.plastická chirurgie

 

Název oboru vychází z řeckého slova “plastikos”, které znamená tvarující. Plastická chirurgie řeší estetické nebo funkční nedostatky, které vznikly úrazem, nemocí nebo na základě vrozené vývojové vady. Na rozdíl od jiných chirurgických oborů, které se většinou zaměřuji na určitou skupinu orgánů nebo část těla, spektrum plastickochirurgických výkonů zahrnuje operatívu na celém těle (rekonstrukce získaných nebo vrozených defektů končetin, trupu, genitálu, hlavy a krku, chirurgie kožních a podkožních nádorů, chirurgie ruky, rekonstrukce prsou po ablaci, popáleniny, mikrochirurgické přenosy tkání, replantace a estetická chirurgie). Obor plastické chirurgie se dále liší od jiných oborů tím, že i když většinou život pacientům nezachraňuje, často pacienty vrací do života.