasti T jsou nejvzdálenější místa, kam musí přitéct krev. Někdy se tam může proto rána otevřít, ale i zde se to nakonec zhojí bez následků, prodlouží to akorát dobu hojení.
 • Hypertrofické jizvy. Jak každá jizva na těle, tak i na prsou jizvy zrají určitou dobu. Ze začátku bývají zarudlé a tužší, postupně pak měknou a barevně splývají se svým okolím. V některých případech (kde je většinou genetická predispozice), jizvy zůstávají dlouho zarudlé a vystouplé. Všem svým klientkám po operaci dávám konkrétní rady na péči o jizvy, které mají za úkol minimalizovat riziko vzniku takové jizvy. Když vznikne, lze to dál řešit laserem nebo injekčními aplikacemi kortikoidů do jizev.

 

Doprovodná galerie:

DR. PETROS CHRISTODOULOU
PLASTICKÝ CHIRURG

Petros Christodoulou působí jako plastický chirurg v Medicom Clinic v Praze a jako primář na Klinice plastické chirurgie v Nemocnici na Bulovce.

.

Zpět do hlavní nabídky

.

Další články:

  ÚVOD Ženská prsa se většinou v průběhu života mění. Ztrácí svůj mladistvý vzhled, pevnost a plnost. Těhotenství, kojení, věk, váhové výkyvy, gravitace nebo dokonce dědičnost, jsou jen některé z faktorů, které k těmto změnám vedou. Modelace prsou je odborný výraz pro řešení tohoto stavu, tedy jedná se o chirurgické pozvednutí povadlých prsou. Pomocí této operace, která je […]