Vnitřní podprsenka (inner bra, internal bra)

Vnitřní podprsenka, neboli inner bra či internal bra, je skupina technik při operaci prsou, jejichž cílem je zpevnit prsa zevnitř a dosáhnout tak dlouhotrvajícího esteticky optimálního výsledku.

metoda vnitřní podprsenky, vnitřní podprsenka, inner bra, internal bra

Metoda tak zvané „vnitřní podprsenky“ je v posledních letech velkým trendem a čím dál více klientek ji cíleně poptává. Jelikož na českém internetu neexistuje mnoho zdrojů zabývajících se tímto tématem, rozhodl jsem se pro Vás napsat tento článek. 

Cílem každé operace prsou, ať už se to týká zvětšení prsou, modelace prsou či redukce prsou, je vytvořit krásná, pevná a symetrická prsa. Kromě úpravy velikosti prsou se také vždy snažíme o současné zpevnění prsní tkáně

V běžné praxi to znamená, že při augmentaci prsou přidáváme objem (pomocí implantátu, vlastního tuku nebo kombinací obou) tak, aby se prsa vyplnila a tím pádem zpevnila. Při modelaci a zmenšení prsou je naopak odstraněn kožní nadbytek, čímž se zbývající prsní tkáň zpevní. 

Klasickým problémem těchto běžných metod je, že se za určitou dobu vlivem gravitace působící na prsa může kůže a potažmo prsní tkáň opět povolit, přičemž míra a rychlost povolení záleží na genetických dispozicích pacientky. Existovala proto vždy určitá snaha přijít na nějaký způsob, jak efektivně zemské přitažlivosti odolat a udržet dobrý a pevný tvar prsou co nejdelší dobu. 

Vznikla tak skupina operačních metod, které nazýváme „vnitřní podprsenka“, neboli anglicky „internal bra“ (nebo „inner bra“). Všechny techniky „vnitřní podprsenky“ mají společné to, že pomocí silných, strategicky umístěných stehů nebo jiných materiálů, např. speciálních sítěk, zpevňují prso zevnitř. 

Některé techniky vnitřní podprsenky jsou složité a časově náročné, při některých se implantát a prsní tkáň zpevňují síťkami, u jiných se využívá výhradně vlastní tkáň.

Vnitřní podprsenka při augmentaci prsou a augmentaci s modelací

Při zvětšení prsou nebo modelaci prsou s implantátem čelíme tomu, že implantát do určité míry působí svou váhou na prsní tkáň a postupně ji vytahuje. Čím větší je implantát, tím větší je i riziko, že s odstupem času prsa povolí a povadnou.

Abych tomu předešli, může se použít například menší implantát nebo polyuretanový implantát, který vzdoruje gravitaci a drží na svém místě. To však není vždy v zájmu pacientky.

Alternativně se proto nabízí právě jedna z metod „vnitřní podprsenky“ vyvinutá právě pro prevenci nestability prsního implantátu, rizika jeho posunutí nebo povolení prsou – v případě implantátu zpravidla za použití zpěňující síťky.  

polyuretanových implantátů vzniká „vnitřní podprsenka“ přirozeně – díky speciálnímu, polyuretanovému povrchu implantátu dochází k prorůstání tkáně do povrchu prsního implantátu. Implantát tak drží stabilně na místě, nerotuje a neklesá, a zároveň se stabilizuje i celkově prsní tkáň. Při použití polyuretanových implantátů tak přirozeně vzniká „vnitřní podprsenka“, stabilnější a pevnější než jakákoliv jiná, chirurgicky vytvořená.

Vnitřní podprsenka při redukci prsou nebo modelaci prsou

Při zmenšení prsou nebo pouhé modelaci sice nefiguruje implantát, který by působil na tkáně svou váhou, máme však prsní tkáň, která bývá zpravidla povolená. V případě, že se jedná o zmenšení prsou, i sama o sobě těžká. Nejtěžším úkolem při redukční mammaplastice a modelaci prsou je dlouhodobě udržet hezký tvar prsou. 

Jak toho dosáhnout? Nabízí se opět vnitřní podprsenka. 

Podobně jako u augmentace s modelací lze použít různé síťky, které kotví prsní tkáň na hrudní stěnu. Tyto síťky mohou být umělého nebo živočišného původu, mohou být vstřebatelné nebo nevstřebatelné. I když jsou síťky velice účinné, jejich cena bývá příliš vysoká. 

Naštěstí existuje i druhá skupina technik, kde se „vnitřní podprsenka“ tvoří z vlastní tkáně. Těchto metod existuje velká řada, všechny mají však společné to, že se prsní tkáň kotví silnými stehy na hrudní stěnu. Během svých operací provádím ty nejúčinnější techniky na principu využití vlastní tkáně. 

Mám dokonce svou vlastní techniku „vnitřní podprsenky“, která se vyvíjela řadu let, nikde jinde se neprovádí, je velice propracovaná a oproti jiným technikám vysoce účinná a výrazně zvyšuje odolnost prsou proti efektu gravitace. S výsledky operací pomocí této techniky jsou mé pacientky již léta velice spokojené.

Závěrem: K povolení prsou po augmentaci, modelaci či redukci prsou v průběhu let většinou dojde, jedná se o fyziologický proces spojený s postupnou ztrátou pružnosti kůže, kterému se nelze vyhnout. Volbou správné techniky v rukou zkušeného operatéra však lze efekt operace prsou prodloužit, povolení oddálit a užít si tak co nejdéle krásná a pevná prsa.

Fotky před a po, kde byla použita metoda vnitřní podprsenky

Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem Modelace prsou se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky se současnou augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a korekce asymetrie s augmentací vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky a augmentace vlastním tukem
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Modelace prsou metodou vnitřní podprsenky
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já
Redukce a modelace prsou metodou vnitřní podprsenky. Použitou metodu jsem vyvinul sám a nabízím ji exkluzívně pouze já

MUDr. Petros Christodoulou: proč je správnou volbou?

 • Více než 13 let zkušeností s chirurgií prsou
 • Od r.2019 do r.2023 vedl kliniku plastické chirurgie Na Bulovce z pozice primáře
 • Tisíce provedených operací prsou
 • Využívá speciální metodu vnitřní podprsenky, kterou sám vyvinul
 • Moderně vybavený operační sál a bezpečné zázemí kliniky
 • Empatie a porozumění pro individuální přání každé klientky
 • Důraz na pooperační bezpečnost pacientů 

Související články

  Chtěli byste dostávat novinky ze světa plastické chirurgie a estetické medicíny?
  Přihlašte se k Newsletteru

  Máte zájem o konzultaci nebo se chcete na něco zeptat?